2016-02-05 11:06

2016-02-05 11:06

Krisläget har vänt

FILIPSTAD: Anders Nilsson och Per Gruvberger är hoppfulla

Läget har stabiliserats i socialsekreterarnas barn- och ungdomsgrupp.
Det meddelar kommunalrådet Per Gruvberger (S) och socialnämndens ordförande Anders Nilsson (V).

Beslutet att – ännu en gång – organisera om barn- och ungdomsgruppen har varit omtvistat. Gruppen flyttades organisatoriskt från socialen till barn- och utbildningsförvaltningen den 1 januari i fjol, men i slutet av 2015 togs beslutet att flytta tillbaka dem.

Detta har gett effekt i arbetsgruppen, meddelar nu de båda toppolitikerna. Långtidssjukskrivna är på väg tillbaka och kommunen har lyckats rekrytera 8,5 tjänster till gruppen.

– En del är nya, en del är sådana som sagt att de ska säga upp sig men nu bestämt sig för att vara kvar, säger Anders Nilsson.

– Två har tagit tillbaka uppsägningar och sen är det nyrekryteringar, fyller Per Gruvberger i.

I mitten av februari ska dessutom samtliga långtidssjukskrivna vara tillbaka på heltid och i mars ska alla nyrekryterade vara på plats. 16 anställda ska organisationen omfatta.

– Det värsta har släppt och man jobbar på bra och har tilltro till ledarskapet som är i dag, konstaterar Anders Nilsson.

Tanken med omorganisationen 1 januari 2015 var att samla resurserna kring barn och ungdomar och själva grundidén var inte fel, vidhåller kommunalrådet.

– Det var ett bra initiativ, men en del av detta fungerade inte.

En faktor man inte räknat med var att det kom ett stort antal ensamkommande flyktingbarn.

– Det blev en extrem arbetssituation. På den här gruppen ligger att utreda ensamkommande barn, och de ska utredas allihop direkt när de kommer. De senaste åren kom det 20 till 30 barn, men nu var det runt 100 barn, berättar Per Gruvberger.

– Det blev en ohållbar arbetssituation. Folk började sjukskriva sig och säga upp sig. I en arbetsgrupp där det skulle ha varit 12 handläggare var det bara 3 som inte var sjukskrivna eller hade sagt upp sig. Vi fick låna in folk från andra avdelningar, men det är inte hållbart på sikt. När man lånar in folk blir det ju annat som inte blir gjort, fortsätter han.

Nu finns en plan för hur alla ensamkommande flyktingbarn ska få besök och gruppen har även lyckats arbeta ikapp ärenden som lagts på hög.

– Jag känner en väldigt stor trygghet, framför allt för barnen. Det är jätteviktigt att man gör de utredningar man ska enligt lagen, säger Anders Nilsson.

Riktigt allt som flyttades från socialen till bun flyttas inte tillbaka. HVB-hemmen och familjecentralen ligger kvar på bun. Men att göra något nytt försök att samla barn- och ungdomsresurserna senare är inte aktuellt.

– Nu kommer vi att ha den organisation vi har, säger Per Gruvberger.

Båda han och Anders Nilsson konstaterar också att det fortfarande återstår mycket jobb att göra, men tycker att utgångspunkten är bra mycket bättre nu.

– Jag vill ge en stor eloge till hela min förvaltning. De har jobbat oerhört intensivt med att rekrytera och få en bra stämning i gruppen, säger Anders Nilsson. Jag är stolt över att vara ordförande över en sådan organisation.

Beslutet att – ännu en gång – organisera om barn- och ungdomsgruppen har varit omtvistat. Gruppen flyttades organisatoriskt från socialen till barn- och utbildningsförvaltningen den 1 januari i fjol, men i slutet av 2015 togs beslutet att flytta tillbaka dem.

Detta har gett effekt i arbetsgruppen, meddelar nu de båda toppolitikerna. Långtidssjukskrivna är på väg tillbaka och kommunen har lyckats rekrytera 8,5 tjänster till gruppen.

– En del är nya, en del är sådana som sagt att de ska säga upp sig men nu bestämt sig för att vara kvar, säger Anders Nilsson.

– Två har tagit tillbaka uppsägningar och sen är det nyrekryteringar, fyller Per Gruvberger i.

I mitten av februari ska dessutom samtliga långtidssjukskrivna vara tillbaka på heltid och i mars ska alla nyrekryterade vara på plats. 16 anställda ska organisationen omfatta.

– Det värsta har släppt och man jobbar på bra och har tilltro till ledarskapet som är i dag, konstaterar Anders Nilsson.

Tanken med omorganisationen 1 januari 2015 var att samla resurserna kring barn och ungdomar och själva grundidén var inte fel, vidhåller kommunalrådet.

– Det var ett bra initiativ, men en del av detta fungerade inte.

En faktor man inte räknat med var att det kom ett stort antal ensamkommande flyktingbarn.

– Det blev en extrem arbetssituation. På den här gruppen ligger att utreda ensamkommande barn, och de ska utredas allihop direkt när de kommer. De senaste åren kom det 20 till 30 barn, men nu var det runt 100 barn, berättar Per Gruvberger.

– Det blev en ohållbar arbetssituation. Folk började sjukskriva sig och säga upp sig. I en arbetsgrupp där det skulle ha varit 12 handläggare var det bara 3 som inte var sjukskrivna eller hade sagt upp sig. Vi fick låna in folk från andra avdelningar, men det är inte hållbart på sikt. När man lånar in folk blir det ju annat som inte blir gjort, fortsätter han.

Nu finns en plan för hur alla ensamkommande flyktingbarn ska få besök och gruppen har även lyckats arbeta ikapp ärenden som lagts på hög.

– Jag känner en väldigt stor trygghet, framför allt för barnen. Det är jätteviktigt att man gör de utredningar man ska enligt lagen, säger Anders Nilsson.

Riktigt allt som flyttades från socialen till bun flyttas inte tillbaka. HVB-hemmen och familjecentralen ligger kvar på bun. Men att göra något nytt försök att samla barn- och ungdomsresurserna senare är inte aktuellt.

– Nu kommer vi att ha den organisation vi har, säger Per Gruvberger.

Båda han och Anders Nilsson konstaterar också att det fortfarande återstår mycket jobb att göra, men tycker att utgångspunkten är bra mycket bättre nu.

– Jag vill ge en stor eloge till hela min förvaltning. De har jobbat oerhört intensivt med att rekrytera och få en bra stämning i gruppen, säger Anders Nilsson. Jag är stolt över att vara ordförande över en sådan organisation.