2016-01-29 15:54

2016-01-29 15:54

Oenigt om stöd till missbrukare

STORFORS: "Socialtjänsten nekar vård"

En närastående person till en man med missbruksproblem har anmält socialtjänsten i Storfors då hon anser att kommunen inte erbjudit mannen rätt stöd och hjälp.

Händelsen som den närastående kvinnan anmält inträffade för ungefär ett år sedan. Enligt henne har mannen, som beskrivs ha ett mer eller mindre livslångt missbruk, nekats vård trots sitt stora behov av hjälp. Tidigare ska kvinnan även ha gjort flera orosanmälningar angående mannen, vilka inte lett någon vart.

Efter att situationen urartat, som kvinnan skriver i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg – IVO, gjorde hon en LVM-anmälan (lagen om vård av missbrukare) vilket ledde till att mannen beviljades frivillig vård vid ett behandlingshem. Mannen blev också erbjuden familjehemsplaceringar men tackade nej. Socialtjänsten beslutade då om utskrivning och förflyttning.

Mannen fick ett återfall när han kom hem, kort därefter blev han mycket dålig och den närstående kvinnan var tvungen att tillkalla ambulans. Mannen missade då ett möte med socialtjänsten, kvinnan skriver i sin anmälan:

”Socialtjänsten nekar vård och stöd med hänvisning till att han missat sin avtalade tid”.

Mannen påtalar enligt kvinnan att han vill ha fortsatt vård men att socialtjänsten valt att avsluta insatsen med hänvisning till att mannen inte följt vårdplanen.

När IVO granskat fallet har inspektionen kommit fram till socialtjänsten vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillgodose mannens behov av hjälp för att komma ifrån missbruket. Ärendet avslutades således.

Händelsen som den närastående kvinnan anmält inträffade för ungefär ett år sedan. Enligt henne har mannen, som beskrivs ha ett mer eller mindre livslångt missbruk, nekats vård trots sitt stora behov av hjälp. Tidigare ska kvinnan även ha gjort flera orosanmälningar angående mannen, vilka inte lett någon vart.

Efter att situationen urartat, som kvinnan skriver i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg – IVO, gjorde hon en LVM-anmälan (lagen om vård av missbrukare) vilket ledde till att mannen beviljades frivillig vård vid ett behandlingshem. Mannen blev också erbjuden familjehemsplaceringar men tackade nej. Socialtjänsten beslutade då om utskrivning och förflyttning.

Mannen fick ett återfall när han kom hem, kort därefter blev han mycket dålig och den närstående kvinnan var tvungen att tillkalla ambulans. Mannen missade då ett möte med socialtjänsten, kvinnan skriver i sin anmälan:

”Socialtjänsten nekar vård och stöd med hänvisning till att han missat sin avtalade tid”.

Mannen påtalar enligt kvinnan att han vill ha fortsatt vård men att socialtjänsten valt att avsluta insatsen med hänvisning till att mannen inte följt vårdplanen.

När IVO granskat fallet har inspektionen kommit fram till socialtjänsten vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillgodose mannens behov av hjälp för att komma ifrån missbruket. Ärendet avslutades således.