2016-02-15 13:59

2016-02-15 13:59

Stor skillnad på elnätsavgifterna

FILIPSTAD: Ellevio dyrast

Elkunderna i Filipstads tätort har anledning att vara ganska nöjda.
Trots att Filipstads energinät har höjt elnätsavgiften med 23 procent sedan 2010, är avgiften bra mycket lägre än den som länets dyraste nätägare tar ut.

8218 kronor är nätavgiften som Filipstads energinäts kunder betalade för helåret 2015, inklusive moms.

Högsta avgiften ligger på 12120 kronor och det är Ellevio – före detta Fortum – som tar ut det beloppet i tio av de värmländska kommunerna, däribland Storfors och Hagfors.

Också Hällefors, på andra sidan länsgränsen, hör till kommunerna där elnätsavgiften är på dyraste nivån.

Filipstadspriserna slås bara av två andra nätbolag i länet: Arvika Elnät, som tog ut 7793 och Kristinehamns Energi, som tog ut 5918. För Karlstad saknas uppgift.

Det är Villaägarnas riksförbund som tagit fram statistiken och noterar att det är stora skillnader mellan småhusens nätavgifter i de olika kommunerna. Högsta priserna ligger ju nästan dubbelt upp mot lägsta och Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund, är kritisk inte bara mot elnätsföretagen som tar ut höga priser, utan också mot regelverket:

Kräver reglering

– Det är frånvaron av en rimlig prisreglering som gör att monopolisterna kan fortsätta höja och göra stora vinster på svaga konsumenters bekostnad, säger han i ett pressmeddelande.

– Regeringen borde snarast ge i uppdrag åt Energimarknadsinspektionen att stärka prisregleringen och kundskyddet, säger han också.

I procent har Ellevio höjt nätavgifterna lika mycket som Filipstads energinät, 23 procent sedan 2010, men i pengar blir det stor skillnad på avgifterna eftersom Ellevio var dyrare från början.

8218 kronor är nätavgiften som Filipstads energinäts kunder betalade för helåret 2015, inklusive moms.

Högsta avgiften ligger på 12120 kronor och det är Ellevio – före detta Fortum – som tar ut det beloppet i tio av de värmländska kommunerna, däribland Storfors och Hagfors.

Också Hällefors, på andra sidan länsgränsen, hör till kommunerna där elnätsavgiften är på dyraste nivån.

Filipstadspriserna slås bara av två andra nätbolag i länet: Arvika Elnät, som tog ut 7793 och Kristinehamns Energi, som tog ut 5918. För Karlstad saknas uppgift.

Det är Villaägarnas riksförbund som tagit fram statistiken och noterar att det är stora skillnader mellan småhusens nätavgifter i de olika kommunerna. Högsta priserna ligger ju nästan dubbelt upp mot lägsta och Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund, är kritisk inte bara mot elnätsföretagen som tar ut höga priser, utan också mot regelverket:

Kräver reglering

– Det är frånvaron av en rimlig prisreglering som gör att monopolisterna kan fortsätta höja och göra stora vinster på svaga konsumenters bekostnad, säger han i ett pressmeddelande.

– Regeringen borde snarast ge i uppdrag åt Energimarknadsinspektionen att stärka prisregleringen och kundskyddet, säger han också.

I procent har Ellevio höjt nätavgifterna lika mycket som Filipstads energinät, 23 procent sedan 2010, men i pengar blir det stor skillnad på avgifterna eftersom Ellevio var dyrare från början.