2016-02-24 13:26

2016-02-24 13:26

En plats för andrum, bildning och möten

FILIPSTAD: Korskyrkans träffpunkt har flyttat till ny lokal

En mötesplats för alla, där människor kan vara sig själva. Så skulle det kortfattat gå att beskriva Korskyrkans träffpunkt.
I den nya lokalen på Malmgatan bedriver engagerade medlemmar ett behjärtansvärt integrationsarbete.

Med tiden har behovet ökat, vilket gjort att den förra lokalen inte längre räckte till för att svara upp mot Korskyrkans många och växande aktiviteter. En flytt blev sålunda nödvändig.

Turligt nog har flyttlasset inte behövt fraktas lång väg – det nya utrymmet ligger vägg i vägg med det förra på Malmgatan i Filipstad.

– Vi ser det här som ett komplement till vår verksamhet, säger Bengt Sjöberg, föreståndare för Korskyrkan i Filipstad och Hällefors, medan han ger en husesyn av den luftiga lokalen.

Med sig har han fyra av de stöttestenar som alla lagt ner ett stort jobb med att iordningställa utrymmet – Kerstin Karlsson, Thomas Ringbäck, Ulla Vainikainen och Solveig Andersson.

Arbetet började efter nyår och har varit omfattande, bland annat har en del väggar slagits ner för att ge lokalen mer rymd.

– Det mesta har gjorts på frivillig väg, berättar Thomas.

Andrum och möten

Förutom det stora rummet som är direkt anslutet till entrén finns ett litet kök, en lekhörna, ett undervisningsrum med långbod, ett förråd samt ett rum med skänkta kläder.

All denna yta ska bidra till möten mellan människor men även fungera som ett vara ett andrum och upplysningsplats.

– Vi håller bibelkurser och en entreprenörsskola. Vi bedriver även språkundervisning i svenska och undervisning i svensk kultur, säger Bengt.

Han berättar också att Korskyrkan är mycket drivande i samhällets integrationsarbete. Projektet som verksamheten just nu arbetar med går under namnet Öppen hand. För detta har Korskyrkan tilldelats bidrag från Region Värmland, vilket gjort att bland annat språkböcker kunnat köpas in.

– Det finns ett väldigt stort behov av att komma ut – många människor som sitter på asylboenden mår inte så bra. Här får de vara sig själva, säger Bengt.

Korridorsbowling

Trots att det inte gått många dagar sedan den nya lokalen öppnade har den redan kommit till god användning – barnen som om måndagar deltar i Korskyrkans aktiviteter fann en ny användning för den långa korridoren, berättar Kerstin.

– De ställde upp platskäglor och spelade bowling, de hade jätteroligt.

Med en fast grund att stå på, som den nya större lokalen innebär, är Korskyrkan beredd att fylla dagarna med olika aktiviteter, exakt vad är dock inte spikat än. Men, eftersom undervisning är en stor del av verksamheten, har Bengt en vädjan.

– Det vore fantastiskt om någon hade ett par datorer till att skänka, de används till så mycket bland annat i språkundervisningen.

Med tiden har behovet ökat, vilket gjort att den förra lokalen inte längre räckte till för att svara upp mot Korskyrkans många och växande aktiviteter. En flytt blev sålunda nödvändig.

Turligt nog har flyttlasset inte behövt fraktas lång väg – det nya utrymmet ligger vägg i vägg med det förra på Malmgatan i Filipstad.

– Vi ser det här som ett komplement till vår verksamhet, säger Bengt Sjöberg, föreståndare för Korskyrkan i Filipstad och Hällefors, medan han ger en husesyn av den luftiga lokalen.

Med sig har han fyra av de stöttestenar som alla lagt ner ett stort jobb med att iordningställa utrymmet – Kerstin Karlsson, Thomas Ringbäck, Ulla Vainikainen och Solveig Andersson.

Arbetet började efter nyår och har varit omfattande, bland annat har en del väggar slagits ner för att ge lokalen mer rymd.

– Det mesta har gjorts på frivillig väg, berättar Thomas.

Andrum och möten

Förutom det stora rummet som är direkt anslutet till entrén finns ett litet kök, en lekhörna, ett undervisningsrum med långbod, ett förråd samt ett rum med skänkta kläder.

All denna yta ska bidra till möten mellan människor men även fungera som ett vara ett andrum och upplysningsplats.

– Vi håller bibelkurser och en entreprenörsskola. Vi bedriver även språkundervisning i svenska och undervisning i svensk kultur, säger Bengt.

Han berättar också att Korskyrkan är mycket drivande i samhällets integrationsarbete. Projektet som verksamheten just nu arbetar med går under namnet Öppen hand. För detta har Korskyrkan tilldelats bidrag från Region Värmland, vilket gjort att bland annat språkböcker kunnat köpas in.

– Det finns ett väldigt stort behov av att komma ut – många människor som sitter på asylboenden mår inte så bra. Här får de vara sig själva, säger Bengt.

Korridorsbowling

Trots att det inte gått många dagar sedan den nya lokalen öppnade har den redan kommit till god användning – barnen som om måndagar deltar i Korskyrkans aktiviteter fann en ny användning för den långa korridoren, berättar Kerstin.

– De ställde upp platskäglor och spelade bowling, de hade jätteroligt.

Med en fast grund att stå på, som den nya större lokalen innebär, är Korskyrkan beredd att fylla dagarna med olika aktiviteter, exakt vad är dock inte spikat än. Men, eftersom undervisning är en stor del av verksamheten, har Bengt en vädjan.

– Det vore fantastiskt om någon hade ett par datorer till att skänka, de används till så mycket bland annat i språkundervisningen.