2016-01-22 16:13

2016-01-22 16:13

"Förvånande att ks sa nej"

FILIPSTAD: Inga nattbussar på helgerna från Karlstad till Filipstad

Filipstads kommun har nu skrivit ett remissvar om trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län vilket kommunstyrelsen ställde sig bakom med ett par yrkanden från Moderaterna.

Christer Olsson (M) lämnade in fem yrkanden till kommunstyrelsens ärende remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län.

– Det var trevligt att kommunstyrelsen tog med två av mina yrkanden i remisvaret, säger Christer Olsson efter sammanträdet. Det första var att (M) vill att kommunikationerna med Dalarna förbättras och utvecklas på ett för östra Värmland gynnsamt sätt under programperioden. Vidare tog man också med yrkandet om att landstingets servicelinjer får vara kvar för att underlätta för de som behöver besöka Centralsjukhuset i Karlstad.

Sedan hade Christer Olsson också yrkat på att nattbussar fredag och lördag mellan Karlstad och Filipstad för att underlätta för ungdomar att ta sig hem.

– Det förvånar mig mycket att kommunstyrelsen inte tog med mitt yrkande om nattbussar, säger Christer Olsson. Sista bussen går från Karlstad klockan 23.00 och då går den inte längre än till Lindfors. Det jag menar är att ungdomar som åker till Karlstad för att roa sig tar sig inte hem. Och klockan 23 har väl festligheterna bara börjat.

När det gäller avtalet om elevhälsa för frisklan i Persberg anser Christer Olsson att det är bedrövligt att en tjänsteman på barn- och utbildningsförvaltningen inte kände till det.

– Vi har haft och har ett bra samarbete med friskolan i Persberg och det var bedrövligt att förvaltningschefen kontaktar skolan strax före jul och säger upp avtalet, säger Olsson. Kostnaderna för elevhälsan räknas ifrån de pengar som skolan får, så de har inte elevhälsan gratis.

Christer Olsson (M) lämnade in fem yrkanden till kommunstyrelsens ärende remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län.

– Det var trevligt att kommunstyrelsen tog med två av mina yrkanden i remisvaret, säger Christer Olsson efter sammanträdet. Det första var att (M) vill att kommunikationerna med Dalarna förbättras och utvecklas på ett för östra Värmland gynnsamt sätt under programperioden. Vidare tog man också med yrkandet om att landstingets servicelinjer får vara kvar för att underlätta för de som behöver besöka Centralsjukhuset i Karlstad.

Sedan hade Christer Olsson också yrkat på att nattbussar fredag och lördag mellan Karlstad och Filipstad för att underlätta för ungdomar att ta sig hem.

– Det förvånar mig mycket att kommunstyrelsen inte tog med mitt yrkande om nattbussar, säger Christer Olsson. Sista bussen går från Karlstad klockan 23.00 och då går den inte längre än till Lindfors. Det jag menar är att ungdomar som åker till Karlstad för att roa sig tar sig inte hem. Och klockan 23 har väl festligheterna bara börjat.

När det gäller avtalet om elevhälsa för frisklan i Persberg anser Christer Olsson att det är bedrövligt att en tjänsteman på barn- och utbildningsförvaltningen inte kände till det.

– Vi har haft och har ett bra samarbete med friskolan i Persberg och det var bedrövligt att förvaltningschefen kontaktar skolan strax före jul och säger upp avtalet, säger Olsson. Kostnaderna för elevhälsan räknas ifrån de pengar som skolan får, så de har inte elevhälsan gratis.