2016-02-10 14:59

2016-02-10 14:59

Kraftigt minus för nämnden

FILIPSTAD: Bun gick back med cirka 12,7 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden gick back med cirka 12,7 miljoner kronor förra året. Det visar bokslutet som nämnden godkände vid det senaste mötet.

De största underskotten avser barn- och utbildningsnämnden gemensamt, grundskola, grundskola nya elever, samt IFO barn och unga. Däremot redovisar HVB-hemmen en större positiv avvikelse.

– Underskottet slog rätt sånär som på 30 000 kronor mot den prognos vi fick i oktober förra året, säger Torbjörn Parling (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kostnader försvinner

Cirka 7,3 miljoner kronor av underskottet gällde IFO för barn och unga. Genom den omorganisation som nu gjorts, där ansvaret för den verksamheten läggs över på socialnämnden, så försvinner också denna kostnad för barn- och utbildningsnämnden.

Filipstads kommun har fått 50,6 miljoner kronor från staten tidigare för mottaggande och integration. Dessutom har kommunen nu också fått fem miljoner kronor från staten för att kompensera för det stora flyktingmottagandet.

Dessa fem miljoner kronor tror han tillförs årets budget för nämnden, som i så fall kommer att gå ihop.

– Vi jobbar med detta nu i kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan ska det tas upp i kommunstyrelsen. Sedan tas slutligt beslut i kommunfullmäktige, säger Parling och forsätter.

– Med de förutsättningar vi har i dag och med det här tillskottet vi får så klarar vi verksamheten vi bedriver.

De största underskotten avser barn- och utbildningsnämnden gemensamt, grundskola, grundskola nya elever, samt IFO barn och unga. Däremot redovisar HVB-hemmen en större positiv avvikelse.

– Underskottet slog rätt sånär som på 30 000 kronor mot den prognos vi fick i oktober förra året, säger Torbjörn Parling (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kostnader försvinner

Cirka 7,3 miljoner kronor av underskottet gällde IFO för barn och unga. Genom den omorganisation som nu gjorts, där ansvaret för den verksamheten läggs över på socialnämnden, så försvinner också denna kostnad för barn- och utbildningsnämnden.

Filipstads kommun har fått 50,6 miljoner kronor från staten tidigare för mottaggande och integration. Dessutom har kommunen nu också fått fem miljoner kronor från staten för att kompensera för det stora flyktingmottagandet.

Dessa fem miljoner kronor tror han tillförs årets budget för nämnden, som i så fall kommer att gå ihop.

– Vi jobbar med detta nu i kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan ska det tas upp i kommunstyrelsen. Sedan tas slutligt beslut i kommunfullmäktige, säger Parling och forsätter.

– Med de förutsättningar vi har i dag och med det här tillskottet vi får så klarar vi verksamheten vi bedriver.