2016-03-08 16:11

2016-03-08 16:11

Rondell på önskelistan

FILIPSTAD: Tekniska chefen tror på säkrare korsning och bättre flyt

Kommunen önskar sig en rondell i korsningen mellan 26:an och 63:an.
– Det blir bättre flyt i korsningen, säger tekniska chefen Inge Nilsson Piehl.
Rondellen är ett av objekten i kommunens treårsplan om infrastruktursatsningar.

Flera gång- och cykelvägar och fartdämpning på bland annat Åsenleden. Det är några av åtgärderna i kommunens treårsplan för infrastruktur, som kommunen hoppas få statsbidrag till via Trafikverket.

På listan, som nu ska skickas till Trafikverket, står också en annan sorts objekt: en rondell i riksvägskorset.

– Cirkulationsplatsen är egentligen på Trafikverkets väg, så den har vi med för att vi tycker att de ska prioritera den, säger Inge Nilsson Piehl.

Så egentligen borde inte kommunen betala för ett rondellbygge?

– I den bästa av världar skulle inte kommunen betala, men man kan väl tänka sig att vi ska vara med till exempel med att utsmycka den.

Och varför skulle det vara bra med en rondell i stället för trafikljus?

– Det blir bättre flyt i korsningen och man får ner hastigheten. Folk drar på när det är grönt och kastar sig in i korsningen. Sedan är trafiksignalerna gamla och slitna – ibland står de på gulblink och ibland är de helt svarta och det blir oftare och oftare.

Att byta ut trafiksignalerna är heller ingen billig affär och då är det bättre att lägga de pengarna på att bekosta ett rondellbygge, tycker tekniska chefen. Fem miljoner kronor beräknas kostnaden för en rondell till.

Planerna för en ny ambulansstation påverkar också:

– Om det blir en ambulansstation blir det fler utryckningar och då bedömer vi att det är bättre med en rondell.

Hittills har dock gensvaret från Trafikverket på förslaget varit avvaktande, så det är osäkert när det kan bli av:

– Trafikverket säger hela tiden att det dröjer innan det kan bli aktuellt, så vi vet inte, säger Inge Nilsson Piehl.

I kommunens treårsplan över åtgärdsbehov finns elva projekt, som är kostnadsberäknade till totalt 9,3 miljoner. Förutom rondellen finns där bland annat fartdämpande åtgärder på Åsenleden, där man planerar för permanenta farthinder. Samma planer finns för Skolgatan i Lesjöfors. Också på 26:an strax söder om Filipstads centrum, vid övergångsstället mot kyrkogården, finns förslag om åtgärder mot höga hastigheter. Där är det en insmalning av vägen som planeras.

Flera gång- och cykelvägar står också på att göra-listan. Här lyfts Industrivägen, John Ericssonsgatan, Färnebogatan, Gamla Karlstadsvägen och Storbrons förskola fram.

En del kan göras ganska snart, annat dröjer längre. Mycket beror på hur det går nu när Trafikverket ska ta ställning till vilka projekt som kan få bidrag. Upp till halva kostnaden kan kommunerna få till trafiksäkerhetssatsningarna, men det är många om budet, påminner Inge Nilsson Piehl.

– Det är en lista – allt kommer inte att genomföras och framför allt inte så snabbt. 16 kommuner är med och konkurrerar med sina listor och så gör Trafikverket sina prioriteringar.

Och utan bidrag blir det inga satsningar?

– Jo, det kan hända, men vi brukar ta de vi får bidrag till först, säger Inge Nilsson Piehl.

Flera gång- och cykelvägar och fartdämpning på bland annat Åsenleden. Det är några av åtgärderna i kommunens treårsplan för infrastruktur, som kommunen hoppas få statsbidrag till via Trafikverket.

På listan, som nu ska skickas till Trafikverket, står också en annan sorts objekt: en rondell i riksvägskorset.

– Cirkulationsplatsen är egentligen på Trafikverkets väg, så den har vi med för att vi tycker att de ska prioritera den, säger Inge Nilsson Piehl.

Så egentligen borde inte kommunen betala för ett rondellbygge?

– I den bästa av världar skulle inte kommunen betala, men man kan väl tänka sig att vi ska vara med till exempel med att utsmycka den.

Och varför skulle det vara bra med en rondell i stället för trafikljus?

– Det blir bättre flyt i korsningen och man får ner hastigheten. Folk drar på när det är grönt och kastar sig in i korsningen. Sedan är trafiksignalerna gamla och slitna – ibland står de på gulblink och ibland är de helt svarta och det blir oftare och oftare.

Att byta ut trafiksignalerna är heller ingen billig affär och då är det bättre att lägga de pengarna på att bekosta ett rondellbygge, tycker tekniska chefen. Fem miljoner kronor beräknas kostnaden för en rondell till.

Planerna för en ny ambulansstation påverkar också:

– Om det blir en ambulansstation blir det fler utryckningar och då bedömer vi att det är bättre med en rondell.

Hittills har dock gensvaret från Trafikverket på förslaget varit avvaktande, så det är osäkert när det kan bli av:

– Trafikverket säger hela tiden att det dröjer innan det kan bli aktuellt, så vi vet inte, säger Inge Nilsson Piehl.

I kommunens treårsplan över åtgärdsbehov finns elva projekt, som är kostnadsberäknade till totalt 9,3 miljoner. Förutom rondellen finns där bland annat fartdämpande åtgärder på Åsenleden, där man planerar för permanenta farthinder. Samma planer finns för Skolgatan i Lesjöfors. Också på 26:an strax söder om Filipstads centrum, vid övergångsstället mot kyrkogården, finns förslag om åtgärder mot höga hastigheter. Där är det en insmalning av vägen som planeras.

Flera gång- och cykelvägar står också på att göra-listan. Här lyfts Industrivägen, John Ericssonsgatan, Färnebogatan, Gamla Karlstadsvägen och Storbrons förskola fram.

En del kan göras ganska snart, annat dröjer längre. Mycket beror på hur det går nu när Trafikverket ska ta ställning till vilka projekt som kan få bidrag. Upp till halva kostnaden kan kommunerna få till trafiksäkerhetssatsningarna, men det är många om budet, påminner Inge Nilsson Piehl.

– Det är en lista – allt kommer inte att genomföras och framför allt inte så snabbt. 16 kommuner är med och konkurrerar med sina listor och så gör Trafikverket sina prioriteringar.

Och utan bidrag blir det inga satsningar?

– Jo, det kan hända, men vi brukar ta de vi får bidrag till först, säger Inge Nilsson Piehl.

Listan

Här är objekten kommunen hoppas få statligt bidrag till:

Cirkulationsplats Rv26/63

Gång- och cykelvägar

Industrivägen

John Ericssongatan Rv 26-Filipstads Kyrka

Färnebogatan till Västeräng och industriområdet

Gamla Karlstadsvägen från Kalhyttan

Färnebogatan väg till Västeräng och industriområdet

Storbrons förskola, väg till Storbron

Färnebogatan, längs Färnebogatan

Hastighetsdämpande åtgärder

Åsenleden

Övergångställe Rv 26 vid Filipstads kyrkogård

Skolgatan i Lesjöfors

Källa: