2016-02-08 17:00

2016-02-08 17:05

"Det är kört med vargjakten"

VÄRMLAND: Jan Bergstam tror inte på licensjakt i år

Tiden börjar rinna ut för möjligheterna till licensjakt på varg i år. Den 15 februari är det jaktstopp.
– Min uppfattning är att det är kört med vargjakten nu. Det är ingen spårsnö och det är för kort tid kvar för att skjuta 26 vargar, säger Jan Bergstam, talesperson för Naturskyddsföreningen i Värmland och aktiv i Svenska rovdjursföreningen.

Även om ett beslut eventuellt skulle komma i veckan från förvaltningsrätten i Karlstad så framhåller han att det i princip bara är under helgen det går att jaga. Det blir knappas aktuellt att förlänga jakttiden.

– Nej det är stopp då man inte får jaga i löpperioden, säger Bergstam som tycker länsstyrelsen borde blåsa av jakten på eget initiativ.

Kommer överklaga

Ett eventuellt beslut om klartecken för vargjakt kommer att överklagas.

– Kommer det ett beslut så kommer det att överklagas till kammarrätten av Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen. Och då kommer vi att begära inhibition igen, säger Bergstam som menar att det inte finns utrymme för någon licensjakt på varg för tillfället.

– Nej inte om man ska följa art- och habitat direktivet. Däremot tycker vi att man kan ta bort besvärliga vargar genom skyddsjakt.

Ingen tillväxt

Bergstam menar att antalet föryngringar i Värmland inte är så många som det ibland hävdas.

– Den senaste inventeringen 2014-2015 visar att det vid inventeringsperiodens slut den 31 mars 2015 fanns kvar 10,4 intakta revir med föryngringar i Värmland. Och man kan inte börja jaga när antalet föryngringar redan ligger under den miniminivå som gäller för Värmland. Beslutet om licensjakt i år utgår från en felaktig utgångspunkt. Skulle det ha jagats bort 3,5 revir hade populationen hamnat långt under den miniminivå på elva föryngringar som gäller enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Tvärtom ska populationen ligga på en förvaltningsnivå som ligger med bra fallhöjd ner till miniminivån, säger Jan Bergstam.

Dessutom menar han att vargpopulationens tillväxt i Värmland är låg eller obefintlig.

– Den tillväxt som eventuellt sker vandrar ut från Värmland mot Norrland eller Norge, samtidigt som många vargar av olika anledningar dör under året.

Anpassa jakten

Enligt Jan Bergstam är länsstyrelsens motiv att tillåta licensjakt på 26 vargar att älgstammen ska tillåtas öka. Men han menar att det inte är en rättighet för jägare att få skjuta ett visst antal älgar varje år.

Många tycker att det är en cirkus med alla överklaganden – vad säger du?

– Det är ingen cirkus. Det är miljöorganisationernas enda chans att få saken prövad, eftersom ingen lyssnar på vad vi säger. Jaktmotiven styr frågan, det borde i lika hög grad vara naturmotiven.

Även om ett beslut eventuellt skulle komma i veckan från förvaltningsrätten i Karlstad så framhåller han att det i princip bara är under helgen det går att jaga. Det blir knappas aktuellt att förlänga jakttiden.

– Nej det är stopp då man inte får jaga i löpperioden, säger Bergstam som tycker länsstyrelsen borde blåsa av jakten på eget initiativ.

Kommer överklaga

Ett eventuellt beslut om klartecken för vargjakt kommer att överklagas.

– Kommer det ett beslut så kommer det att överklagas till kammarrätten av Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen. Och då kommer vi att begära inhibition igen, säger Bergstam som menar att det inte finns utrymme för någon licensjakt på varg för tillfället.

– Nej inte om man ska följa art- och habitat direktivet. Däremot tycker vi att man kan ta bort besvärliga vargar genom skyddsjakt.

Ingen tillväxt

Bergstam menar att antalet föryngringar i Värmland inte är så många som det ibland hävdas.

– Den senaste inventeringen 2014-2015 visar att det vid inventeringsperiodens slut den 31 mars 2015 fanns kvar 10,4 intakta revir med föryngringar i Värmland. Och man kan inte börja jaga när antalet föryngringar redan ligger under den miniminivå som gäller för Värmland. Beslutet om licensjakt i år utgår från en felaktig utgångspunkt. Skulle det ha jagats bort 3,5 revir hade populationen hamnat långt under den miniminivå på elva föryngringar som gäller enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Tvärtom ska populationen ligga på en förvaltningsnivå som ligger med bra fallhöjd ner till miniminivån, säger Jan Bergstam.

Dessutom menar han att vargpopulationens tillväxt i Värmland är låg eller obefintlig.

– Den tillväxt som eventuellt sker vandrar ut från Värmland mot Norrland eller Norge, samtidigt som många vargar av olika anledningar dör under året.

Anpassa jakten

Enligt Jan Bergstam är länsstyrelsens motiv att tillåta licensjakt på 26 vargar att älgstammen ska tillåtas öka. Men han menar att det inte är en rättighet för jägare att få skjuta ett visst antal älgar varje år.

Många tycker att det är en cirkus med alla överklaganden – vad säger du?

– Det är ingen cirkus. Det är miljöorganisationernas enda chans att få saken prövad, eftersom ingen lyssnar på vad vi säger. Jaktmotiven styr frågan, det borde i lika hög grad vara naturmotiven.