2016-02-15 14:12

2016-02-15 14:13

Så tycker grannarna om nya butiksbygget

FILIPSTAD: Synpunkter kom in i slutspurten mot Dollarstores byggplaner

Grannarna har inga invändningar mot Dollarstores byggplaner, var budskapet i handlingarna inför miljö- och byggnadsnämndens möte i veckan.
Nu visar det sig att detta var fel. Det finns flera grannar och andra berörda som har synpunkter på bygget.

Kallelsen till ledamöterna gick ut den 10 februari, men sista svarsdagen för berörda grannar var inte förrän den 12 februari. Därmed uppstod ett glapp som ledde till fel slutsats.

Nu har ett nytt utskick gjorts, där de synpunkter som faktiskt kommit in till kommunen bifogas.

”Trafiken ökar”

För nog finns det synpunkter:

”Redan nu har vi tät trafik, både av personbilar och mycket tung trafik. Vi tror bestämt att trafiken kommer att öka ytterligare”, skriver ett par som bor vid Karlstadsvägen som motivering till sin erinran i frågan.

Konsum vill ha rondell

Även Konsum Värmland, som via Pekås också är granne med butiksetableringen, har vissa synpunkter. Företag vill ha ett nytt läge för Pekås' skylt, som behöver flyttas med anledning av planerna, och vill ha en trafiksäkrare infart till området, gärna i form av en rondell.

”En ny etablering kommer att generera en betydande ökning av trafik in till området varför en rondell vore säkraste sättet att minska olycksrisken. En rondell skulle dessutom öka tillgängligheten för området och underlätta handelns fortlevnad, framhåller Konsum i sitt yttrandet.

”Vi är positiva till etablering av kompletterande handel i området men vill understryka att synbarhet, skyltläge och angöring till området måste säkerställas” skriver Konsum också.

Trafikverket skriver i sitt yttrande inget om någon rondell.

Tvärtom konstateras där i att trots att man kan vänta sig ökad mängd trafik på 63:an när en ny butik kommer till, klarar man sig i dagsläget med befintlig utformning av korsningen. Dock garderar sig Trafikverket för att trafiksäkerhet och framkomlighet ”måste omprövas vi ytterligare etableringar eller om trafikproblem uppstår”.

Med på listan

Ellevio, före detta Fortum Distribution, har också kommit med en skrivelse, där företaget för fram praktiska synpunkter kring hur nära ledningarna i området man får göra åtgärder med anledning av nyetableringen.

Dollarstores ansökan om bygglov för ett butiksbygge i Filipstad är med på dagordningen vid onsdagens sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden. Företaget ska också inför prövningen ha chansen att bemöta synpunkterna från de berörda.

Kallelsen till ledamöterna gick ut den 10 februari, men sista svarsdagen för berörda grannar var inte förrän den 12 februari. Därmed uppstod ett glapp som ledde till fel slutsats.

Nu har ett nytt utskick gjorts, där de synpunkter som faktiskt kommit in till kommunen bifogas.

”Trafiken ökar”

För nog finns det synpunkter:

”Redan nu har vi tät trafik, både av personbilar och mycket tung trafik. Vi tror bestämt att trafiken kommer att öka ytterligare”, skriver ett par som bor vid Karlstadsvägen som motivering till sin erinran i frågan.

Konsum vill ha rondell

Även Konsum Värmland, som via Pekås också är granne med butiksetableringen, har vissa synpunkter. Företag vill ha ett nytt läge för Pekås' skylt, som behöver flyttas med anledning av planerna, och vill ha en trafiksäkrare infart till området, gärna i form av en rondell.

”En ny etablering kommer att generera en betydande ökning av trafik in till området varför en rondell vore säkraste sättet att minska olycksrisken. En rondell skulle dessutom öka tillgängligheten för området och underlätta handelns fortlevnad, framhåller Konsum i sitt yttrandet.

”Vi är positiva till etablering av kompletterande handel i området men vill understryka att synbarhet, skyltläge och angöring till området måste säkerställas” skriver Konsum också.

Trafikverket skriver i sitt yttrande inget om någon rondell.

Tvärtom konstateras där i att trots att man kan vänta sig ökad mängd trafik på 63:an när en ny butik kommer till, klarar man sig i dagsläget med befintlig utformning av korsningen. Dock garderar sig Trafikverket för att trafiksäkerhet och framkomlighet ”måste omprövas vi ytterligare etableringar eller om trafikproblem uppstår”.

Med på listan

Ellevio, före detta Fortum Distribution, har också kommit med en skrivelse, där företaget för fram praktiska synpunkter kring hur nära ledningarna i området man får göra åtgärder med anledning av nyetableringen.

Dollarstores ansökan om bygglov för ett butiksbygge i Filipstad är med på dagordningen vid onsdagens sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden. Företaget ska också inför prövningen ha chansen att bemöta synpunkterna från de berörda.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.