2016-01-27 17:15

2016-01-27 17:16

Ett svårt val för många ungdomar

FILIPSTAD: Kimiya, Hamisa och Larissa har gjort sina gymnasieval

Senast den 29 januari måste eleverna i årskurs nio ha bestämt sig för vilket program de vill läsa på gymnasiet. FT åkte till Ferlinskolan för att träffa tre elever som gjort sitt val till höstterminen.

Tidningen träffade Larissa Hoffmann, 9 D, Kimiya Jeffari Sari, 9A, och Hamisa Ramadan, 9 B. Både Kimiya Jeffari Sari och Hamisa Ramadan har valt det samhällsvetenskapliga programmet som första val till gymnasiet. Som andra val har de tagit hantverksprogrammet.

– Man kan bli mycket efter att ha läst det samhällsvetenskapliga programmet, men man måste ju plugga vidare efteråt, berättade Hamisa Ramadan.

Larissa Hoffmann, 9 D, har valt restaurang- och livsmedelsprogrammet som första val.

– Jag har inte gjort något val i andra hand, förklarade Larissa Hoffman.

Svårt val

Larissa tycker att det var ganska svårt att välja.

– Det var svårt egentligen. Jag hade velat gå det estetiska programmet men det finns i Karlstad och det går inte att pendla dit från Nordmark. Och jag vill inte bo själv än, berättade Larissa Hoffmann.

Kimiya kan tänka sig att arbeta som journalist i framtiden.

– Jag vill bli lärare i engelska och matematik, berättade Hamisa.

Det naturvetenskapliga programmet verkar ganska populärt, trots att det kan innebära tuffa studier.

– Många från min klass ska gå det naturvetenskapliga programmet. Det är en ganska svår linje men man kan bli det mesta efteråt, berättade Larissa Hoffmann.

Bra information

Alla tre verkar nöjda med den information de fått inför gymnasievalet. Dels har det varit information på Ferlinskolan och dels har de haft chansen att besöka gymnasieskolan under Öppet hus.

Spångbergsgymnasiet erbjuder tolv olika program; bland annat bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

En utmaning

Att lämna grundskolan för studier på gymnasiet är lite av en utmaning.

– Det är nervöst med både nya lärare och nya elever, menade Hamissa.

– Man vill inte tappa kontakten med sina nuvarande vänner, förklarade Kimiya.

Tidningen träffade Larissa Hoffmann, 9 D, Kimiya Jeffari Sari, 9A, och Hamisa Ramadan, 9 B. Både Kimiya Jeffari Sari och Hamisa Ramadan har valt det samhällsvetenskapliga programmet som första val till gymnasiet. Som andra val har de tagit hantverksprogrammet.

– Man kan bli mycket efter att ha läst det samhällsvetenskapliga programmet, men man måste ju plugga vidare efteråt, berättade Hamisa Ramadan.

Larissa Hoffmann, 9 D, har valt restaurang- och livsmedelsprogrammet som första val.

– Jag har inte gjort något val i andra hand, förklarade Larissa Hoffman.

Svårt val

Larissa tycker att det var ganska svårt att välja.

– Det var svårt egentligen. Jag hade velat gå det estetiska programmet men det finns i Karlstad och det går inte att pendla dit från Nordmark. Och jag vill inte bo själv än, berättade Larissa Hoffmann.

Kimiya kan tänka sig att arbeta som journalist i framtiden.

– Jag vill bli lärare i engelska och matematik, berättade Hamisa.

Det naturvetenskapliga programmet verkar ganska populärt, trots att det kan innebära tuffa studier.

– Många från min klass ska gå det naturvetenskapliga programmet. Det är en ganska svår linje men man kan bli det mesta efteråt, berättade Larissa Hoffmann.

Bra information

Alla tre verkar nöjda med den information de fått inför gymnasievalet. Dels har det varit information på Ferlinskolan och dels har de haft chansen att besöka gymnasieskolan under Öppet hus.

Spångbergsgymnasiet erbjuder tolv olika program; bland annat bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

En utmaning

Att lämna grundskolan för studier på gymnasiet är lite av en utmaning.

– Det är nervöst med både nya lärare och nya elever, menade Hamissa.

– Man vill inte tappa kontakten med sina nuvarande vänner, förklarade Kimiya.

Spångbergsgymnasiets program:

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bergteknik, BA-programmet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handel- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet, frisör

Industritekniska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Källa: www.filipstad.se