2016-02-15 15:50

2016-02-15 15:50

Flyttcirkus bland förvaltningar

FILIPSTAD: Bun flyttar till kommunhuset och Spångbergsgymnasiet

Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen ska flytta till kommunhuset och Spångbergsgymnasiet. Nyligen har vissa delar av fastighetsförvaltningen flyttat till de lokaler som tekniska kontoret har vid Prippen.
Orsaken är att stiftelsen Filipstadsbostäder sålt Sparbankshuset till ett fastighetsbolag.

Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef vid Spångbergsgymnasiet, har även varit tillförordnad förvaltningschef vid barn- och ungdomsförvaltningen under några veckor.

– Den fastighet som förvaltningen befinner sig i är såld och vi är tvingade att flytta. Vi ska vara klara med flytten på onsdag den här veckan, säger Per-Arne Söderstedt och förklarar att barn- och utbildningsförvaltningen delas så att förvaltningschefen, ekonomiavdelningen och nämndsekreterare flyttar till kommunhuset.

– Sedan flyttar åtta medarbetare till gymnasiet där det finns kontor iordningsställda.

Fördelar och nackdelar

Han ser både fördelar och nackdelar med att förvaltningen nu delas upp på det här sättet.

– Fördelarna är att verksamhetscheferna sitter tillsammans och kan jobba med ”röda tråden-frågor” som är gemensamma för den pedagogiska verksamheten. Det kan finnas nackdelar med en splittring, men det gäller att man hittar en bra kommunikation och mötespunkter så att man inte tappar varandra. Vi har pratat mycket om detta, men det är ju bara några hundra meter mellan byggnaderna, säger han.

Organiserat kaos

När FT hälsar på i Sparbankshuset så råder det lite av en flyttröra. Men mitt i allt det organiserade kaoset har personalen ändå kunnat jobba. Både Ingela Dullum, verksamhetschef vid elevhälsan, och Barbro Jansson, familjecoach, tycker att flytten fungerat bra hittills.

– Det har gått jättebra, de är duktiga de som hjälper oss, säger Ingela Dullum.

Nu ligger fokus på att få förvaltningen att fungera bra även framöver.

– Det gäller att hitta mötesplatser och rutiner så att vi får ihop förvaltningen, säger hon.

Flyttat till Prippen

De flesta medarbetarbetarna på fastighetsförvaltningen har nyligen flyttat till Prippen.

Näringslivskontoret blir däremot kvar tills vidare i fastigheten. Avsikten är dock att även medarbetarna på näringslivskontoret ska flytta till andra lokaler, men det är ännu oklart hur detta ska lösas.

Öppnar bobutik

Enligt Catrin Marsell, kanslichef på kommunen, så kommer det även att ske en viss omflyttning i kommunhuset.

– Men det är inte med anledning av barn- och utbildningsförvaltningens flytt. Och stiftelsen Filipstadsbostäders förvaltning kommer längre fram att finnas i en bobutik, som ska iordningställas på Vikgatan, säger Catrin Marsell.

Migrationsverket kommer att bli kvar i Sparbankshuset.

Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef vid Spångbergsgymnasiet, har även varit tillförordnad förvaltningschef vid barn- och ungdomsförvaltningen under några veckor.

– Den fastighet som förvaltningen befinner sig i är såld och vi är tvingade att flytta. Vi ska vara klara med flytten på onsdag den här veckan, säger Per-Arne Söderstedt och förklarar att barn- och utbildningsförvaltningen delas så att förvaltningschefen, ekonomiavdelningen och nämndsekreterare flyttar till kommunhuset.

– Sedan flyttar åtta medarbetare till gymnasiet där det finns kontor iordningsställda.

Fördelar och nackdelar

Han ser både fördelar och nackdelar med att förvaltningen nu delas upp på det här sättet.

– Fördelarna är att verksamhetscheferna sitter tillsammans och kan jobba med ”röda tråden-frågor” som är gemensamma för den pedagogiska verksamheten. Det kan finnas nackdelar med en splittring, men det gäller att man hittar en bra kommunikation och mötespunkter så att man inte tappar varandra. Vi har pratat mycket om detta, men det är ju bara några hundra meter mellan byggnaderna, säger han.

Organiserat kaos

När FT hälsar på i Sparbankshuset så råder det lite av en flyttröra. Men mitt i allt det organiserade kaoset har personalen ändå kunnat jobba. Både Ingela Dullum, verksamhetschef vid elevhälsan, och Barbro Jansson, familjecoach, tycker att flytten fungerat bra hittills.

– Det har gått jättebra, de är duktiga de som hjälper oss, säger Ingela Dullum.

Nu ligger fokus på att få förvaltningen att fungera bra även framöver.

– Det gäller att hitta mötesplatser och rutiner så att vi får ihop förvaltningen, säger hon.

Flyttat till Prippen

De flesta medarbetarbetarna på fastighetsförvaltningen har nyligen flyttat till Prippen.

Näringslivskontoret blir däremot kvar tills vidare i fastigheten. Avsikten är dock att även medarbetarna på näringslivskontoret ska flytta till andra lokaler, men det är ännu oklart hur detta ska lösas.

Öppnar bobutik

Enligt Catrin Marsell, kanslichef på kommunen, så kommer det även att ske en viss omflyttning i kommunhuset.

– Men det är inte med anledning av barn- och utbildningsförvaltningens flytt. Och stiftelsen Filipstadsbostäders förvaltning kommer längre fram att finnas i en bobutik, som ska iordningställas på Vikgatan, säger Catrin Marsell.

Migrationsverket kommer att bli kvar i Sparbankshuset.