2016-02-29 18:10

2016-02-29 18:10

Centern lutar åt sydväst

FÖRENINGSLIV: Regionfrågan diskuterades vid på årsstämman

Centerpartiets kommunkrets i Filipstads kommun har hållit årsstämma. Inbjuden till stämman var Mikael Lind från Centerpartiets distriktsstyrelse i Värmland.
På mötet diskuterades bland annat regionfrågan.

Innan de sedvanliga stämmoförhandlingarna informerade Mikael Lind och Benny Ahremark Persson, kretsordförande i Filipstad, om arbetet som pågår angående regionbildningen, dels på riksplanet, dels på länsnivå. Vid ett möte som hölls med ledande värmländska centerpolitiker från kommuner, landstinget och riksdagen i mitten av februari, enades man om att stå fast vid Centerpartiets tidigare hållning när det gäller till vilken kommande storregion som Värmland bör placeras in, nämligen Västra Götaland. Västra Götaland är en stark region som Värmland redan idag har stort samarbete med, inte minst i de viktiga infrastrukturfrågorna. Värmland har också tidigare utrett ett samgående med dem och mycket arbete är redan gjort för att skapa en bra enhet tillsammans, anser Centerpartiet.

Efter information och diskussion om regionfrågan samt kaffe med smörgåstårta vidtog stämmoförhandlingarna. Av verksamhetsberättelsen för 2015 framgick att kretsen hållit månadsmöten under året där man främst diskuterat kommunala frågor men även kyrkopolitiska frågor har varit med på dagordningen och det har lämnats rapporter från Centerpartiets Värmlandsdistrikt och riksorganisation inom Centerpartiet. Vidare har kretsen varit på företagsbesök och av berättelsen framgår även att eventuell vindkraftsetablering i kommunen varit en omdiskuterad fråga under året.

På stämman gavs även rapporter från Centerkvinnorna och kommunfullmäktigegruppen.

En verksamhetsplan för 2016 klubbades innehållande bland annat att man kommer att fortsätta med månadsmöten. Vidare innehöll planen företagsbesök och ett intensifierat arbete med motioner och interpellationer inom kommunpolitiken.

Styrelsen för år 2016 fick följande besättning: Benny Ahremark Persson (ordförande), Peter Johansson (vice ordförande), Rolf Christoffersson (kassör) samt ledamöterna Gudrun Henriksson, Asta Johansson och Eilert Eriksson.

Ombud till Centerpartiets partistämma är Benny Ahremark Persson med Peter Johansson som ersättare.

Innan de sedvanliga stämmoförhandlingarna informerade Mikael Lind och Benny Ahremark Persson, kretsordförande i Filipstad, om arbetet som pågår angående regionbildningen, dels på riksplanet, dels på länsnivå. Vid ett möte som hölls med ledande värmländska centerpolitiker från kommuner, landstinget och riksdagen i mitten av februari, enades man om att stå fast vid Centerpartiets tidigare hållning när det gäller till vilken kommande storregion som Värmland bör placeras in, nämligen Västra Götaland. Västra Götaland är en stark region som Värmland redan idag har stort samarbete med, inte minst i de viktiga infrastrukturfrågorna. Värmland har också tidigare utrett ett samgående med dem och mycket arbete är redan gjort för att skapa en bra enhet tillsammans, anser Centerpartiet.

Efter information och diskussion om regionfrågan samt kaffe med smörgåstårta vidtog stämmoförhandlingarna. Av verksamhetsberättelsen för 2015 framgick att kretsen hållit månadsmöten under året där man främst diskuterat kommunala frågor men även kyrkopolitiska frågor har varit med på dagordningen och det har lämnats rapporter från Centerpartiets Värmlandsdistrikt och riksorganisation inom Centerpartiet. Vidare har kretsen varit på företagsbesök och av berättelsen framgår även att eventuell vindkraftsetablering i kommunen varit en omdiskuterad fråga under året.

På stämman gavs även rapporter från Centerkvinnorna och kommunfullmäktigegruppen.

En verksamhetsplan för 2016 klubbades innehållande bland annat att man kommer att fortsätta med månadsmöten. Vidare innehöll planen företagsbesök och ett intensifierat arbete med motioner och interpellationer inom kommunpolitiken.

Styrelsen för år 2016 fick följande besättning: Benny Ahremark Persson (ordförande), Peter Johansson (vice ordförande), Rolf Christoffersson (kassör) samt ledamöterna Gudrun Henriksson, Asta Johansson och Eilert Eriksson.

Ombud till Centerpartiets partistämma är Benny Ahremark Persson med Peter Johansson som ersättare.