2016-02-10 16:08

2016-02-10 16:08

Många jägare har gett upp om licensjakten på varg

FILIPSTAD: Trots länsstyrelsernas ansökan

Örebro och Värmlands länsstyrelser har nu gått in till Naturvårdsverket med en ansökan om förlängd tid för licensjakten på varg. Få jägare verkar dock tro att ansökan kommer att ge resultat.
– Jag tror inte det blir något nu, säger Jan Andersson, ordförande i Filipstads jaktvårdskrets.

Han framhåller också problemet med att det inte finns någon spårsnö.

– Det är få jägare som fortfarande är förberedda att gå ut med kort varsel, säger Jan Andersson, som tycker att vargfrågan präglas av en klyfta mellan stad och landsbygd.

Farlig klyfta

– De som beslutar om eventuell vargjakt och de som överklagar besluten bor ofta i städerna, medan de som drabbas ofta bor på landsbygden. Det finns ingen förståelse eller kunskap hos den andra gruppen om att bo på landet. Jag tycker detta är en fara för rättsäkerheten.

Han menar att besvikelsen över den hittills uteblivna vargjakten är stor – även bland de personer som inte är jägare eller har tamdjur.

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro har dock inte gett upp tanken på licensjakt på varg i år. De har gemensamt ansökt om att få jakttiden förlängd till den 21 februari i alla jaktområden.

Ett skäl till ansökan är att det fortfarande finns möjlighet att jakten blir av och ett annat skäl är att få den rättsliga situationen runt vargjakten prövad.

Jakten stoppad

Beslutet om licensjakt på varg togs den 11 november förra året av länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, från den 2 januari till den 15 februari.

I Värmlands län omfattas reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren, samt Lokareviret som delas med Örebro län.

Först gav Naturvårdsverket klartecken till jakten, men beslutet inhiberades av Förvaltningsrätten i Karlstad strax innan jakten skulle börja. Det innebär att jakt inte får ske tills vidare i Värmlands och Örebro län.

Eftersom ett beslut har dröjt riskerar den möjliga tiden för årets vargjakt att ta slut. Länsstyrelserna i Värmland och Örebro län ansöker därför om att jakttiden förlängs till den 21 februari.

Ansökan gäller alla jaktområden och till den 31 mars i samma jaktområden, om den revirmarkerande tiken har fällts innan den 21 februari.

”Ingen tror”

Det här uppger länsstyrelserna i ett pressmeddelande.

Men Jan Andersson tillåter sig att tvivla på att det blir någon jakt, och han är inte ensam om detta bland jägarna.

– Det är ingen som tror det längre eftersom det har gått för lång tid, säger han.

Han framhåller också problemet med att det inte finns någon spårsnö.

– Det är få jägare som fortfarande är förberedda att gå ut med kort varsel, säger Jan Andersson, som tycker att vargfrågan präglas av en klyfta mellan stad och landsbygd.

Farlig klyfta

– De som beslutar om eventuell vargjakt och de som överklagar besluten bor ofta i städerna, medan de som drabbas ofta bor på landsbygden. Det finns ingen förståelse eller kunskap hos den andra gruppen om att bo på landet. Jag tycker detta är en fara för rättsäkerheten.

Han menar att besvikelsen över den hittills uteblivna vargjakten är stor – även bland de personer som inte är jägare eller har tamdjur.

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro har dock inte gett upp tanken på licensjakt på varg i år. De har gemensamt ansökt om att få jakttiden förlängd till den 21 februari i alla jaktområden.

Ett skäl till ansökan är att det fortfarande finns möjlighet att jakten blir av och ett annat skäl är att få den rättsliga situationen runt vargjakten prövad.

Jakten stoppad

Beslutet om licensjakt på varg togs den 11 november förra året av länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, från den 2 januari till den 15 februari.

I Värmlands län omfattas reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren, samt Lokareviret som delas med Örebro län.

Först gav Naturvårdsverket klartecken till jakten, men beslutet inhiberades av Förvaltningsrätten i Karlstad strax innan jakten skulle börja. Det innebär att jakt inte får ske tills vidare i Värmlands och Örebro län.

Eftersom ett beslut har dröjt riskerar den möjliga tiden för årets vargjakt att ta slut. Länsstyrelserna i Värmland och Örebro län ansöker därför om att jakttiden förlängs till den 21 februari.

Ansökan gäller alla jaktområden och till den 31 mars i samma jaktområden, om den revirmarkerande tiken har fällts innan den 21 februari.

”Ingen tror”

Det här uppger länsstyrelserna i ett pressmeddelande.

Men Jan Andersson tillåter sig att tvivla på att det blir någon jakt, och han är inte ensam om detta bland jägarna.

– Det är ingen som tror det längre eftersom det har gått för lång tid, säger han.