2016-02-24 14:33

2016-02-24 14:33

Bidrag blir inte presentkort

FILIPSTAD: Motion om socialbidrag ser ut att gå emot avslag

Socialen borde betala ut en del av socialbidragen i form av presentkort i de lokala butikerna. Den idén lanserade Ulf Söhrman (M) i en motion. När idén nu utretts, gör socialen tummen ner.

”När ett beslut att bevilja försörjningsstöd är fattat, utifrån rådande lagstiftning och av socialnämnden antagna riktlinjer, är biståndet den enskildes egna medel att själv förfoga över.” ”Socialförvaltningen anser att det finns risk för ökad segregation i samhället om försörjningsstödstagare inte, som övriga invånare, får använda sitt beviljade bistånd i den form de själva önskar.”

Så står det – bland annat – i skrivelsen som socialchefen Kristina Steijner och verksamhetschefen Åsa Andersson skrivit som yttrande över förslaget.

På måndag kommer motionen och skrivelsen upp i kommunstyrelsen. När ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott var politikerna inte eniga: Torbjörn Parling (S), Anders Nilsson (V) och Per Gruvberger (S) röstade emot förslaget, Christer Olsson (M) och Gisela Nyquist (-) för.

Slutgiltigt beslut om förslaget ska tas i fullmäktige.

”När ett beslut att bevilja försörjningsstöd är fattat, utifrån rådande lagstiftning och av socialnämnden antagna riktlinjer, är biståndet den enskildes egna medel att själv förfoga över.” ”Socialförvaltningen anser att det finns risk för ökad segregation i samhället om försörjningsstödstagare inte, som övriga invånare, får använda sitt beviljade bistånd i den form de själva önskar.”

Så står det – bland annat – i skrivelsen som socialchefen Kristina Steijner och verksamhetschefen Åsa Andersson skrivit som yttrande över förslaget.

På måndag kommer motionen och skrivelsen upp i kommunstyrelsen. När ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott var politikerna inte eniga: Torbjörn Parling (S), Anders Nilsson (V) och Per Gruvberger (S) röstade emot förslaget, Christer Olsson (M) och Gisela Nyquist (-) för.

Slutgiltigt beslut om förslaget ska tas i fullmäktige.