2016-01-27 14:53

2016-01-28 11:57

Synpunkter från Rämmen

RÄMMEN: Den reviderade översiktsplanen

Rämmens bygdegårdsförening har flera synpunkter på den reviderade översiktsplanen för Filipstads kommun.

När det gäller avsnittet om friluftsliv, rekreation och turism så påpekar föreningen att Rämmen inte finns med bland de uppräknade besöksmålen. Däremot finns byn med som utpekat riksintresse för kulturmiljö. Och som skyddade kulturmiljöer finns Rämmens herrgård och Rämmens kyrka med.

Föreningen framhåller också att Rämmen är en av byarna i kommunen som satsat på turism, bland annat genom att det tagits fram en folder om Rämmen, dessutom har byn nu egen ”turistbyrå”. Det är landets minsta turistbyrå som har alla sevärdheterna i byn utmärkta på en karta.

Flera satsningar

I skrivelsen till miljö- och stadsarkitektkontoret skriver föreningen:

” Vi vill också att våra vandringsleder i Rämmen, Rämsbergsleden och Granbergsleden, läggs in i kartan.”

Under avsnittet tele- och datakommunikationer anser föreningen att det bör lägga in information om kommunens avtal med ett företag, som skapar möjlighet att få fiber till byn på samma villkor som i tätorten Filipstad.

Turismen viktig

Avslutningsvis skriver föreningen: ”Rent generellt tycker vi att satsningen på målen, strategierna och visionerna i översiktsplanen när det gäller besöksnäringen och turism kunde vara mer beskrivande och omfattande. Trots allt är Filipstads kommun väldigt rikt på vacker natur och många kulturhistoriska miljöer, som bara finns där och kan skapa tillväxt och arbetstillfällen genom en utökad satsning på besöksnäringen och turism.”

När det gäller avsnittet om friluftsliv, rekreation och turism så påpekar föreningen att Rämmen inte finns med bland de uppräknade besöksmålen. Däremot finns byn med som utpekat riksintresse för kulturmiljö. Och som skyddade kulturmiljöer finns Rämmens herrgård och Rämmens kyrka med.

Föreningen framhåller också att Rämmen är en av byarna i kommunen som satsat på turism, bland annat genom att det tagits fram en folder om Rämmen, dessutom har byn nu egen ”turistbyrå”. Det är landets minsta turistbyrå som har alla sevärdheterna i byn utmärkta på en karta.

Flera satsningar

I skrivelsen till miljö- och stadsarkitektkontoret skriver föreningen:

” Vi vill också att våra vandringsleder i Rämmen, Rämsbergsleden och Granbergsleden, läggs in i kartan.”

Under avsnittet tele- och datakommunikationer anser föreningen att det bör lägga in information om kommunens avtal med ett företag, som skapar möjlighet att få fiber till byn på samma villkor som i tätorten Filipstad.

Turismen viktig

Avslutningsvis skriver föreningen: ”Rent generellt tycker vi att satsningen på målen, strategierna och visionerna i översiktsplanen när det gäller besöksnäringen och turism kunde vara mer beskrivande och omfattande. Trots allt är Filipstads kommun väldigt rikt på vacker natur och många kulturhistoriska miljöer, som bara finns där och kan skapa tillväxt och arbetstillfällen genom en utökad satsning på besöksnäringen och turism.”