2016-01-20 11:13

2016-01-20 11:21

"Man orkar snart inte kommentera"

FILIPSTAD: Ingen vargjakt nu heller

Högsta förvaltningsdomstolen ger inget prövningsstillstånd gällande kammarrättens beslut att fastställa förvaltningsrättens beslut om inhibition gällande licensjakt på varg i Värmlands län och Örebro län.
– Man orkar snart inte kommentera det, säger Jan Andersson, ordförande i Filipstads jaktvårdskrets.

Detta innebär att det är förvaltningsrätten i Karlstad som ska ta ett beslut om det blir någon licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län.

– Jag tycker att det - milt uttryckt - är en undfallenhet att ta beslut. Allt underlag finns ju i dag för att ta ett beslut. Man orkar snart nästan inte kommentera det, säger Jan Andersson.

Framöver menar han att ett definitivt beslut om eventuell licensjakt på varg måste vara helt klart i god tid innan jaktstarten är tänkt att ske.

– Det största problemet är att det går att överklaga i ett så sent skede. Här hade jägarna förberett sig innan och åkt bil, haft möten och tagit ledigt för jaktstarten den 2 januari. Jägare hade även tagit ut semesterdagar och det finns de jag pratat med som säger att de inte kan ta mer ledigt. Det här skapar ett kaos som ingen tjänar på i längden.

Jägarna beredda

Om det exempelvis skulle komma ett klartecken för licensjakt på varg på torsdag så tror han att jägarna skulle kunna börja jakten på fredag eller lördag. Men jägarna måste försöka spåra var vargarna befinner sig först och det är svårt innan det kommer nysnö.

En försvårande faktor är att jakten i sådant fall får pågå som längst till den 15 februari. Men han hoppas att det kanske är möjligt att förlänga jakttiden något.

– Jag hoppas på det men jag är tveksam. Kanske kan man utöka jakttiden en vecka, för sedan kommer ju parningstiden för vargarna.

Viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götaland har sagt att man vill kunna skydda de jägare som deltar i rovdjursjakt, genom att sekretessbelägga uppgifter om dem. Detta förslag har delegationen skrivit ner och skickat till regeringen. En anledning är de hot som nyligen riktats mot en eftersöksjägare som avlivade en trafikskadad varg.

Jan Andersson menar att det finns ett behov av att sekretessbelägga uppgifter om vilken eller vilka eftersöksjägare som kallas ut till respektive uppdrag.

– Det har visat sig att det nästan är nödvändigt.

Däremot tycker han inte att jägare som deltar i licensjakt på till exempel varg ska anonymiseras.

– Jag ser inte samma behov där i dag. Någonstans måste gränsen gå. Det är i sådant fall en legal jakt och den ska inte behöva utföras anonymt, då har det gått för långt. Det är principiellt förkastligt, säger Andersson och framhåller att det är samhällets och rättsväsendets uppgift att se till att dessa jägare inte utsätts för någon form av trakasserier eller hot.

Detta innebär att det är förvaltningsrätten i Karlstad som ska ta ett beslut om det blir någon licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län.

– Jag tycker att det - milt uttryckt - är en undfallenhet att ta beslut. Allt underlag finns ju i dag för att ta ett beslut. Man orkar snart nästan inte kommentera det, säger Jan Andersson.

Framöver menar han att ett definitivt beslut om eventuell licensjakt på varg måste vara helt klart i god tid innan jaktstarten är tänkt att ske.

– Det största problemet är att det går att överklaga i ett så sent skede. Här hade jägarna förberett sig innan och åkt bil, haft möten och tagit ledigt för jaktstarten den 2 januari. Jägare hade även tagit ut semesterdagar och det finns de jag pratat med som säger att de inte kan ta mer ledigt. Det här skapar ett kaos som ingen tjänar på i längden.

Jägarna beredda

Om det exempelvis skulle komma ett klartecken för licensjakt på varg på torsdag så tror han att jägarna skulle kunna börja jakten på fredag eller lördag. Men jägarna måste försöka spåra var vargarna befinner sig först och det är svårt innan det kommer nysnö.

En försvårande faktor är att jakten i sådant fall får pågå som längst till den 15 februari. Men han hoppas att det kanske är möjligt att förlänga jakttiden något.

– Jag hoppas på det men jag är tveksam. Kanske kan man utöka jakttiden en vecka, för sedan kommer ju parningstiden för vargarna.

Viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götaland har sagt att man vill kunna skydda de jägare som deltar i rovdjursjakt, genom att sekretessbelägga uppgifter om dem. Detta förslag har delegationen skrivit ner och skickat till regeringen. En anledning är de hot som nyligen riktats mot en eftersöksjägare som avlivade en trafikskadad varg.

Jan Andersson menar att det finns ett behov av att sekretessbelägga uppgifter om vilken eller vilka eftersöksjägare som kallas ut till respektive uppdrag.

– Det har visat sig att det nästan är nödvändigt.

Däremot tycker han inte att jägare som deltar i licensjakt på till exempel varg ska anonymiseras.

– Jag ser inte samma behov där i dag. Någonstans måste gränsen gå. Det är i sådant fall en legal jakt och den ska inte behöva utföras anonymt, då har det gått för långt. Det är principiellt förkastligt, säger Andersson och framhåller att det är samhällets och rättsväsendets uppgift att se till att dessa jägare inte utsätts för någon form av trakasserier eller hot.