2016-02-23 12:25

2016-02-23 12:25

Stort engagemang för livligare stadskärna

FILIPSTAD: Inspirationskväll på Folkets hus lockade många

Engagemanget var stort när företagare, föreningsmänniskor, poliser, politiker och kommunala tjänstemän samlades till möte på måndagskvällen. Temat var staden vi bor i, och hur den ska kunna bli attraktivare och mer levande – och förslagen från de församlade var många.

Bakom temakvällen, som innehöll både föreläsningar och en workshop, stod kommunen och centrumföreningen Attraktiva Filipstad, tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor.

De har nu dragit i gång ett projekt, där Filipstad är en av fem städer i Mellansverige som ska delta för att försöka göra respektive ort mer levande och attraktiv både för boende och besökare.

Arbetet bedrivs i en så kallad bid-modell, där bid står för business improvement district. Enkelt uttryckt handlar det om hur man kan förbättra en stadsmiljö, gör den finare och mer levande och på kuppen öka omsättningen i butikerna.

Såg med nya ögon

Många av de som deltog i måndagskvällens kick off-möte var också butiksägare. De har starka motiv att engagera sig – och åsikterna var många, både bland dem och övriga deltagare.

Men första ordet fick Inger Alfredsson och Marlene Hassel från Svenska stadskärnor. De hade ägnat måndagen åt att vandra och åka runt i Filipstad, och delade med sig av sina intryck.

De konstaterar att riksvägarna är en bra pulsåder som ger möjligheter, och de gillade rondellerna och utsmyckningarna där.

– Sen kommer man in i centrum och där blev det lite tvärstopp. Var var butikerna? säger Inger Alfredsson och visar bilder på ”slutna” miljöer, där mörka fönster, tomma gavlar, asfalt och tegel dominerar.

– Jag har kört förbi Filipstad tjugo gånger men bara sett Systembolaget, Statoil och ätit på Konsum. Allt det andra ni har, har jag upplevt först i dag. Jag kunde sett det redan de femton första gångerna, men ingen talade om för mig att jag ska gå två kvarter till för att upptäcka det fina, berättar Marlene Hassel.

De dissade nya lekplatsen på Lilltorget – inte funktionen, men utseendet – men såg potential i miljön kring Knöppels rådjursstaty utanför Caféhuset.

Och de gav inte bara kritiska synpunkter:

– Om Filipstad hade legat i Amerika och haft den historia ni har, hade ni skrikit ut att Filipstad är världens bästa stad, men ni har ju Jante på axeln, så det går ju inte, säger Marlene Hassel.

– Kan vi inte säga att Jante har fått kicken?

Hon varnade också för att landa i att ”någon annan” borde göra något åt saker och ting.

– Vare sig Jante eller ”Någon annan” får plats i bid-projektet, upplyste hon.

Flera arbetsgrupper

Vikten av samarbete var också något som flera av arbetsgrupperna som sattes samman under kvällens workshop kom fram till. Fastighetsägare, butiksägare, kommun, polis – alla måste bidra och även prata med varandra.

Gruppernas teman var identitet, utbud och service, platsen, tillgänglighet, ”rent, snyggt och säkert” samt paketering och profilering.

Mängder av tankar skrevs ned på stora papperssjok under gruppdiskussionerna. Allt från ”OLW och Wasa borde ha en butik i centrum” till bättre skyltning och fler bostäder i centrum fördes fram.

Marlene Hassel noterade också att olika aspekter av kommunikation togs upp av flera grupper, och de båda stadsexperterna såg många bra saker som Filipstad kan använda när man ska bygga sitt varumärke.

– Vi brukar säga gräv där ni står – vad är det ni redan har? säger Inger Alfredsson.

Hon betonade också vikten av att lyssna in medborgarnas åsikter. Det är ju inte bara de som var med i måndags som bryr sig om utvecklingen:

– Vi behöver vara lyhörda. Lyssna på dem som bor här – medborgarna ska vara ambassadörer, säger Inger Alfredsson och kom med en uppmaning till de församlade:

– Prata med minst fem personer i morgon och tala om vad ni har varit med om nu i kväll.

