2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Ansökan om tilläggsbudget

FILIPSTAD: Lugn inledning för politikerna i bun

Första mötet för året i barn- och utbildningsnämnden blev långt ifrån dramatiskt.
Politikerna fick bland annat ta beslut om att ansöka om en tilläggsbudget hos kommunstyrelsen, för investeringar som kan göras klara under 2016.
– Totalt handlar det om 280 000 kronor, säger bun-ordföranden Torbjörn Parling (S).

Under förra året genomfördes många av barn- och utbildningsnämndens planerade investeringar, men inte alla.

För att de i stället ska kunnas göras klara i år behöver kommunstyrelsen ta ställning till om barn- och utbildningsnämnden ska få omsätta pengarna som har blivit kvar i en tilläggsbudget för 2016.

Under tisdagens sammanträde i barn- och utbildningsnämndens togs därför beslutet att ansöka hos kommunstyrelsen om en tilläggsbudget för 2016 i nämndens investeringsbudget.

– Det här är alltså pengar som var avsatta för investeringar under 2015 som inte blev klara, en del av de pengarna vill vi i stället använda under 2016, förklarar Torbjörn Parling (S), ordförande i bun.

Summan av investeringarna är 280 000 kronor.

– Det är bland annat 68 000 kronor som ska gå till inköp av skrivbord till förvaltningen. Den investeringen blev inte gjord eftersom det kändes onödigt att ta den innan förvaltningens flytt, säger Torbjörn Parling.

I summan ingår även 153 000 kronor som är öronmärkta för förskolan Lyckan i Filipstad.

– Lyckan är en nystartad verksamhet. Där har det varit bäst att vänta och se vad som har behövts innan en investering, för det hade varit dumt att bara köpa in grejer till verksamheten som sedan inte skulle ha blivit använda, säger Torbjörn Parling.

Det är även tänkt att 20 000 kronor ska investeras i utemiljön vid förskolan i Storbron, efter att den provisoriska paviljongen har tagits bort. Dessutom ska 40 000 kronor användas till löpande investeringar på Strandvägsskolan.

Under förra året genomfördes många av barn- och utbildningsnämndens planerade investeringar, men inte alla.

För att de i stället ska kunnas göras klara i år behöver kommunstyrelsen ta ställning till om barn- och utbildningsnämnden ska få omsätta pengarna som har blivit kvar i en tilläggsbudget för 2016.

Under tisdagens sammanträde i barn- och utbildningsnämndens togs därför beslutet att ansöka hos kommunstyrelsen om en tilläggsbudget för 2016 i nämndens investeringsbudget.

– Det här är alltså pengar som var avsatta för investeringar under 2015 som inte blev klara, en del av de pengarna vill vi i stället använda under 2016, förklarar Torbjörn Parling (S), ordförande i bun.

Summan av investeringarna är 280 000 kronor.

– Det är bland annat 68 000 kronor som ska gå till inköp av skrivbord till förvaltningen. Den investeringen blev inte gjord eftersom det kändes onödigt att ta den innan förvaltningens flytt, säger Torbjörn Parling.

I summan ingår även 153 000 kronor som är öronmärkta för förskolan Lyckan i Filipstad.

– Lyckan är en nystartad verksamhet. Där har det varit bäst att vänta och se vad som har behövts innan en investering, för det hade varit dumt att bara köpa in grejer till verksamheten som sedan inte skulle ha blivit använda, säger Torbjörn Parling.

Det är även tänkt att 20 000 kronor ska investeras i utemiljön vid förskolan i Storbron, efter att den provisoriska paviljongen har tagits bort. Dessutom ska 40 000 kronor användas till löpande investeringar på Strandvägsskolan.