2016-01-23 06:00

2016-01-23 06:00

Rivningslovet har gått ut

PERSBERG: Ägaren söker inget nytt

Två flerfamiljshus i Persberg där ägarens rivningslov gått ut kommer nu att bli tillsynsobjekt.
– Ägaren sökte bygglov för drygt två år sedan, men ingen rivning har påbörjats, säger Niklas Svensson byggnadsinspektör i Filipstad. Nu blir det tillsynsobjekt.

De två flerfamiljshusen i Persberg som står och förfaller får fortsätta att göra det. Ägaren till husen BRB Fastigheter HB i Storfors sökte rivningslov för två år sedan, men det är avskrivet nu då någon rivning inte påbörjats.

Delgivit

– Jag har delgivit fastighetsägaren att rivningslovet nu är avskrivet, men jag vet inte om han har kvitterat ut delgivningen, säger Niklas Svensson byggnadsinspektör i Filipstad. Oavsett kommer husen nu att bli tillsynsobjekt och vi vill veta om ägaren tänker riva eller återställa husen i bobart skick.

– När ägaren fick rivningslovet visade han ett intresse att han vill riva, men nu vet jag inte hur det är innan jag får något svar från honom, säger Niklas Svensson. Det kan bli så att det blir ett föreläggande med vite om inget händer.

Kostar pengar

FT har pratat med Sören Söderberg BRB Fastigheter HB som äger de två husen i Persberg som meddelar att något nytt rivningslov kommer inte att söka i nuläget.

– Att riva eller återställa husen kostar mycket pengar och nu söker vi inget mer rivningslov förrän vi vet vad vi ska göra, säger Sören Söderberg. Men sedan är det frågan om det finns folk som vill bo i Persberg.

Varför sökte du rivningslov när du inte ens har påbörjat rivningen?

– Jag sökte rivningslovet för att komma undan med kostnaden för vatten och sophämtning på 7 000 kronor i månaden, säger Sören Söderberg. Men nu får jag betala retroaktivt för de två år som gått.

De två flerfamiljshusen i Persberg som står och förfaller får fortsätta att göra det. Ägaren till husen BRB Fastigheter HB i Storfors sökte rivningslov för två år sedan, men det är avskrivet nu då någon rivning inte påbörjats.

Delgivit

– Jag har delgivit fastighetsägaren att rivningslovet nu är avskrivet, men jag vet inte om han har kvitterat ut delgivningen, säger Niklas Svensson byggnadsinspektör i Filipstad. Oavsett kommer husen nu att bli tillsynsobjekt och vi vill veta om ägaren tänker riva eller återställa husen i bobart skick.

– När ägaren fick rivningslovet visade han ett intresse att han vill riva, men nu vet jag inte hur det är innan jag får något svar från honom, säger Niklas Svensson. Det kan bli så att det blir ett föreläggande med vite om inget händer.

Kostar pengar

FT har pratat med Sören Söderberg BRB Fastigheter HB som äger de två husen i Persberg som meddelar att något nytt rivningslov kommer inte att söka i nuläget.

– Att riva eller återställa husen kostar mycket pengar och nu söker vi inget mer rivningslov förrän vi vet vad vi ska göra, säger Sören Söderberg. Men sedan är det frågan om det finns folk som vill bo i Persberg.

Varför sökte du rivningslov när du inte ens har påbörjat rivningen?

– Jag sökte rivningslovet för att komma undan med kostnaden för vatten och sophämtning på 7 000 kronor i månaden, säger Sören Söderberg. Men nu får jag betala retroaktivt för de två år som gått.