2016-02-20 06:00

2016-02-20 06:00

Kritiska föräldrar i byn

BRATTFORS: Skollokalsutredningen hotar tryggheten

– Det känns som att effektivitet och kvalitet på undervisningen ställs mot tryggheten.
Så sammanfattar Caroline Balogi, tvåbarnsmamma i Brattfors, förslaget om att skapa en storskola i Filipstad och flytta dit årskurs fyra till sex från glesbygdsskolorna.

Hon var en av de oroliga föräldrar som samlades i föreningshuset i Brattfors på torsdagskvällen. Då kom kommunchefen Claes Hultgren, verksamhetschefen Sten-Åke Eriksson och utredaren Tage Nordkvist för att berätta om skollokalsutredningen han gjort på kommunens uppdrag.

Tage Nordkvist gick igenom förslaget, som bland annat skulle innebära att årskurserna fyra till och med sex flyttas från Nordmark, Brattfors, Nykroppa samt Åsenskolan till en ny centralskola inne i Filipstad.

Kvar på dessa skolor blir förskola, förskoleklass och ettan till trean.

Över 700 elever

I dag finns totalt 48 barn på skolan i Brattfors, inklusive förskolan. Om förslaget drivs igenom blir det bara ett 30-tal kvar, medan den nya storskolan å andra sidan skulle ha hela 715 elever.

– På en skola med 700 elever är det lätt att försvinna, tyckte Caroline Balogi och påminde om att det finns fördelar med små skolor:

– Vi vill ha våra barn på en liten skola, där de blir sedda.

Hon berättar att familjen flyttade till Brattfors för två år sedan och att byskolan var en viktig del i det valet. Nu har hon ett barn i skolåldern och en bäbis, och kommer därmed i högsta grad att beröras om förslaget går igenom.

Hon befarar dock stora konsekvenser inte bara för dem som råkar ha barn i skolan just nu:

– Det tar död på vår by. Vad finns kvar om halva skolan läggs ned?

Detta var en återkommande synpunkt också under mötet.

– Det blir väldigt mycket mindre attraktivt att bo i Brattfors.

– Vad blir nästa steg när man lagt ned halva skolan – är det inte risk att ni tar resten också sen?

– Det är naivt att tro att det blir bättre med en stor skola. Tryggheten försvinner, tyckte en pappa.

– Är det rimligt att barn ska åka skolskjuts så långt?

Flera av föräldrarna funderade på om man inte skulle kunna erbjuda skolskjuts åt andra hållet i stället, från stan till Brattfors, för visst finns det många som skulle vilja att deras barn fick gå i en liten skola, resonerade de.

”Säkrar kvaliteten”

Tage Nordkvist försvarade förslaget om storskolan.

– Att bygga en stor skola är det sätt man långsiktigt kan säkerställa god utbildning här i glesbygden.

Den uppfattningen grundar han på att det är lärarbrist och att det är svårt att rekrytera lärare när det som på de små skolorna inte blir heltider i de ämnen lärarna är behöriga i. På större skolor är det lättare att pussla ihop tjänsterna och det är attraktivare för lärarna.

– Filipstad ska vara en populär ort att jobb i som lärare. Det är utbildningens kvalitet för era barn som är utgångspunkten. Mitt uppdrag har inte varit att spara pengar, utan att förbättra kvaliteten.

Men än är ärendet inte avgjort.

– Ingenting är bestämt, påminde Claes Hultgren.

Han uppmanade alla berörda att komma med synpunkter och lovade att de som lades fram under mötet antecknades och kommer att komma politikerna till del.

– I mars tas det här upp av politikerna och då bestäms hur de ska gå vidare, säger Claes Hultgren, som dock inte tror att det blir ett färdigt beslut då, utan snarare ett beslut om inriktningen på det fortsatta arbetet.

Fler informationsmöten är på gång om skolutredningen. På måndag den 22 februari är det Nykroppas tur, på torsdag den 25 är det Strandvägsskolan och tisdagen den 8 mars Stålvallaskolan. I Nordmark hölls ett möte i måndags.

Hon var en av de oroliga föräldrar som samlades i föreningshuset i Brattfors på torsdagskvällen. Då kom kommunchefen Claes Hultgren, verksamhetschefen Sten-Åke Eriksson och utredaren Tage Nordkvist för att berätta om skollokalsutredningen han gjort på kommunens uppdrag.

Tage Nordkvist gick igenom förslaget, som bland annat skulle innebära att årskurserna fyra till och med sex flyttas från Nordmark, Brattfors, Nykroppa samt Åsenskolan till en ny centralskola inne i Filipstad.

Kvar på dessa skolor blir förskola, förskoleklass och ettan till trean.

Över 700 elever

I dag finns totalt 48 barn på skolan i Brattfors, inklusive förskolan. Om förslaget drivs igenom blir det bara ett 30-tal kvar, medan den nya storskolan å andra sidan skulle ha hela 715 elever.

– På en skola med 700 elever är det lätt att försvinna, tyckte Caroline Balogi och påminde om att det finns fördelar med små skolor:

– Vi vill ha våra barn på en liten skola, där de blir sedda.

Hon berättar att familjen flyttade till Brattfors för två år sedan och att byskolan var en viktig del i det valet. Nu har hon ett barn i skolåldern och en bäbis, och kommer därmed i högsta grad att beröras om förslaget går igenom.

Hon befarar dock stora konsekvenser inte bara för dem som råkar ha barn i skolan just nu:

– Det tar död på vår by. Vad finns kvar om halva skolan läggs ned?

Detta var en återkommande synpunkt också under mötet.

– Det blir väldigt mycket mindre attraktivt att bo i Brattfors.

– Vad blir nästa steg när man lagt ned halva skolan – är det inte risk att ni tar resten också sen?

– Det är naivt att tro att det blir bättre med en stor skola. Tryggheten försvinner, tyckte en pappa.

– Är det rimligt att barn ska åka skolskjuts så långt?

Flera av föräldrarna funderade på om man inte skulle kunna erbjuda skolskjuts åt andra hållet i stället, från stan till Brattfors, för visst finns det många som skulle vilja att deras barn fick gå i en liten skola, resonerade de.

”Säkrar kvaliteten”

Tage Nordkvist försvarade förslaget om storskolan.

– Att bygga en stor skola är det sätt man långsiktigt kan säkerställa god utbildning här i glesbygden.

Den uppfattningen grundar han på att det är lärarbrist och att det är svårt att rekrytera lärare när det som på de små skolorna inte blir heltider i de ämnen lärarna är behöriga i. På större skolor är det lättare att pussla ihop tjänsterna och det är attraktivare för lärarna.

– Filipstad ska vara en populär ort att jobb i som lärare. Det är utbildningens kvalitet för era barn som är utgångspunkten. Mitt uppdrag har inte varit att spara pengar, utan att förbättra kvaliteten.

Men än är ärendet inte avgjort.

– Ingenting är bestämt, påminde Claes Hultgren.

Han uppmanade alla berörda att komma med synpunkter och lovade att de som lades fram under mötet antecknades och kommer att komma politikerna till del.

– I mars tas det här upp av politikerna och då bestäms hur de ska gå vidare, säger Claes Hultgren, som dock inte tror att det blir ett färdigt beslut då, utan snarare ett beslut om inriktningen på det fortsatta arbetet.

Fler informationsmöten är på gång om skolutredningen. På måndag den 22 februari är det Nykroppas tur, på torsdag den 25 är det Strandvägsskolan och tisdagen den 8 mars Stålvallaskolan. I Nordmark hölls ett möte i måndags.