2015-12-18 09:32

2015-12-18 09:32

Så ska miljonerna komma till nytta

FILIPSTAD: EU-pengarna hjälper kommunens viktiga projekt

Två viktiga projekt – det ena med syftet att bistå den lokala handeln, det andra med målet att hjälpa nysvenskar in på arbetsmarknaden.
Och nu, med de beviljade EU-miljonerna, kan planerna lyfta på allvar.

Glädjebeskedet kom på onsdagen – Strukturfondspartnerskapet betalar ut 27 miljoner kronor till Filipstads kommun.

Anledningen är de två EU-projekt som kommunen tagit initiativet till – Hållbar handelsutveckling och Värmlandsmodellen.

Det förstnämnda projektet syftar till att stärka och utveckla små och medelstora företag genom e-handel och showrooms. Förutom Filipstad ingår även sex andra värmländska kommuner – Sunne, Torsby, Karlstad, Kil, Forshaga och Kristinehamn.

– Det här är kommuner som alla brottas med samma problematik, säger näringslivschefen Maria Thiery Wase under torsdagens presskonferens.

Svårigheterna som hon och EU-samordnaren Anne-Louise Izindre, bland annat syftar till är de sjunkande handelssiffrorna för sällanköpsvaror.

– Det tappar mycket mark i Filipstad, dagligvaruhandel däremot är vi bra på, säger Izindre.

Hon berättar att så mycket som fyra av fem åker utanför kommunens gränser när det kommer till införskaffande av sällanköpsvaror. Detta projekt ska med sin budget på 5,1 miljoner försöka vända trenden och förbättra kommunens handelsindex, förhoppningsvis kan det även generera en del nya arbetstillfällen och fler företag, menar Izindre.

– Det kan även göra befintliga företag attraktivare, vilket gör att folk stannar till här. Och på så vis blir kommunen också attraktivare.

Hjälpa till jobb

När det kommer till Värmlandsmodellen är projektets avsikt att förbättra möjligheten till integration och egen försörjning för de nysvenskar som bott i landet några år men som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Fem kommuner ingår i samarbetet (Säffle, Grums, Kil, Sunne och Filipstad) vars arbete Hannes Fellsman, chef för Filipstads arbetsmarknads- och integrationsenhet, hoppas kan fungera som grund och riktmärke för andra kommuner.

För detta projekt, som ska pågå fram till 2019, har 22 EU-miljoner avsatts.

– Ansökan om EU-pengar och att bygga nätverk mellan kommunerna är något vi jobbat med i ett år ungefär, berättar Fellsman.

I och med de beviljade pengarna har projektet blivit redo för nästa fas – analys och planering.

– Det är nu vi växlar upp, fortsätter Fellsman och berättar att startskottet går den 13 januari då de deltagande kommunerna kommer att samlas till ett möte i Filipstad, som i sin roll som projektägare har ett ansvar att återkoppla till EU.

Arbetet med Värmlandsmodellen kommer även att bidra till att fler jobbmöjligheter öppnar sig. Bland annat så kommer varje deltagande kommun att behöva en projektledare. Det kommer även att behövas en projektekonom, administratör, handläggare och koordinator.

Som nämnt riktar sig projektet till nya medborgare som kan beskrivas befinna sig i ett slags utanförskap.

– Det här är vårt sätt att jobba brett. Vid sidan av det här jobbar vi ju kontinuerligt med att försöka förebygga att människor hamnar i utanförskap, säger Fellsman.

Kommunalråd Per Gruvberger (S) ställer sig mycket positiv till att kommunen beviljats dessa medel från EU.

– Jag är glad över det här, vi visar framfötterna. Det här visar även att vi klarar av det här med att driva EU-projekt. Det är positivt för framtiden.

Glädjebeskedet kom på onsdagen – Strukturfondspartnerskapet betalar ut 27 miljoner kronor till Filipstads kommun.

Anledningen är de två EU-projekt som kommunen tagit initiativet till – Hållbar handelsutveckling och Värmlandsmodellen.

Det förstnämnda projektet syftar till att stärka och utveckla små och medelstora företag genom e-handel och showrooms. Förutom Filipstad ingår även sex andra värmländska kommuner – Sunne, Torsby, Karlstad, Kil, Forshaga och Kristinehamn.

– Det här är kommuner som alla brottas med samma problematik, säger näringslivschefen Maria Thiery Wase under torsdagens presskonferens.

Svårigheterna som hon och EU-samordnaren Anne-Louise Izindre, bland annat syftar till är de sjunkande handelssiffrorna för sällanköpsvaror.

– Det tappar mycket mark i Filipstad, dagligvaruhandel däremot är vi bra på, säger Izindre.

Hon berättar att så mycket som fyra av fem åker utanför kommunens gränser när det kommer till införskaffande av sällanköpsvaror. Detta projekt ska med sin budget på 5,1 miljoner försöka vända trenden och förbättra kommunens handelsindex, förhoppningsvis kan det även generera en del nya arbetstillfällen och fler företag, menar Izindre.

– Det kan även göra befintliga företag attraktivare, vilket gör att folk stannar till här. Och på så vis blir kommunen också attraktivare.

Hjälpa till jobb

När det kommer till Värmlandsmodellen är projektets avsikt att förbättra möjligheten till integration och egen försörjning för de nysvenskar som bott i landet några år men som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Fem kommuner ingår i samarbetet (Säffle, Grums, Kil, Sunne och Filipstad) vars arbete Hannes Fellsman, chef för Filipstads arbetsmarknads- och integrationsenhet, hoppas kan fungera som grund och riktmärke för andra kommuner.

För detta projekt, som ska pågå fram till 2019, har 22 EU-miljoner avsatts.

– Ansökan om EU-pengar och att bygga nätverk mellan kommunerna är något vi jobbat med i ett år ungefär, berättar Fellsman.

I och med de beviljade pengarna har projektet blivit redo för nästa fas – analys och planering.

– Det är nu vi växlar upp, fortsätter Fellsman och berättar att startskottet går den 13 januari då de deltagande kommunerna kommer att samlas till ett möte i Filipstad, som i sin roll som projektägare har ett ansvar att återkoppla till EU.

Arbetet med Värmlandsmodellen kommer även att bidra till att fler jobbmöjligheter öppnar sig. Bland annat så kommer varje deltagande kommun att behöva en projektledare. Det kommer även att behövas en projektekonom, administratör, handläggare och koordinator.

Som nämnt riktar sig projektet till nya medborgare som kan beskrivas befinna sig i ett slags utanförskap.

– Det här är vårt sätt att jobba brett. Vid sidan av det här jobbar vi ju kontinuerligt med att försöka förebygga att människor hamnar i utanförskap, säger Fellsman.

Kommunalråd Per Gruvberger (S) ställer sig mycket positiv till att kommunen beviljats dessa medel från EU.

– Jag är glad över det här, vi visar framfötterna. Det här visar även att vi klarar av det här med att driva EU-projekt. Det är positivt för framtiden.