2016-01-23 06:00

2016-01-23 06:00

"Finns inget stöd för det"

FILIPSTAD: Filipstads kommun säger nej till vindkraftsbolaget Eolus

I veckan beslutade Socialdemokraterna i Filipstad att säga nej till den planerade vindkraftsparken i Kungbergen.

Filipstads kommun sade tidigare i höst nej till att en vindkraftspark skulle byggas på Grävlingkullarna. Nu har kommunen tittat på Eolus ansökan och det motstånd det faktiskt finns kring den ansökan.

Samma premisser

– Vi har tittat på Eolus ansökan och i måndags beslutade Socialdemokraterna att säga nej till den ansökan, säger Torbjörn Parlin kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Det var egentligen inget svårt beslut att ta med tanke på beslutet vi tog om Grävlingkullarna.

Vad var det som avgjorde att ni säger nej till Eolus ansökan?

– Det var på samma premisser som vi sa nej till Grävlingkullarna, säger Torbjörn Parling. Det finns ett starkt motstånd till vindkraft i Filipstad och från politiken måste vi ta hänsyn till det. Därför har vi beslutat att säga nej.

Även (M) säger nej

Moderaterna i Filipstad stödde (S) när det beslutades att det inte skulle bli vindkraftspark på Grävlingkullarna. Och man gör det även när det gäller Kungbergen.

– Vi ställde oss bakom beslutet om Grävlingkullarna och vi kommer även att ställa oss bakom ett nej för Kungbergen, säger Christer Olsson. Vi har inga bra områden i Filipstad att ställa vindkraftverk på och sedan finns det ingen ekonomi i vindkraft i dag.

Filipstads kommun sade tidigare i höst nej till att en vindkraftspark skulle byggas på Grävlingkullarna. Nu har kommunen tittat på Eolus ansökan och det motstånd det faktiskt finns kring den ansökan.

Samma premisser

– Vi har tittat på Eolus ansökan och i måndags beslutade Socialdemokraterna att säga nej till den ansökan, säger Torbjörn Parlin kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Det var egentligen inget svårt beslut att ta med tanke på beslutet vi tog om Grävlingkullarna.

Vad var det som avgjorde att ni säger nej till Eolus ansökan?

– Det var på samma premisser som vi sa nej till Grävlingkullarna, säger Torbjörn Parling. Det finns ett starkt motstånd till vindkraft i Filipstad och från politiken måste vi ta hänsyn till det. Därför har vi beslutat att säga nej.

Även (M) säger nej

Moderaterna i Filipstad stödde (S) när det beslutades att det inte skulle bli vindkraftspark på Grävlingkullarna. Och man gör det även när det gäller Kungbergen.

– Vi ställde oss bakom beslutet om Grävlingkullarna och vi kommer även att ställa oss bakom ett nej för Kungbergen, säger Christer Olsson. Vi har inga bra områden i Filipstad att ställa vindkraftverk på och sedan finns det ingen ekonomi i vindkraft i dag.