2016-01-25 16:26

2016-01-29 09:21

En ny äventyrskarta tas fram

FILIPSTAD: Turistbyrån bjuder in till informationsmöte

Den 28 januari bjuder Filipstads turistbyrå in till ett informationsmöte om bland annat framställande av ny äventyrskarta och interregprojektet IDA (internationalisering, destinationsutveckling och attraktionskraft).
Mötet är riktat till företag och föreningar som är verksamma inom turismnäringen.

– Vårt mål är naturligtvis att vi har äventyrskartan klar till sommarsäsongen. Vi producerade en karta för några år sedan via projektet ”en destination värd att investera i” där företagen fick möjlighet att delta med sina aktiviteter, det kan handla om allt från kanotuthyrning till entréer till museum. Hasse Lundberg, turismstrateg, kommer att presentera upplägget, berättar Ann-Brith Hedlund, ansvarig för Filipstads turistbyrå.

Tanken är att företagen ska vara delaktiga även nu.

– Äventyrskartan var och är ett bra redskap att jobba med för oss på turistbyråerna. Och ett bra sätt för turismnäringen att nå ut med allt kul och intressant som finns att se och göra i Filipstad och närområdet.

Mycket information

Andreas Norum, projektledare för interregprojektet IDA, kommer att berätta mer om det projektet. Det är regionerna Akershus, Hedmark, Värmland och Ostfold som samarbetar för att locka fler utländska besökare till företagen som arbetar inom besöksnäringen.

Fokus ligger på export och att sätta nya produkter på marknaden. Ett av projektets övergripande mål är att öka företagens konkurrenskraft, bland annat genom insatser inom affärsutveckling.

Under mötet blir det även information om vilka möjligheter det finns till EU-stöd.

– Anne-Louise Izindre, EU-samordnare i kommunen, kommer att berätta om både EU-stöd och projektmedel man kan söka från EU, berättar hon.

Det kommer även att ges information om den onlinebokning som turistbyråerna i Värmland har gemensamt på nätet.

Den som vill delta på mötet måste anmäla sig till Filipstads turistbyrå senast tisdag den 26 januari.

– Vårt mål är naturligtvis att vi har äventyrskartan klar till sommarsäsongen. Vi producerade en karta för några år sedan via projektet ”en destination värd att investera i” där företagen fick möjlighet att delta med sina aktiviteter, det kan handla om allt från kanotuthyrning till entréer till museum. Hasse Lundberg, turismstrateg, kommer att presentera upplägget, berättar Ann-Brith Hedlund, ansvarig för Filipstads turistbyrå.

Tanken är att företagen ska vara delaktiga även nu.

– Äventyrskartan var och är ett bra redskap att jobba med för oss på turistbyråerna. Och ett bra sätt för turismnäringen att nå ut med allt kul och intressant som finns att se och göra i Filipstad och närområdet.

Mycket information

Andreas Norum, projektledare för interregprojektet IDA, kommer att berätta mer om det projektet. Det är regionerna Akershus, Hedmark, Värmland och Ostfold som samarbetar för att locka fler utländska besökare till företagen som arbetar inom besöksnäringen.

Fokus ligger på export och att sätta nya produkter på marknaden. Ett av projektets övergripande mål är att öka företagens konkurrenskraft, bland annat genom insatser inom affärsutveckling.

Under mötet blir det även information om vilka möjligheter det finns till EU-stöd.

– Anne-Louise Izindre, EU-samordnare i kommunen, kommer att berätta om både EU-stöd och projektmedel man kan söka från EU, berättar hon.

Det kommer även att ges information om den onlinebokning som turistbyråerna i Värmland har gemensamt på nätet.

Den som vill delta på mötet måste anmäla sig till Filipstads turistbyrå senast tisdag den 26 januari.