2016-02-02 17:09

2016-02-02 17:09

Inget beslut om vargjakt denna vecka

VÄRMLAND: Beskedet dröjer

Det blir inget beslut den här veckan i förvaltningsrätten angående licensjakten på varg i Värmlands och Örebro län.

– Det är ett omfattande mål med flera parter som skriver mycket från båda håll. Det blir inget beslut den här veckan. I dagsläget vet jag inte när målet kommer att avgöras, säger Lars Överström, handläggare vid förvaltningsrätten i Karlstad.

Den 28 december förra året beslutade förvaltningsrätten i Karlstad om inhibition gällande licensjakt på varg i de båda länen i år. Det innebär att länsstyrelsens beslut om licensjakt är stoppad tills målet slutligt avgjorts i rätten.

Det var den 11 november förra året som länsstyrelsen i Värmland tog beslut om licensjakt på varg i år. Totalt handlar det om 20 vargar i tre revir inom länet, samt ytterligare sex vargar som finns i revir som delas med Örebro län. Jakttiden sträcker sig från den 2 januari till den 15 februari.

Avslog överklaganden

Länsstyrelsens beslut överklagades till Naturvårdsverket som avslog överklagandena. Sedan fick förvaltningsrätten sju överklaganden av Naturvårdsverkets beslut, i dessa överklaganden yrkades det på inhibition.

Detta beslut överklagades sedan till Kammarrätten i Göteborg som fick in två överklaganden. Men kammarrätten beslutade att inte ge något prövningstillstånd för överklagandena av beslutet att inhibera vargjakten.

Detta innebär att förvaltningsrättens beslut om inhibition gäller.

– Det är ett omfattande mål med flera parter som skriver mycket från båda håll. Det blir inget beslut den här veckan. I dagsläget vet jag inte när målet kommer att avgöras, säger Lars Överström, handläggare vid förvaltningsrätten i Karlstad.

Den 28 december förra året beslutade förvaltningsrätten i Karlstad om inhibition gällande licensjakt på varg i de båda länen i år. Det innebär att länsstyrelsens beslut om licensjakt är stoppad tills målet slutligt avgjorts i rätten.

Det var den 11 november förra året som länsstyrelsen i Värmland tog beslut om licensjakt på varg i år. Totalt handlar det om 20 vargar i tre revir inom länet, samt ytterligare sex vargar som finns i revir som delas med Örebro län. Jakttiden sträcker sig från den 2 januari till den 15 februari.

Avslog överklaganden

Länsstyrelsens beslut överklagades till Naturvårdsverket som avslog överklagandena. Sedan fick förvaltningsrätten sju överklaganden av Naturvårdsverkets beslut, i dessa överklaganden yrkades det på inhibition.

Detta beslut överklagades sedan till Kammarrätten i Göteborg som fick in två överklaganden. Men kammarrätten beslutade att inte ge något prövningstillstånd för överklagandena av beslutet att inhibera vargjakten.

Detta innebär att förvaltningsrättens beslut om inhibition gäller.