2016-01-22 16:14

2016-01-22 16:14

Migrationsverkspengar saknas

FILIPSTAD: Ligger ute med 25 miljoner

Filipstads kommun har en likviditet på 40 miljoner kronor, men det skulle kunna vara bättre.
– I kommunstyrelsen kunde vi konstatera at likviditeten är bra, säger Torbjörn Parling. Men det skulle bli bättre om Migrationsverket betalar ut de pengar vi ska ha.

När det gäller informationen om analys av underskottet i budgetuppföljningen från oktober 2015 meddelades kommunstyrelsen om att det inte är klart ännu.

– Det kommer att tas beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott i bokslutsberedningen, säger Torbjörn Parling. Det blir den 8 februari och sedan kommer det till kommunstyrelsen.

När det gäller kommunens avtal med friskolan i Persberg om elevhälsa fick kommunstyrelse information av barn- och utbildningsförvaltningens chef Jan-Erik Andrén, som förklarade för kommunstyrelsen att han inte var medveten om det avtal som fanns.

– Mellan april och december hade vi 16 möten och träffar med friskolan, säger Torbjörn Parling. Men det är oklart varför avtalet inte kom fram någon gång. Nu ska vi ta upp frågan i bun och det kan hända att avtalet behöver skrivas på grund av nya skollagen. Men det är klart att vi även i framtiden ska hjälpa friskolan med elevhälsa.

När det gäller informationen om analys av underskottet i budgetuppföljningen från oktober 2015 meddelades kommunstyrelsen om att det inte är klart ännu.

– Det kommer att tas beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott i bokslutsberedningen, säger Torbjörn Parling. Det blir den 8 februari och sedan kommer det till kommunstyrelsen.

När det gäller kommunens avtal med friskolan i Persberg om elevhälsa fick kommunstyrelse information av barn- och utbildningsförvaltningens chef Jan-Erik Andrén, som förklarade för kommunstyrelsen att han inte var medveten om det avtal som fanns.

– Mellan april och december hade vi 16 möten och träffar med friskolan, säger Torbjörn Parling. Men det är oklart varför avtalet inte kom fram någon gång. Nu ska vi ta upp frågan i bun och det kan hända att avtalet behöver skrivas på grund av nya skollagen. Men det är klart att vi även i framtiden ska hjälpa friskolan med elevhälsa.