2016-02-29 16:58

2016-02-29 16:59

Total enighet i het fråga

FILIPSTAD: "Ett klokt gemensamt ställningstagande"

Fram till den 24 mars har Filipstad på sig att bestämma sig – ska det bli vindkraft på Kungbergen eller inte? Redan nu råder det dock inga tvivel, vare sig från oppositionen eller majoriteten, åt vilket håll det blåser.

Som FT tidigare rapporterat vägrar Eolus att ge upp planerna på att etablera en vindkraftspark på Kungbergen – trots att kommunen redan gjort klart att de ämnar avslå projektet.

Företaget började sin rekognosering av området redan 2009. Året därpå inleddes ett samarbete med markägaren och ett arrende avtal slöts. Det första myndighetssamrådet med kommunen och länsstyrelsen i Värmland hölls 2011, vilket bland annat efterföljdes av samråd med allmänheten.

I december ställdes så frågan till kommunen – vindraft eller inte vindkraft?

Trots politikernas klara besked har Elous inte dragit tillbaks sin tillståndsansökan, vilket gjorde att frågan hamnade på dagordningen då kommunstyrelsens sammanträdde under måndagen.

Eniga politiker

På grund av detta inledde ordförande Per Gruvberger (S) med att förkunna:

– Det finns inget förslag till beslut i den här frågan, men det skulle väl kunna låta som så att vi inte tillstyrker tillståndsansökan för vindkraft på Kungbergen.

För detta uttalande fick han mycket instämmande tillrop.

– Bifall! tyckte Christer Olsson (M).

Benny Ahremark Persson (C) öppnade upp för diskussion då han ställde undran:

– Vi har områden i kommunen som pekats ut som lämpliga för dessa ändamål och nu avser vi säga nej. Vad är huvudanledningen till att det stora partiet tar det?

Opinionen avgjorde

Gruvberger gav svar genom att dra paralleller mellan Kungbergen och ett annat område det stormat om i vindkraftsdebatten – Grävlingkullarna. Här var motståndet stort när Stena Renewable ville bygga en vindkraftspark.

– Det beror på samma sak som när det gällde Grävlingkullarna – opinionsunderlaget. Vi ser faktiskt ingen större skillnad mellan de här projekten.

Olsson sammanfattade den kortlivade debatten genom att fastslå:

– Jag tycker vi har ett klokt gemensamt ställningstagande. Det handlar inte om att till varje pris se en etablering när folk i området motsätter sig det.

Som FT tidigare rapporterat vägrar Eolus att ge upp planerna på att etablera en vindkraftspark på Kungbergen – trots att kommunen redan gjort klart att de ämnar avslå projektet.

Företaget började sin rekognosering av området redan 2009. Året därpå inleddes ett samarbete med markägaren och ett arrende avtal slöts. Det första myndighetssamrådet med kommunen och länsstyrelsen i Värmland hölls 2011, vilket bland annat efterföljdes av samråd med allmänheten.

I december ställdes så frågan till kommunen – vindraft eller inte vindkraft?

Trots politikernas klara besked har Elous inte dragit tillbaks sin tillståndsansökan, vilket gjorde att frågan hamnade på dagordningen då kommunstyrelsens sammanträdde under måndagen.

Eniga politiker

På grund av detta inledde ordförande Per Gruvberger (S) med att förkunna:

– Det finns inget förslag till beslut i den här frågan, men det skulle väl kunna låta som så att vi inte tillstyrker tillståndsansökan för vindkraft på Kungbergen.

För detta uttalande fick han mycket instämmande tillrop.

– Bifall! tyckte Christer Olsson (M).

Benny Ahremark Persson (C) öppnade upp för diskussion då han ställde undran:

– Vi har områden i kommunen som pekats ut som lämpliga för dessa ändamål och nu avser vi säga nej. Vad är huvudanledningen till att det stora partiet tar det?

Opinionen avgjorde

Gruvberger gav svar genom att dra paralleller mellan Kungbergen och ett annat område det stormat om i vindkraftsdebatten – Grävlingkullarna. Här var motståndet stort när Stena Renewable ville bygga en vindkraftspark.

– Det beror på samma sak som när det gällde Grävlingkullarna – opinionsunderlaget. Vi ser faktiskt ingen större skillnad mellan de här projekten.

Olsson sammanfattade den kortlivade debatten genom att fastslå:

– Jag tycker vi har ett klokt gemensamt ställningstagande. Det handlar inte om att till varje pris se en etablering när folk i området motsätter sig det.