2016-02-09 06:00

2016-02-09 06:00

Fortum ser över fiskodlingarna

GAMMELKROPPA: Fortums planer i Forshaga kan påverka Gammelkroppa

Fortum vill riva kanalen i Forshaga och satsa på fiskodling där. De planerna kan påverka företagets fiskodling i Gammelkroppa.
– Det är i nuläget en förstudie vi håller på med, säger Marco Blixt på Fortum. Det är långa transporter av fisken till Gammelkroppa och det är inte bra för fiskarna.

Just nu håller Fortum på med en förstudie när det gäller en eventuell fiskodling i Forshaga. Anledningen är att Fortum vill effektivisera dels för att transport av fisk till Gammelkroppa är lång, dels för att de har personal i Forshaga.

– Ett alternativ vi tittar på är att bygga en fiskodling i Forshaga där vi har personal, säger Marco Blixt. Men vi har bara kommit till steg ett och tittat på möjligheterna. Det kommer att investeras, men det är inte klart om det blir i Forshaga eller Gammelkroppa.

Marco Blixt uppger att en ny anläggning i Forshaga skulle kosta någonstans mellan 50 och 90 miljoner kronor.

– Vi har tittat på ett cirkulerande system i Forshaga, men det är inte säkert att det blir något, säger Marco Blixt. Kostnaden för det är mellan 50 och 90 miljoner kronor då det bästa är om man har en sådan anläggning inomhus. Har man en anläggning utomhus blir det problem för både personal och fisk som ska klippa stjärtfenorna på 200 000 fiskar.

Stora pengar

Anläggningen i Gammelkroppa byggdes om 2007 och det tycker Marco Blixt var en felinvestering.

– Det gjordes en felinvestering när man byggde utomhusanläggningen i Gammelkroppa, säger Marco Blixt. Det skulle bli en rejäl kostnad om den ska rustas upp.

I förstudien är steg ett att få klart med ytan det handlar om i Forshaga. Processen pågår och under våren kan det komma ett beslut om Fortum får täcka över kanalen och att detaljplanen ändras. All verksamhet i Gammelkroppa är i så fall inte i fara, enligt Blixt:

– Vi får se vart det landar, men oavsett kommer fiskodlingen i Gammelkroppa att finnas kvar med fisk som sätts ut i sjöar, säger Marco Blixt.

Just nu håller Fortum på med en förstudie när det gäller en eventuell fiskodling i Forshaga. Anledningen är att Fortum vill effektivisera dels för att transport av fisk till Gammelkroppa är lång, dels för att de har personal i Forshaga.

– Ett alternativ vi tittar på är att bygga en fiskodling i Forshaga där vi har personal, säger Marco Blixt. Men vi har bara kommit till steg ett och tittat på möjligheterna. Det kommer att investeras, men det är inte klart om det blir i Forshaga eller Gammelkroppa.

Marco Blixt uppger att en ny anläggning i Forshaga skulle kosta någonstans mellan 50 och 90 miljoner kronor.

– Vi har tittat på ett cirkulerande system i Forshaga, men det är inte säkert att det blir något, säger Marco Blixt. Kostnaden för det är mellan 50 och 90 miljoner kronor då det bästa är om man har en sådan anläggning inomhus. Har man en anläggning utomhus blir det problem för både personal och fisk som ska klippa stjärtfenorna på 200 000 fiskar.

Stora pengar

Anläggningen i Gammelkroppa byggdes om 2007 och det tycker Marco Blixt var en felinvestering.

– Det gjordes en felinvestering när man byggde utomhusanläggningen i Gammelkroppa, säger Marco Blixt. Det skulle bli en rejäl kostnad om den ska rustas upp.

I förstudien är steg ett att få klart med ytan det handlar om i Forshaga. Processen pågår och under våren kan det komma ett beslut om Fortum får täcka över kanalen och att detaljplanen ändras. All verksamhet i Gammelkroppa är i så fall inte i fara, enligt Blixt:

– Vi får se vart det landar, men oavsett kommer fiskodlingen i Gammelkroppa att finnas kvar med fisk som sätts ut i sjöar, säger Marco Blixt.