– Ni som har butik – fråga två kunder per dag om vad de tycker är bäst med Filipstad och vad kan vi göra bättre, fyllde Marlene Hassel på.

Bakom temakvällen, som innehöll både föreläsningar och en workshop, stod kommunen och centrumföreningen Attraktiva Filipstad, tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor.

De har nu dragit i gång ett projekt, där Filipstad är en av fem städer i Mellansverige som ska delta för att försöka göra respektive ort mer levande och attraktiv både för boende och besökare.

Arbetet bedrivs i en så kallad bid-modell, där bid står för business improvement district. Enkelt uttryckt handlar det om hur man kan förbättra en stadsmiljö, gör den finare och mer levande och på kuppen öka omsättningen i butikerna.

Såg med nya ögon

Många av de som deltog i måndagskvällens kick off-möte var också butiksägare. De har starka motiv att engagera sig – och åsikterna var många, både bland dem och övriga deltagare.

Men första ordet fick Inger Alfredsson och Marlene Hassel från Svenska stadskärnor. De hade ägnat måndagen åt att vandra och åka runt i Filipstad, och delade med sig av sina intryck.

De konstaterar att riksvägarna är en bra pulsåder som ger möjligheter, och de gillade rondellerna och utsmyckningarna där.

– Sen kommer man in i centrum och där blev det lite tvärstopp. Var var butikerna? säger Inger Alfredsson och visar bilder på ”slutna” miljöer, där mörka fönster, tomma gavlar, asfalt och tegel dominerar.

– Jag har kört förbi Filipstad tjugo gånger men bara sett Systembolaget, Statoil och ätit på Konsum. Allt det andra ni har, har jag upplevt först i dag. Jag kunde sett det redan de femton första gångerna, men ingen talade om för mig att jag ska gå två kvarter till för att upptäcka det fina, berättar Marlene Hassel.

De dissade nya lekplatsen på Lilltorget – inte funktionen, men utseendet – men såg potential i miljön kring Knöppels rådjursstaty utanför Caféhuset.

Och de gav inte bara kritiska synpunkter:

– Om Filipstad hade legat i Amerika och haft den historia ni har, hade ni skrikit ut att Filipstad är världens bästa stad, men ni har ju Jante på axeln, så det går ju inte, säger Marlene Hassel.

– Kan vi inte säga att Jante har fått kicken?

Hon varnade också för att landa i att ”någon annan” borde göra något åt saker och ting.

– Vare sig Jante eller ”Någon annan” får plats i bid-projektet, upplyste hon.

Flera arbetsgrupper

Vikten av samarbete var också något som flera av arbetsgrupperna som sattes samman under kvällens workshop kom fram till. Fastighetsägare, butiksägare, kommun, polis – alla måste bidra och även prata med varandra.

Gruppernas teman var identitet, utbud och service, platsen, tillgänglighet, ”rent, snyggt och säkert” samt paketering och profilering.

Mängder av tankar skrevs ned på stora papperssjok under gruppdiskussionerna. Allt från ”OLW och Wasa borde ha en butik i centrum” till bättre skyltning och fler bostäder i centrum fördes fram.

Marlene Hassel noterade också att olika aspekter av kommunikation togs upp av flera grupper, och de båda stadsexperterna såg många bra saker som Filipstad kan använda när man ska bygga sitt varumärke.

– Vi brukar säga gräv där ni står – vad är det ni redan har? säger Inger Alfredsson.

Hon betonade också vikten av att lyssna in medborgarnas åsikter. Det är ju inte bara de som var med i måndags som bryr sig om utvecklingen:

– Vi behöver vara lyhörda. Lyssna på dem som bor här – medborgarna ska vara ambassadörer, säger Inger Alfredsson och kom med en uppmaning till de församlade:

– Prata med minst fem personer i morgon och tala om vad ni har varit med om nu i kväll.

– Ni som har butik – fråga två kunder per dag om vad de tycker är bäst med Filipstad och vad kan vi göra bättre, fyllde Marlene Hassel på.

Tyck till!

Vad tycker du att Filipstad är bäst på? Och vad tycker du kan bli bättre i centrum? Mejla din åsikt till kontakt@filipstadstidning.se!

Källa: