2016-02-22 13:47

2016-02-22 13:47

Gåsgruvan är länets enda aktiva gruva

PERSBERG: Här produceras 200 000 ton kalksten per år

Gåsgruvan är länets enda aktiva gruva och här produceras 200 000 ton kalksten varje år. Verksamheten har 15 anställda. Dessutom ger gruvan jobb även till externa entreprenörer.

SMA Mineral äger verksamheten och har huvudkontoret i Persberg. Från Persberg styrs företagets verksamhet som finns i Sverige, Norge, Finland, Estland och Bulgarien. I huvudkontoret finns personal som arbetar med bland annat administration, IT-stöd och försäljning. Totalt sysselsätter företaget 45 personer vid både huvudkontoret och Gåsgruvan.

FT träffar Magnus Öman, vice vd och operativ chef i SMA Mineral, i ett konferensrum vid kontoret intill gruvan. Det är en historisk gruva där den första kalkstenen började brytas omkring år 1850.

– Sjökalkning är en stor del av verksamheten. Det har bidragit till den goda vattenkvalitet vi har i våra sjöar och vattendrag. Men det behöver tillföras ny kalk hela tiden. Det sker genom helikopter, båt eller doserare, berättar Magnus Öman.

Viktig produkt

Ett annat viktigt användningsområde för kalken från Gåsgruvan är inom pappers- och kartongindustrin. I Persberg finns en fabrik som finmaler kalkstenen så att den kan användas som bestrykningsmedel för pappersprodukter.

– Kalk används även inom olika byggprodukter, inom jordbruket, för takpapp och betong.

Gruvan är cirka en kilometer lång och cirka 200 meter bred. I dag är djupet cirka 56 meter.

– Vi har huvudkrossanläggningen under jord. Kvarnen är nyligen helrenoverad, säger han och förklarar att själva kalkkroppen är mycket djup, men ett problem är att den lutar snett ned i marken.

– Kalkbrottet lutar med 70 grader åt väster. Utmaningen ligger i att följa kalkkroppen på ett kostnadseffektivt sätt.

Nu pågår arbetet för att bredda brottet för att sedan kunna bryta djupare.

Fram till slutet på 80-talet var Gåsgruvan ett underjordsbrott, i dag är det ett dagbrott. Men i en framtid är det inte omöjligt att det återigen blir mest lönsamt att gå över till att bryta under jord.

– Vi har borrat ned till 260 meters djup och funnit kalk där.

Ett familjeföretag

SMA Mineral ägs av familjen Juvél.

– Daniel Juvél är vd och bor i Persberg. Familjen brinner för företaget och det ger också lojala medarbetare. I det här företaget arbetar vi efter långsiktiga beslut.

År 1980 köpte företaget Gåsgruvan av Uddeholm.

– Företaget har sedan bytt inriktning, från att ha varit ett åkeri och till ett industriföretag, med förädling av mineral- och kalkprodukter som huvudnäring.

I dag ligger omsättningen i företaget på cirka en miljard kronor per år.

– Vi levererar insatsvaror som behövs i andra produkter. Kalk är en viktig komponent i exempelvis stålproduktion. Huvuddelen går mot stål- och massaindustrin. Men kalk används även i vatten- och rökgasrening och även vid produktion av vanliga sockerbitar behövs kalk.

– I snitt använder varje person i Europa cirka 150 gram kalk per dag.

Bra samarbete

Företaget har ett bra samarbete med Bergsskolan i Filipstad, som ofta har studenter på plats vid gruvan. Dessutom arbetar flera Bergsskoleingenjörer på SMA Mineral i dag.

– Vi har även ett bra samarbete med gymnasiet i Filipstad där de utbildar bergsprängare.

Arbetsmiljön för de anställda är viktig. Det handlar bland annat om säkra luftkvaliteten genom att byta filter i ventilationsanläggningarna. Arbetet pågår också kontinuerligt med att säkra bergväggar och tak i den del som ligger under jord.

Ett område det satsas mycket på är personlig utveckling för chefer i företaget.

– Vi har ett individuellt ledarprogram. Olika människor tänker på olika sätt och därför är ett individuellt anpassat ledarskap viktigt.

Miljöpåverkan

Dessutom utförs ett årligt förbättringsarbete, där man utgår från en nulägesanalys.

– Vi har en förbättringsgrad på 50-70 procent av de förbättringsområden som identifieras.

När det gäller miljöpåverkan så arbetar företaget efter ISO 14000 som är ett miljöledningssystem.

– När det gäller våra fordon använder vi miljöklassad diesel och verksamheten vid gruvan ger ju inget farligt avfall. När kalken bränns ger det dock koldioxidutsläpp, men det regleras ju i det handelssystem för koldioxid som finns inom EU.

SMA Mineral äger verksamheten och har huvudkontoret i Persberg. Från Persberg styrs företagets verksamhet som finns i Sverige, Norge, Finland, Estland och Bulgarien. I huvudkontoret finns personal som arbetar med bland annat administration, IT-stöd och försäljning. Totalt sysselsätter företaget 45 personer vid både huvudkontoret och Gåsgruvan.

