2016-02-10 16:10

2016-02-10 16:10

Nej till kravet på inhibition

FILIPSTAD: Kammarrätten prövar inte

Kammarrätten tar inte upp Ulf Söhrmans begäran om inhibition av den omdiskuterade omorganisationen av socialsekreterarna som jobbar med barn- och ungdomsärenden.

Ulf Söhrman (M) har överklagat beslutet om att återföra barn- och ungdomsgruppen från bun, dit gruppen flyttades vid årsskiftet i fjol, till socialförvaltningen. Han begärde också inhibition, det vill säga att flytten inte ska genomföras, förrän den juridiska tvisten om beslutet är avgjord.

Förvaltningsrätten beslutade att inte meddela inhibition, ett beslut som Ulf Söhrman överklagade till kammarrätten i Göteborg. Därifrån meddelas nu att man inte kommer att ge prövningstillstånd, och därmed står förvaltningsrättens beslut fast. Förvaltningsrätten i Karlstad tyckte inte att det kommit fram tillräckliga skäl för att stoppa genomförandet och kammarrätten i Göteborg såg inte tillräckliga skäl för att ge prövningstillstånd.

Däremot är tvisten i sak ännu inte avgjord; förvaltningsrätten har fortfarande inte avgjort sakinnehållet i själva överklagan utan bara yrkandet om inhibition. Med andra ord: fortsättning följer.

Ulf Söhrman (M) har överklagat beslutet om att återföra barn- och ungdomsgruppen från bun, dit gruppen flyttades vid årsskiftet i fjol, till socialförvaltningen. Han begärde också inhibition, det vill säga att flytten inte ska genomföras, förrän den juridiska tvisten om beslutet är avgjord.

Förvaltningsrätten beslutade att inte meddela inhibition, ett beslut som Ulf Söhrman överklagade till kammarrätten i Göteborg. Därifrån meddelas nu att man inte kommer att ge prövningstillstånd, och därmed står förvaltningsrättens beslut fast. Förvaltningsrätten i Karlstad tyckte inte att det kommit fram tillräckliga skäl för att stoppa genomförandet och kammarrätten i Göteborg såg inte tillräckliga skäl för att ge prövningstillstånd.

Däremot är tvisten i sak ännu inte avgjord; förvaltningsrätten har fortfarande inte avgjort sakinnehållet i själva överklagan utan bara yrkandet om inhibition. Med andra ord: fortsättning följer.