2016-02-16 06:00

2016-02-16 06:00

Skolinspektionen ställer krav efter anmälan från förälder

FILIPSTAD: Elev utan betyg fick ändå börja nästa klass

Hur kan en elev som inte har godkänt betyg i några ämnen få flytta upp en klass på högstadiet?
Det undrar Skolinspektionen i ett aktuellt ärende och ställer en rad krav på Filipstads kommun.

Bakgrunden till beslutet är en anmälan från en förälder till en elev som går på högstadiet i en av kommunens skolor. Enligt anmälan har eleven inte fått godkänt i något ämne alls, och har egentligen inte haft någon fungerande skolgång sedan årskurs 1.

Eleven fick dock börja på högstadiet, där det snart blev ”enskild grupp” som gällde för undervisningen.

Skolinspektionen har utrett anmälan och har en rad synpunkter, även om man kommer fram till att skolan och rektorn i huvudsak har arbetat utifrån skollagens bestämmelser för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd.

Bland annat ifrågasätter Skolinspektionen varför eleven över huvud taget flyttades upp efter ett år på högstadiet – av utredningen har framkommit att det stämmer att eleven inte har betyg i något ämne.

”Rektorn borde rimligen ha prövat huruvida det under rådande omständigheter var lämpligt att låta eleven fortsätta” till nästa årskurs.

Eleven ska få stöd

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen vidtar åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses.

Bland kraven som Skolinspektionen nu ställer finns bland annat att kommunen ska utreda om eleven har rätt skolform och om eleven verkligen kan flyttas upp till närmast högre årskurs nästa termin.

Senast i april i år ska kommunen ha svarat på Skolinspektionens krav.

Bakgrunden till beslutet är en anmälan från en förälder till en elev som går på högstadiet i en av kommunens skolor. Enligt anmälan har eleven inte fått godkänt i något ämne alls, och har egentligen inte haft någon fungerande skolgång sedan årskurs 1.

Eleven fick dock börja på högstadiet, där det snart blev ”enskild grupp” som gällde för undervisningen.

Skolinspektionen har utrett anmälan och har en rad synpunkter, även om man kommer fram till att skolan och rektorn i huvudsak har arbetat utifrån skollagens bestämmelser för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd.

Bland annat ifrågasätter Skolinspektionen varför eleven över huvud taget flyttades upp efter ett år på högstadiet – av utredningen har framkommit att det stämmer att eleven inte har betyg i något ämne.

”Rektorn borde rimligen ha prövat huruvida det under rådande omständigheter var lämpligt att låta eleven fortsätta” till nästa årskurs.

Eleven ska få stöd

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen vidtar åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses.

Bland kraven som Skolinspektionen nu ställer finns bland annat att kommunen ska utreda om eleven har rätt skolform och om eleven verkligen kan flyttas upp till närmast högre årskurs nästa termin.

Senast i april i år ska kommunen ha svarat på Skolinspektionens krav.