FT träffar Magnus Öman, vice vd och operativ chef i SMA Mineral, i ett konferensrum vid kontoret intill gruvan. Det är en historisk gruva där den första kalkstenen började brytas omkring år 1850.

– Sjökalkning är en stor del av verksamheten. Det har bidragit till den goda vattenkvalitet vi har i våra sjöar och vattendrag. Men det behöver tillföras ny kalk hela tiden. Det sker genom helikopter, båt eller doserare, berättar Magnus Öman.

Viktig produkt

Ett annat viktigt användningsområde för kalken från Gåsgruvan är inom pappers- och kartongindustrin. I Persberg finns en fabrik som finmaler kalkstenen så att den kan användas som bestrykningsmedel för pappersprodukter.

– Kalk används även inom olika byggprodukter, inom jordbruket, för takpapp och betong.

Gruvan är cirka en kilometer lång och cirka 200 meter bred. I dag är djupet cirka 56 meter.

– Vi har huvudkrossanläggningen under jord. Kvarnen är nyligen helrenoverad, säger han och förklarar att själva kalkkroppen är mycket djup, men ett problem är att den lutar snett ned i marken.

– Kalkbrottet lutar med 70 grader åt väster. Utmaningen ligger i att följa kalkkroppen på ett kostnadseffektivt sätt.

Nu pågår arbetet för att bredda brottet för att sedan kunna bryta djupare.

Fram till slutet på 80-talet var Gåsgruvan ett underjordsbrott, i dag är det ett dagbrott. Men i en framtid är det inte omöjligt att det återigen blir mest lönsamt att gå över till att bryta under jord.

– Vi har borrat ned till 260 meters djup och funnit kalk där.

Ett familjeföretag

SMA Mineral ägs av familjen Juvél.

– Daniel Juvél är vd och bor i Persberg. Familjen brinner för företaget och det ger också lojala medarbetare. I det här företaget arbetar vi efter långsiktiga beslut.

År 1980 köpte företaget Gåsgruvan av Uddeholm.

– Företaget har sedan bytt inriktning, från att ha varit ett åkeri och till ett industriföretag, med förädling av mineral- och kalkprodukter som huvudnäring.

I dag ligger omsättningen i företaget på cirka en miljard kronor per år.

– Vi levererar insatsvaror som behövs i andra produkter. Kalk är en viktig komponent i exempelvis stålproduktion. Huvuddelen går mot stål- och massaindustrin. Men kalk används även i vatten- och rökgasrening och även vid produktion av vanliga sockerbitar behövs kalk.

– I snitt använder varje person i Europa cirka 150 gram kalk per dag.

Bra samarbete

Företaget har ett bra samarbete med Bergsskolan i Filipstad, som ofta har studenter på plats vid gruvan. Dessutom arbetar flera Bergsskoleingenjörer på SMA Mineral i dag.

– Vi har även ett bra samarbete med gymnasiet i Filipstad där de utbildar bergsprängare.

Arbetsmiljön för de anställda är viktig. Det handlar bland annat om säkra luftkvaliteten genom att byta filter i ventilationsanläggningarna. Arbetet pågår också kontinuerligt med att säkra bergväggar och tak i den del som ligger under jord.

Ett område det satsas mycket på är personlig utveckling för chefer i företaget.

– Vi har ett individuellt ledarprogram. Olika människor tänker på olika sätt och därför är ett individuellt anpassat ledarskap viktigt.

Miljöpåverkan

Dessutom utförs ett årligt förbättringsarbete, där man utgår från en nulägesanalys.

– Vi har en förbättringsgrad på 50-70 procent av de förbättringsområden som identifieras.

När det gäller miljöpåverkan så arbetar företaget efter ISO 14000 som är ett miljöledningssystem.

– När det gäller våra fordon använder vi miljöklassad diesel och verksamheten vid gruvan ger ju inget farligt avfall. När kalken bränns ger det dock koldioxidutsläpp, men det regleras ju i det handelssystem för koldioxid som finns inom EU.

Några viktiga årtal:

1932 Juvéls Åkeri startades av Einar Juvél.

1967 Köptes första bulkbilen för specialtransporter.

1980 Gåsgruvans kalkverk förvärvades från Uddeholm år 1980.

1988 Uppstart av Rättviks kalkverk.

1992 Start av Gåsgruvan Kalcit AB, delägt bolag för produktion av fyll- och bestrykningsmedel för pappersindustrin.

1996 Kvalitetscertifierade enligt ISO 9002.

1997 Förvärv av SSABs kalkugnar i Oxelösund.

1998 Helägare av kalkverket i Mo i Rana, Norge.

1998 Kalkstensfyndigheten Stucks på Gotland förvärvas.

1999 Kalkstensfyndigheten Võhmuta i Estland förvärvas.

2000 Produktionsenheterna Kalkkimaa och Loukolampi i Finland förvärvas. Två kalkverk i Bulgarien förvärvas.

2001 Investering i produktion av bränd dolomit i Rättvik.

2002 Certifierad enligt miljöledningssystem ISO 14001.

2002 Uppförande av nytt kalkverk för produktion av bränd kalk i Röyttä (Torneå) Finland.

2011 Uppstart av ny terminal i Kolbäck, Västmanland.

Källa: SMA Mineral

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.