2016-02-17 18:26

2016-02-17 18:26

Bygglov för asylbostad

FILIPSTAD: Gamla lasarettet får bli asylboende i fem år

Finnshyttans fastighets AB får tillfälligt bygglov för att bygga om gamla lasarettet till asylboende.
Det beslutade miljö- och byggnadsnämnden på onsdagen.

FT har tidigare berättat om planerna som husets ägare har. Redan i november var renovering i gång inne i byggnaden.

Men innan ett asylboende kan dra i gång krävs också ändringar som kräver bygglov, däribland måste utrymningsvägar ordnas och därför byggs bland annat en trappa på gaveln, utanpå huset.

Med tanke på att det är en anrik byggnad – ett av de första lasaretten i Sverige – bör sådana detaljer egentligen utformas så att de smälter in på ett bra sätt, men eftersom företaget nu söker om ett tillfälligt bygglov, är kraven lägre, berättar Åsa Hååkman Felth.

Likaså tänker man inte kräva något bullerplank, även om det nu blir bostäder nära riksvägen.

– För länge sedan, gjorde dåvarande Vägverket och kommunchefen upp att om det blev bostäder skulle det bli ett bullerplank runt området, men eftersom det är ett tillfälligt bygglov säger Trafikverket, som det heter nu, att man inte ställer det kravet.

Nämnden säger också att den antika ytterdörren på baksidan av byggnaden måste bevaras, men tillåter att man under femårsperioden sätter in en annan dörr.

– Den gamla dörren går inåt, och så får det inte vara enligt brandskyddet. Dörren måste gå utåt, ifall det skulle bli en utrymning, säger Åsa Hååkman Felth.

Att bygglovet är tillfälligt innebär också att byggnaden ska ha återställts när de fem åren gått.

Nämnden var inte enig i sitt beslut. Tord Johansson (SD) reserverade sig mot bygglovsbeslutet.

FT har tidigare berättat om planerna som husets ägare har. Redan i november var renovering i gång inne i byggnaden.

Men innan ett asylboende kan dra i gång krävs också ändringar som kräver bygglov, däribland måste utrymningsvägar ordnas och därför byggs bland annat en trappa på gaveln, utanpå huset.

Med tanke på att det är en anrik byggnad – ett av de första lasaretten i Sverige – bör sådana detaljer egentligen utformas så att de smälter in på ett bra sätt, men eftersom företaget nu söker om ett tillfälligt bygglov, är kraven lägre, berättar Åsa Hååkman Felth.

Likaså tänker man inte kräva något bullerplank, även om det nu blir bostäder nära riksvägen.

– För länge sedan, gjorde dåvarande Vägverket och kommunchefen upp att om det blev bostäder skulle det bli ett bullerplank runt området, men eftersom det är ett tillfälligt bygglov säger Trafikverket, som det heter nu, att man inte ställer det kravet.

Nämnden säger också att den antika ytterdörren på baksidan av byggnaden måste bevaras, men tillåter att man under femårsperioden sätter in en annan dörr.

– Den gamla dörren går inåt, och så får det inte vara enligt brandskyddet. Dörren måste gå utåt, ifall det skulle bli en utrymning, säger Åsa Hååkman Felth.

Att bygglovet är tillfälligt innebär också att byggnaden ska ha återställts när de fem åren gått.

Nämnden var inte enig i sitt beslut. Tord Johansson (SD) reserverade sig mot bygglovsbeslutet.