2016-02-01 14:31

2016-02-01 14:31

Rivnings-planerna kommer upp på nytt

NYKROPPA: Svårsålt – nu är tålamodet slut

Nykroppa gamla skola gick inte att sälja – nu är rivningsplanerna åter aktuella.
När teknikutskottet möts nu på fredag, den 5 februari, är gamla skolan ett av ärendena på dagordningen.

Rivningslovsanmälan var redan inlämnad när en stark lokal opinion drev fram en andra chans för den över 100 år gamla skolbyggnaden.

Rivningsplanerna stoppades i avvaktan på att kommunen först skulle ge en mäklare uppdraget att försöka sälja huset på den öppna marknaden. I slutet av maj beslutade kommunalrådet Per Gruvberger att be miljö- och byggnadsnämnden att vänta med att avgöra frågan om rivningslov tills vidare.

Sommaren kom, mäklaren bjöd in till visningar men ingen kom och när det var dags att summera intresset hade bara ett anbud kommit in. Detta ansågs inte klara kraven som kommunen satt upp: att det skulle vara en seriös köpare som kunde visa en hållbar framtidsidé för skolhuset.

I den lokala debatten fanns många idéer om alltifrån allaktivitetshus till gym, men anbudet som lämnades in kom från en person som ville starta flyktingboende i huset.

Nu är tjänstemännen på tekniska kontoret redo att ta upp ärendet igen.

”Filipstads kommun har nu med hjälp av mäklare försökt finna seriös köpare av Nykroppa gamla skola. Arbetet har pågått under en tid och nu kan konstateras att ingen köpare hittats” står det i beslutsunderlaget.

Beslutsförslaget till politikerna i teknikutskottet är att be miljö- och byggnadsnämnden att återuppta handläggningen av rivningslovsansökan.

Rivningslovsanmälan var redan inlämnad när en stark lokal opinion drev fram en andra chans för den över 100 år gamla skolbyggnaden.

Rivningsplanerna stoppades i avvaktan på att kommunen först skulle ge en mäklare uppdraget att försöka sälja huset på den öppna marknaden. I slutet av maj beslutade kommunalrådet Per Gruvberger att be miljö- och byggnadsnämnden att vänta med att avgöra frågan om rivningslov tills vidare.

Sommaren kom, mäklaren bjöd in till visningar men ingen kom och när det var dags att summera intresset hade bara ett anbud kommit in. Detta ansågs inte klara kraven som kommunen satt upp: att det skulle vara en seriös köpare som kunde visa en hållbar framtidsidé för skolhuset.

I den lokala debatten fanns många idéer om alltifrån allaktivitetshus till gym, men anbudet som lämnades in kom från en person som ville starta flyktingboende i huset.

Nu är tjänstemännen på tekniska kontoret redo att ta upp ärendet igen.

”Filipstads kommun har nu med hjälp av mäklare försökt finna seriös köpare av Nykroppa gamla skola. Arbetet har pågått under en tid och nu kan konstateras att ingen köpare hittats” står det i beslutsunderlaget.

Beslutsförslaget till politikerna i teknikutskottet är att be miljö- och byggnadsnämnden att återuppta handläggningen av rivningslovsansökan.