2016-02-10 16:43

2016-02-10 16:43

Vill säkra framtiden för personalen

FILIPSTAD: Ansöker om pengar och ökar bemanningen i äldreomsorgen

För att kunna öka bemanningen samt höja kvalitén inom äldreomsorgen har socialnämnden beslutat att ansöka om 3,4 miljoner i stimulansmedel.
Genom ett yrkande från Moderaterna ska det nu utredas vad som kan göras för att se till att satsningen håller även i framtiden.

Sveriges regering beslutade under sommaren 2015 att frigöra stimulansmedel som landets kommuner kan nyttja för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela dessa medel, vilket innebär att det för socialförvaltningen i Filipstads kommun finns drygt 3,48 miljoner kronor att ansöka om.

I slutet av januari kunde FT rapportera att majoriteten i socialnämnden, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, hade för avsikt att under nämndens sammanträde i februari lägga förslaget att försöka förvärva dessa pengar.

När socialnämnden sammanträdde under tisdagen togs frågan upp och klubbades igenom av eniga politiker – dock med ett tilläggsyrkande från Moderaternas håll.

Ser framåt

Christer Olsson som författat yrkandet, menar att det måste gå att säkerställa att den satsning som görs nu även kommer att hålla i framtiden.

– Pengarna vi ansöker om blir ju som projektmedel. Vi måste se till att det inte blir så att det går upp som en sol och ner som en pannkaka, säger han.

Det Olsson syftar till är att stimulansmedlen är avsedda att används mellan den 1 mars till den 31 december. Under denna projektperiod ämnar socialförvaltningen att tillsätta sex nya tjänster för omvårdnadspersonal på kommunens särskilda boenden. När året är slut vill han se att det finns en plan för hur den struktur som byggts upp under projekttiden bevaras.

Inte bara positiv

I sitt yrkande skriver Olsson således att socialförvaltningen under året måste utreda och skapa förutsättningar för att kunna implementera den förhöjda bemanningen i ordinarie verksamhet.

– Därför vill vi att man senast tre månader innan projekttiden tar slut återkommer med ett förslag hur detta ska ske, säger han.

Olsson är dock inte odelat positiv till beslutet att ansöka om stimulansmedlen – det är något som inte känns riktigt rätt berättar han.

– När arbetsgivaravgiften för unga höjdes medförde det mycket ökade kostnader för Filipstad. Nu ska vi stå med mössan i hand och be om att få bidrag för att klara den ordinarie verksamhet som kommunen ska bedriva. Det känns inte helt bra, säger han men tillägger:

– Visst är det så att det är positivt att kunna ta del av de möjligheter som finns.

”Bra att utreda”

Socialnämndens ordförande Anders Nilsson (V) ställer sig också positiv till tanken bakom Olssons yrkande.

– Det är bra att försöka utreda om det finns möjlighet att göra verksamheten permanent.

Sveriges regering beslutade under sommaren 2015 att frigöra stimulansmedel som landets kommuner kan nyttja för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela dessa medel, vilket innebär att det för socialförvaltningen i Filipstads kommun finns drygt 3,48 miljoner kronor att ansöka om.

I slutet av januari kunde FT rapportera att majoriteten i socialnämnden, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, hade för avsikt att under nämndens sammanträde i februari lägga förslaget att försöka förvärva dessa pengar.

När socialnämnden sammanträdde under tisdagen togs frågan upp och klubbades igenom av eniga politiker – dock med ett tilläggsyrkande från Moderaternas håll.

Ser framåt

Christer Olsson som författat yrkandet, menar att det måste gå att säkerställa att den satsning som görs nu även kommer att hålla i framtiden.

– Pengarna vi ansöker om blir ju som projektmedel. Vi måste se till att det inte blir så att det går upp som en sol och ner som en pannkaka, säger han.

Det Olsson syftar till är att stimulansmedlen är avsedda att används mellan den 1 mars till den 31 december. Under denna projektperiod ämnar socialförvaltningen att tillsätta sex nya tjänster för omvårdnadspersonal på kommunens särskilda boenden. När året är slut vill han se att det finns en plan för hur den struktur som byggts upp under projekttiden bevaras.

Inte bara positiv

I sitt yrkande skriver Olsson således att socialförvaltningen under året måste utreda och skapa förutsättningar för att kunna implementera den förhöjda bemanningen i ordinarie verksamhet.

– Därför vill vi att man senast tre månader innan projekttiden tar slut återkommer med ett förslag hur detta ska ske, säger han.

Olsson är dock inte odelat positiv till beslutet att ansöka om stimulansmedlen – det är något som inte känns riktigt rätt berättar han.

– När arbetsgivaravgiften för unga höjdes medförde det mycket ökade kostnader för Filipstad. Nu ska vi stå med mössan i hand och be om att få bidrag för att klara den ordinarie verksamhet som kommunen ska bedriva. Det känns inte helt bra, säger han men tillägger:

– Visst är det så att det är positivt att kunna ta del av de möjligheter som finns.

”Bra att utreda”

Socialnämndens ordförande Anders Nilsson (V) ställer sig också positiv till tanken bakom Olssons yrkande.

– Det är bra att försöka utreda om det finns möjlighet att göra verksamheten permanent.