2016-01-23 06:00

2016-01-23 06:00

Protesterna tolkades fel och försvann

FILIPSTAD: Fel rubricering gjorde att skrivelsen mot vindkraft inte hamnade rätt

Ett samrådsyttrande har skickats till miljö- och stadsarkitektkontoret med underskrifter av 56 privatpersoner i och omkring Kungbergen. Yttrandet finns dock inte noterat i dokumenten om vindkraftsparken.
– Vi tolkade skrivelsen som att det inte var synpunkter på översiktsplanen och då skickades den till kommunkansliet, säger Hannes Fellsman.

Trots att samrådsyttrande skickats in till kommunen under samrådstiden sommaren 2014 och undertecknats av 56 personer, varav merparten boende och fastighetsägare kring Kungbergen, så finns det inte redovisat i miljö- och stadsarkitektkontorets dokument.

– I slutet av samrådsredogörelsen under rubriken Privata synpunkter, framkommer alltså inte att så många privatpersoner i närområdet till Kungbergen har tagit avstånd från och gett uttryckt för sitt motstånd mot planer på vindkraftverk i Kungbergen med omnejd. Det tycker vi är mycket anmärkningsvärt, säger Marianne Lund som bor i området.

Mycket jobb

– Vi har lagt ner mycket jobb och skickat in skrivelsen till rätt adress och då ska den också finnas med i dokumentet, säger Marianne Lund. Jag har också fått svar från förvaltningschef Hannes Fellsman att han mottagit det och att det skulle diarieföras och läggas i akten. Det är allvarligt när 56 namn som är emot vindkraften inte finns med i dokumentet. Vi vill också att man plockar bort det som rör vindbruk i Filipstad i översiktsplanen.

Fel rubrik

FT kontaktar Hannes Fellsman som är förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

– Det stämmer att vi fick in den här skrivelsen, men med anledning av rubriken hamnade den i kommundiariet, säger Hannes Fellsman. Vi har fått många synpunkter på just vindkraften när det gäller Grävlingkullarna och Kungbergen och de är diarieförda på kommunkansliet. Rätt eller fel!Känner de att vi gjorde fel, så kan de skicka in skrivelsen igen men jag tror nog att de är nöjda med det kommunstyrelsen nu sagt till tidningen.

Trots att samrådsyttrande skickats in till kommunen under samrådstiden sommaren 2014 och undertecknats av 56 personer, varav merparten boende och fastighetsägare kring Kungbergen, så finns det inte redovisat i miljö- och stadsarkitektkontorets dokument.

– I slutet av samrådsredogörelsen under rubriken Privata synpunkter, framkommer alltså inte att så många privatpersoner i närområdet till Kungbergen har tagit avstånd från och gett uttryckt för sitt motstånd mot planer på vindkraftverk i Kungbergen med omnejd. Det tycker vi är mycket anmärkningsvärt, säger Marianne Lund som bor i området.

Mycket jobb

– Vi har lagt ner mycket jobb och skickat in skrivelsen till rätt adress och då ska den också finnas med i dokumentet, säger Marianne Lund. Jag har också fått svar från förvaltningschef Hannes Fellsman att han mottagit det och att det skulle diarieföras och läggas i akten. Det är allvarligt när 56 namn som är emot vindkraften inte finns med i dokumentet. Vi vill också att man plockar bort det som rör vindbruk i Filipstad i översiktsplanen.

Fel rubrik

FT kontaktar Hannes Fellsman som är förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

– Det stämmer att vi fick in den här skrivelsen, men med anledning av rubriken hamnade den i kommundiariet, säger Hannes Fellsman. Vi har fått många synpunkter på just vindkraften när det gäller Grävlingkullarna och Kungbergen och de är diarieförda på kommunkansliet. Rätt eller fel!Känner de att vi gjorde fel, så kan de skicka in skrivelsen igen men jag tror nog att de är nöjda med det kommunstyrelsen nu sagt till tidningen.