2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Sansat möte närskolfrågan togs upp

FILIPSTAD: Kommunstyrelsen beslutade om fler informationsträffar om skolan

Planerna på en storskola i Filipstad togs på budgetsammanträdet i november 2015. Den utredning som gjorts är klar sedan en tid och i måndags fick föräldrar och lärare i Lesjöfors information. Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde beslutades att det ska bli ett par informationsmöten till.

– Vi tog beslutet om en storskola i november förra året och sedan släppte vi det, säger kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger. Nu har vi haft ett informationsmöte i Lesjöfors, men vi måste ha ett par möten till och låta föräldrar och lärare komma till tals. Jag hoppas att det kan gå snabbt och raskt på ett par månader och vi tar upp frågan igen i mars.

Frågor och undringar

De olika partiföreträdarna hade frågor och synpunkter när det gäller de två ytterligare informationsmöten som ska hållas, men det var ett lugnt och sansat kommunstyrelsemöte.

– Vid den här informationen till allmänheten är det då meningen att politiker ska vara med och ska det finnas några som för anteckningar på vilka synpunkter som kommer fram, undrar Benny Ahremark-Persson (C). Själv kan jag tycka att det är bra att till exempel folk i Brattfors och Nordmark finns med på samma informationsmöte, så att synpunkterna blandas och att synpunkterna presenteras på kommunstyrelsen i mars.

Inga politiker

Per Gruvberger (S) vill inte se några politiker på podierna vid infromationsmötena.

– Nej inga politiker på podierna men det är klart att någon kan sitta med och lyssna på det frågeställningar som kommer fram, säger Per Gruvberger.

Håller med

Christer Olsson (M) håller med Per Gruvberger i den frågan.

– Det är bra att inte politikerna ska vara med då det annars skulle finnas en risk att det blir en politiks debatt, säger Christer Olsson. Vi de här mötena är det föräldrar och lärarfacken som ska säga sitt.

Anders Nilsson (V) tycker att det är bra med en förenklad medborgardialog och att det är positivt kommunstyrelsen gör på det här viset.

Benny Ahlemark-Persson lyfter också en annan fråga kring planeringen av en storskola i Filipstad. Nämligen den om hur man efter informationsmötena ska gå vidare.

– Jag funderar på när det är tänkt att vi ska sätta ner foten och gå vidare med den här frågan, säger Benny Ahlemark-Persson. Är det i mars eller juni eller inte alls det här år.

Under året

Per Gruvberger svarar direkt att det står i budgetbeslutet att det ska ske under året och det då ska finnas en helhetsbild. Gruvberger sa också till FT att den diskussion som hållits om skolan också skulle bli kommunstyrelsens beslut.

Efter det uttalandet ajournerades kommunstyrelsen en halvtimma för att sedan återkomma för att fatta beslut i de övriga frågorna.

– Vi tog beslutet om en storskola i november förra året och sedan släppte vi det, säger kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger. Nu har vi haft ett informationsmöte i Lesjöfors, men vi måste ha ett par möten till och låta föräldrar och lärare komma till tals. Jag hoppas att det kan gå snabbt och raskt på ett par månader och vi tar upp frågan igen i mars.

Frågor och undringar

De olika partiföreträdarna hade frågor och synpunkter när det gäller de två ytterligare informationsmöten som ska hållas, men det var ett lugnt och sansat kommunstyrelsemöte.

– Vid den här informationen till allmänheten är det då meningen att politiker ska vara med och ska det finnas några som för anteckningar på vilka synpunkter som kommer fram, undrar Benny Ahremark-Persson (C). Själv kan jag tycka att det är bra att till exempel folk i Brattfors och Nordmark finns med på samma informationsmöte, så att synpunkterna blandas och att synpunkterna presenteras på kommunstyrelsen i mars.

Inga politiker

Per Gruvberger (S) vill inte se några politiker på podierna vid infromationsmötena.

– Nej inga politiker på podierna men det är klart att någon kan sitta med och lyssna på det frågeställningar som kommer fram, säger Per Gruvberger.

Håller med

Christer Olsson (M) håller med Per Gruvberger i den frågan.

– Det är bra att inte politikerna ska vara med då det annars skulle finnas en risk att det blir en politiks debatt, säger Christer Olsson. Vi de här mötena är det föräldrar och lärarfacken som ska säga sitt.

Anders Nilsson (V) tycker att det är bra med en förenklad medborgardialog och att det är positivt kommunstyrelsen gör på det här viset.

Benny Ahlemark-Persson lyfter också en annan fråga kring planeringen av en storskola i Filipstad. Nämligen den om hur man efter informationsmötena ska gå vidare.

– Jag funderar på när det är tänkt att vi ska sätta ner foten och gå vidare med den här frågan, säger Benny Ahlemark-Persson. Är det i mars eller juni eller inte alls det här år.

Under året

Per Gruvberger svarar direkt att det står i budgetbeslutet att det ska ske under året och det då ska finnas en helhetsbild. Gruvberger sa också till FT att den diskussion som hållits om skolan också skulle bli kommunstyrelsens beslut.

Efter det uttalandet ajournerades kommunstyrelsen en halvtimma för att sedan återkomma för att fatta beslut i de övriga frågorna.