2015-12-31 06:00

2015-12-31 06:00

Snabbt beslut överklagas

FILIPSTAD: Moderaterna skriver till förvaltningsrätten

ÖVERKLAGAR. Moderaterna överklagar fullmäktigebeslutet från den 10 december om att flytta socialsekreterarna som arbetar med barn och ungdomar från bun till socialen.

– Vi begär laglighetsprövning av beslutet eller hela processen, säger partiets listetta Christer Olsson.

Själva överklagandet är undertecknat av Ulf Söhrman, ledamot i fullmäktige, men han har sitt parti bakom sig i kritiken mot processen, en kritik som blev tydlig redan när ärendet drogs i kommunstyrelsen.

Saken gäller de överhopade socialsekreterarna som har milt sagt svårt att hinna med sitt jobb med att utreda unga och deras familjehemsplaceringar etcetera. Enligt majoriteten skulle en tillbakaflytt av den här arbetsgruppen till socialen, från bun dit de organisatoriskt hört sedan förra årsskiftet, göra att gruppen blev stabilare.

Bråttom – eller inte?

Och bråttom var det, hävdade bland andra kommunalrådet Per Gruvberger och pratade om förtroende från arbetsgruppen och risk för fler avhopp om inte förslaget genomfördes.

Just snabbheten i beslutet är en av de saker som Moderaterna nu siktar in sig på.

– Här har man hastat igenom ett beslut och då får man sällan ett lyckat resultat. Framförallt beredningen av ärendet är intressant att pröva. Vi bedömer att det har begåtts en rad fel, säger Christer Olsson.

Han tycker inte att politikerna fick chansen att göra en riktig genomlysning av ärendet innan beslut skulle tas. Inte heller de fackliga förhandlingarna gjordes enligt regelboken, tycker han.

– De har ju skrivit på protokollet, men tittar man på lagtexten kring MBL så ska det inte skötas på det här sättet. De fick kallelsen via mejl sent en fredag eftermiddag, när många redan gått hem och när de kom till jobbet efter helgen hittade de mejlet om att det skulle bli en förhandling klockan 13.30 på måndagen. Då är det ju lite knepigt om man ska hinna förankra det hos medlemmarna.

Själv hävdar han tvärtemot majoriteten att det i praktiken inte var så bråttom som det framställdes.

– Man samarbetade redan över förvaltningsgränsen och det kunde man fortsätta med under tiden som frågan utreddes.

Men det sades ju att en del av de anställda sa att de slutar om förslaget inte genomförs?

– Det är folk som slutat i alla fall, så det har nog inte haft så stor inverkan, tror Christer Olsson.

Kräver inhibition

I överklagandet hävdas också att kallelsen till ett extra fullmäktigemöte den 16 december inte skett på det sätt som kommunallagen stadgar, i och med att det blev väldigt snabbt utlyst. Inte heller tycker M att återremissen som de drev igenom på mötet innan har behandlats rätt – den har inte varit uppe i bun eller socialnämnden.

Yrkandet från Ulf Söhrman är att besluten från fullmäktigemötet den 16 december underkänns och att kommunen ska beordras att göra ”ett omtag i beslutsprocessen”. Vidare yrkar han att besluten som togs på mötet ska inhiberas – alltså inte träda i kraft – förrän förvaltningsrättens prövning av överklagandet är klart.

I överklagandet hänvisas också till barnkonventionen och att kommunen inte stämt av barnperspektivet enligt denna.

– En konvention är ju ingen lag, men inte minst i landstinget är det aktuellt med en sådan prövning när man gör olika förändringar, säger Christer Olsson.

Överklagandet skrevs under onsdagen och är nu inskickat till rätten.

Vad hoppas ni uppnå?

– Att sånt här inte ska ske i fortsättningen, utan att vi ska hantera ärenden enligt regler och lagstiftning. Vi vill att det ska gå rätt till.

Själva överklagandet är undertecknat av Ulf Söhrman, ledamot i fullmäktige, men han har sitt parti bakom sig i kritiken mot processen, en kritik som blev tydlig redan när ärendet drogs i kommunstyrelsen.

Saken gäller de överhopade socialsekreterarna som har milt sagt svårt att hinna med sitt jobb med att utreda unga och deras familjehemsplaceringar etcetera. Enligt majoriteten skulle en tillbakaflytt av den här arbetsgruppen till socialen, från bun dit de organisatoriskt hört sedan förra årsskiftet, göra att gruppen blev stabilare.

Bråttom – eller inte?

Och bråttom var det, hävdade bland andra kommunalrådet Per Gruvberger och pratade om förtroende från arbetsgruppen och risk för fler avhopp om inte förslaget genomfördes.

Just snabbheten i beslutet är en av de saker som Moderaterna nu siktar in sig på.

– Här har man hastat igenom ett beslut och då får man sällan ett lyckat resultat. Framförallt beredningen av ärendet är intressant att pröva. Vi bedömer att det har begåtts en rad fel, säger Christer Olsson.

Han tycker inte att politikerna fick chansen att göra en riktig genomlysning av ärendet innan beslut skulle tas. Inte heller de fackliga förhandlingarna gjordes enligt regelboken, tycker han.

– De har ju skrivit på protokollet, men tittar man på lagtexten kring MBL så ska det inte skötas på det här sättet. De fick kallelsen via mejl sent en fredag eftermiddag, när många redan gått hem och när de kom till jobbet efter helgen hittade de mejlet om att det skulle bli en förhandling klockan 13.30 på måndagen. Då är det ju lite knepigt om man ska hinna förankra det hos medlemmarna.

Själv hävdar han tvärtemot majoriteten att det i praktiken inte var så bråttom som det framställdes.

– Man samarbetade redan över förvaltningsgränsen och det kunde man fortsätta med under tiden som frågan utreddes.

Men det sades ju att en del av de anställda sa att de slutar om förslaget inte genomförs?

– Det är folk som slutat i alla fall, så det har nog inte haft så stor inverkan, tror Christer Olsson.

Kräver inhibition

I överklagandet hävdas också att kallelsen till ett extra fullmäktigemöte den 16 december inte skett på det sätt som kommunallagen stadgar, i och med att det blev väldigt snabbt utlyst. Inte heller tycker M att återremissen som de drev igenom på mötet innan har behandlats rätt – den har inte varit uppe i bun eller socialnämnden.

Yrkandet från Ulf Söhrman är att besluten från fullmäktigemötet den 16 december underkänns och att kommunen ska beordras att göra ”ett omtag i beslutsprocessen”. Vidare yrkar han att besluten som togs på mötet ska inhiberas – alltså inte träda i kraft – förrän förvaltningsrättens prövning av överklagandet är klart.

I överklagandet hänvisas också till barnkonventionen och att kommunen inte stämt av barnperspektivet enligt denna.

– En konvention är ju ingen lag, men inte minst i landstinget är det aktuellt med en sådan prövning när man gör olika förändringar, säger Christer Olsson.

Överklagandet skrevs under onsdagen och är nu inskickat till rätten.

Vad hoppas ni uppnå?

– Att sånt här inte ska ske i fortsättningen, utan att vi ska hantera ärenden enligt regler och lagstiftning. Vi vill att det ska gå rätt till.