2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

De vill öka bemanningen

FILIPSTAD: "Vi hoppas kunna sätta lite guldkant på tillvaron för brukarna"

Majoriteten i socialnämnden, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, kommer att föreslå att socialförvaltningen ansöker om pengar för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Förslaget handlar om en ansökan om stimulansmedel på cirka 3,4 miljoner kronor för ökad bemanning inom äldreomsorgen för innevarande år. Majoriteten framhåller att dessa pengar inte ingår i den beslutade budgetramen för äldreomsorgen år 2016.

Ökad bemanning

Anders Nilsson (V) är ordförande i socialnämnden:

– Vi kommer att föreslå att stimulansmedlen används till att i ett projekt - mellan 1 mars och 31 december i år - tillsätta sex årsarbetare (omvårdnadspersonal) med uppgift att planera och genomföra aktivering, gemenskap och rehabilitering på alla särskilda boenden. Totalt handlar det om 2,2 miljoner kronor, säger han.

Förslaget läggs fram

Förslaget läggs fram vid socialnämndens nästa möte. När ett eventuellt beslut är taget är det tänkt att en arbetsgrupp bestående av verksamhetschefer, gruppledare och omvårdnadspersonal ska tillsättas för att upprätta en detaljerad plan för genomförandet.

– Den 1 mars i år ska personalen vara på plats vid våra särskilda boenden; dessa är Årlundsgården, Ugglan, Nils Ferlins väg och Älvkullen.

Flera anledningar

Enligt Nilsson finns det flera anledningar till den här satsningen.

– Den kritik vi har fått tidigare från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, beror mycket på att det är en brist på denna typ av tjänster. Och vid träffar med anhöriga har det efterfrågats exempelvis fler promenader med brukarna. Även brukarna själva saknar aktivering, det framgår av en kvalitetsundersökning som gjorts. Det handlar generellt om att göra det där lilla extra som vi annars inte har tid till. Vi hoppas kunna sätta lite guldkant på tillvaron för brukarna.

Förhoppningen är att tjänsterna på sikt ska permanentas, men det beror på om regeringens satsning kommer att finnas kvar framöver.

– De resterande stimulansmedlen, cirka 1,2 miljoner kronor, kommer att användas till oförutsedda behov av förstärkningar inom äldreomsorgen i år.

Regeringens beslut

Bakgrunden till förslaget är att regeringen har beslutat att avsätta totalt sju miljarder kronor att fördela i stimulansmedel för ökad bemanning inom vård och omsorg för äldre personer.

Under förra året var det en miljard kronor och under åren 2016 till 2018 är det två miljarder kronor årligen.

Regeringen menar att en stärkt bemanning även kan förväntas förbättra arbetsmiljön för de anställda, vilket kan göra det lättare att rekrytera personal.

Förslaget handlar om en ansökan om stimulansmedel på cirka 3,4 miljoner kronor för ökad bemanning inom äldreomsorgen för innevarande år. Majoriteten framhåller att dessa pengar inte ingår i den beslutade budgetramen för äldreomsorgen år 2016.

Ökad bemanning

Anders Nilsson (V) är ordförande i socialnämnden:

– Vi kommer att föreslå att stimulansmedlen används till att i ett projekt - mellan 1 mars och 31 december i år - tillsätta sex årsarbetare (omvårdnadspersonal) med uppgift att planera och genomföra aktivering, gemenskap och rehabilitering på alla särskilda boenden. Totalt handlar det om 2,2 miljoner kronor, säger han.

Förslaget läggs fram

Förslaget läggs fram vid socialnämndens nästa möte. När ett eventuellt beslut är taget är det tänkt att en arbetsgrupp bestående av verksamhetschefer, gruppledare och omvårdnadspersonal ska tillsättas för att upprätta en detaljerad plan för genomförandet.

– Den 1 mars i år ska personalen vara på plats vid våra särskilda boenden; dessa är Årlundsgården, Ugglan, Nils Ferlins väg och Älvkullen.

Flera anledningar

Enligt Nilsson finns det flera anledningar till den här satsningen.

– Den kritik vi har fått tidigare från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, beror mycket på att det är en brist på denna typ av tjänster. Och vid träffar med anhöriga har det efterfrågats exempelvis fler promenader med brukarna. Även brukarna själva saknar aktivering, det framgår av en kvalitetsundersökning som gjorts. Det handlar generellt om att göra det där lilla extra som vi annars inte har tid till. Vi hoppas kunna sätta lite guldkant på tillvaron för brukarna.

Förhoppningen är att tjänsterna på sikt ska permanentas, men det beror på om regeringens satsning kommer att finnas kvar framöver.

– De resterande stimulansmedlen, cirka 1,2 miljoner kronor, kommer att användas till oförutsedda behov av förstärkningar inom äldreomsorgen i år.

Regeringens beslut

Bakgrunden till förslaget är att regeringen har beslutat att avsätta totalt sju miljarder kronor att fördela i stimulansmedel för ökad bemanning inom vård och omsorg för äldre personer.

Under förra året var det en miljard kronor och under åren 2016 till 2018 är det två miljarder kronor årligen.

Regeringen menar att en stärkt bemanning även kan förväntas förbättra arbetsmiljön för de anställda, vilket kan göra det lättare att rekrytera personal.