2016-02-17 18:27

2016-02-17 18:27

Inget bygglov för Dollarstore

FILIPSTAD: Dollarstore och kommunen ska diskutera med elföretag

Det blev inget bygglov för Dollarstores nya butik, som är tänkt att byggas vid Pekås.

Miljö- och byggnadsnämnden vill att företaget och kommunens tjänstemän ska prata ihop sig med eldistributören Ellevio innan bygget kan dra i gång.

Nämnden sa inte ja – men heller inte nej. Åsa Hååkman Felth (S), ordförande, sticker inte under stol med att hon är positiv till etableringen.

– Det är ingen i nämnden som vill något annat än att det här ska komma till stånd, säger hon.

Att det ändå inte blev ett bygglovsbeslut vid onsdagens sammanträde, hänger samband med oklarheter kring Ellevios stora kraftledning, som sneddar över området där butiken ska ligga. Det är placeringen av ett stag till ledningen, och det säkerhetsavstånd som krävs kring detta, som ställer till det. Nu ska kommunen och de båda inblandade företagen prata ihop sig om hur problemet ska lösas.

Vill inte försena

Så fort problemet är löst, kommer någon av byggnadsinspektörerna att kunna ge bygglov. Beslutet i nämnden blev att ge inspektörerna avgörandet på delegation.

– Vi tog ett sådant beslut för att inte stoppa upp farten i den här processen. Det är en positiv etablering – det har hintats om fem till sju jobb, berättar Åsa Hååkman Felth.

I sak är det dock inte antalet arbetstillfällen som avgör:

– Nej, vi tar ju beslut om bygget följer plan- och bygglagen eller inte.

Ingen rondell

Hon har gott hopp om att parterna ska komma överens.

– Man ska aldrig säga aldrig har jag lärt mig, men om det är tre parter som går in gemensamt för att få till en lösning brukar det bli en lösning.

Ellevio framför heller inte i sitt yttrande att man skulle vara emot projektet, och Dollarstores byggare har redan framfört funderingar om att ändra något på placeringen av byggnaden.

När det gäller övriga som yttrat sig i ärendet finns exempelvis Konsum, som äger Pekås, och därifrån kom förslaget att göra en rondell. Det tycker däremot inte Trafikverket:

– Trafikverket är tydliga med att i nuläget behövs det ingen rondell, men om det skulle utökas med ännu fler förettag får man titta på det, säger Åsa Hååkman Felth.

I samband med bygglovet har även ett par boende hört av sig med en skrivelse med farhågor om ökad trafik. Den frågan tycker Åsa Hååkman Felth dock är mer eller mindre avgjord redan, i och med att kommunen tog upp de synpunkterna när en plan gjordes för området.

– Området är ett handelsområde och det innebär viss trafik. Eftersom det är godkänt i en plan är det redan godkänt, säger hon.

Nämnden sa inte ja – men heller inte nej. Åsa Hååkman Felth (S), ordförande, sticker inte under stol med att hon är positiv till etableringen.

– Det är ingen i nämnden som vill något annat än att det här ska komma till stånd, säger hon.

Att det ändå inte blev ett bygglovsbeslut vid onsdagens sammanträde, hänger samband med oklarheter kring Ellevios stora kraftledning, som sneddar över området där butiken ska ligga. Det är placeringen av ett stag till ledningen, och det säkerhetsavstånd som krävs kring detta, som ställer till det. Nu ska kommunen och de båda inblandade företagen prata ihop sig om hur problemet ska lösas.

Vill inte försena

Så fort problemet är löst, kommer någon av byggnadsinspektörerna att kunna ge bygglov. Beslutet i nämnden blev att ge inspektörerna avgörandet på delegation.

– Vi tog ett sådant beslut för att inte stoppa upp farten i den här processen. Det är en positiv etablering – det har hintats om fem till sju jobb, berättar Åsa Hååkman Felth.

I sak är det dock inte antalet arbetstillfällen som avgör:

– Nej, vi tar ju beslut om bygget följer plan- och bygglagen eller inte.

Ingen rondell

Hon har gott hopp om att parterna ska komma överens.

– Man ska aldrig säga aldrig har jag lärt mig, men om det är tre parter som går in gemensamt för att få till en lösning brukar det bli en lösning.

Ellevio framför heller inte i sitt yttrande att man skulle vara emot projektet, och Dollarstores byggare har redan framfört funderingar om att ändra något på placeringen av byggnaden.

När det gäller övriga som yttrat sig i ärendet finns exempelvis Konsum, som äger Pekås, och därifrån kom förslaget att göra en rondell. Det tycker däremot inte Trafikverket:

– Trafikverket är tydliga med att i nuläget behövs det ingen rondell, men om det skulle utökas med ännu fler förettag får man titta på det, säger Åsa Hååkman Felth.

I samband med bygglovet har även ett par boende hört av sig med en skrivelse med farhågor om ökad trafik. Den frågan tycker Åsa Hååkman Felth dock är mer eller mindre avgjord redan, i och med att kommunen tog upp de synpunkterna när en plan gjordes för området.

– Området är ett handelsområde och det innebär viss trafik. Eftersom det är godkänt i en plan är det redan godkänt, säger hon.