2015-12-18 10:21

2015-12-18 10:21

M överväger överklagan

FILIPSTAD: Oenigt beslut om tillbakaflytt av barn- och ungdomsärenden

Kommunfullmäktige har beslutat att barn- och ungas sociala ärenden ska flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen tillbaka till socialförvaltningen. Det var ett oenigt fullmäktige som tog beslutet under onsdagskvällen.
Nu är frågan om beslutet kommer att överklagas eller inte.

Christer Olsson (M) och hans partikamrater överväger nu om beslutet ska överklagas eller inte.

– Vi överväger nu hur vi ska hantera det här vidare. Det finns en del brister i beslutsgången och i den handläggning som varit i ärendet. Men vi har inte tagit ställning till en eventuell överklagan ännu, sa Christer Olsson till FT under torsdagen.

Enligt honom kommer ett beslut inom överklagandetiden. Om en överklagan görs till förvaltningsrätten så går det att begära inhibition av beslutet, i sådant fall upphävs kommunfullmäktiges beslut i avvaktan på vad förvaltningsrätten säger.

Oenigt beslut

Huvudärendet under kommunfullmäktige var kommunstyrelsens förslag att verksamheten för barn och ungdomars sociala ärenden, ska inrymmas inom socialnämnden, från och med den 1 januari nästa år.

Per Gruvberger (S), Benny Ahremark Persson (C), Ulla Olsson (L) och Bengt Sjöberg (KD) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Christer Olsson (M) yrkade avslag.

Ett oenigt kommunfullmäktige röstade igenom förslaget med röstsiffrorna 22-11.

Sammanträdet hade föregåtts av en het debatt i kommunstyrelsen (se FT 17/12).

Yrkade bifall

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) inledde med att yrka bifall till förslaget från kommunstyrelsen om en tillbakaflytt.

Christer Olsson (M) konstaterade därefter att han och Gruvberger i sak faktiskt inte har så stora åsiktsskillnader - eftersom båda har barnens bästa i åtanke.

Däremot var Christer mycket kritisk till att tillbakaflytten ska ske så snabbt, utan att några ordentliga analyser hinner göras av vad detta innebär.

– Jag tycker inte att man ska ”rusa åstad” och på så kort tid införa organisationsförändringar, förklarade Olsson som yrkade avslag på förslaget.

Han framhöll också vikten av kraftfulla åtgärder för att rekrytera personal till de vakanta tjänsterna.

Ett krisläge

Benny Ahremark Persson (C) trodde dock mer på Per Gruvberger i det här fallet.

– Jag anser att det är djupt beklagligt att vi kommit i den här situationen, vi trodde på den här nya organisationen. Men tyvärr så har det inte fungerat och nu är det ett krisläge, framhöll Persson och konstaterade också att det finns en risk för att barn far illa på grund av den uppkomna krisen.

Christer Olsson framhöll att det redan finns möjlighet att samarbeta och att den föreslagna tillbakaflytten kanske inte löser problemen.

– Vi kanske har samma kris igen även om vi gör en tillbakaflytt. Hur löser vi det då? Det här behöver analyseras.

Per Gruvberger menade dock att ett försök måste göras.

– Det är bäst att använda det ess vi har, men vi kan inte garantera att det löser problemen.

Speciell situation

– Samtliga fackförbunden står bakom kommunchefens förslag, konstaterade Bengt Sjöberg (KD).

Christer Olsson menade dock att ärendet inte har hanterats på rätt sätt mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

– Något samråd har inte existerat.

Bengt Sjöberg kontrade då med att påpeka att facken haft möjlighet att yttra sig även efteråt om de skulle ha ändrat uppfattning.

– Det är inte gjort efter boken, men det är en speciell situation och om facken velat hade de kunnat sätta käppar i hjulet. Men det kanske är så att facken tycker att det här är den minst dåliga lösningen, menade Gruvberger.

Fullmäktige röstade även igenom kommunstyrelsens förslag till reglemente för barn- och utbildningsförvaltningen, samt reglemente för socialförvaltningen.

Christer Olsson (M) och hans partikamrater överväger nu om beslutet ska överklagas eller inte.

– Vi överväger nu hur vi ska hantera det här vidare. Det finns en del brister i beslutsgången och i den handläggning som varit i ärendet. Men vi har inte tagit ställning till en eventuell överklagan ännu, sa Christer Olsson till FT under torsdagen.

Enligt honom kommer ett beslut inom överklagandetiden. Om en överklagan görs till förvaltningsrätten så går det att begära inhibition av beslutet, i sådant fall upphävs kommunfullmäktiges beslut i avvaktan på vad förvaltningsrätten säger.

Oenigt beslut

Huvudärendet under kommunfullmäktige var kommunstyrelsens förslag att verksamheten för barn och ungdomars sociala ärenden, ska inrymmas inom socialnämnden, från och med den 1 januari nästa år.

Per Gruvberger (S), Benny Ahremark Persson (C), Ulla Olsson (L) och Bengt Sjöberg (KD) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Christer Olsson (M) yrkade avslag.

Ett oenigt kommunfullmäktige röstade igenom förslaget med röstsiffrorna 22-11.

Sammanträdet hade föregåtts av en het debatt i kommunstyrelsen (se FT 17/12).

Yrkade bifall

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) inledde med att yrka bifall till förslaget från kommunstyrelsen om en tillbakaflytt.

Christer Olsson (M) konstaterade därefter att han och Gruvberger i sak faktiskt inte har så stora åsiktsskillnader - eftersom båda har barnens bästa i åtanke.

Däremot var Christer mycket kritisk till att tillbakaflytten ska ske så snabbt, utan att några ordentliga analyser hinner göras av vad detta innebär.

– Jag tycker inte att man ska ”rusa åstad” och på så kort tid införa organisationsförändringar, förklarade Olsson som yrkade avslag på förslaget.

Han framhöll också vikten av kraftfulla åtgärder för att rekrytera personal till de vakanta tjänsterna.

Ett krisläge

Benny Ahremark Persson (C) trodde dock mer på Per Gruvberger i det här fallet.

– Jag anser att det är djupt beklagligt att vi kommit i den här situationen, vi trodde på den här nya organisationen. Men tyvärr så har det inte fungerat och nu är det ett krisläge, framhöll Persson och konstaterade också att det finns en risk för att barn far illa på grund av den uppkomna krisen.

Christer Olsson framhöll att det redan finns möjlighet att samarbeta och att den föreslagna tillbakaflytten kanske inte löser problemen.

– Vi kanske har samma kris igen även om vi gör en tillbakaflytt. Hur löser vi det då? Det här behöver analyseras.

Per Gruvberger menade dock att ett försök måste göras.

– Det är bäst att använda det ess vi har, men vi kan inte garantera att det löser problemen.

Speciell situation

– Samtliga fackförbunden står bakom kommunchefens förslag, konstaterade Bengt Sjöberg (KD).

Christer Olsson menade dock att ärendet inte har hanterats på rätt sätt mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

– Något samråd har inte existerat.

Bengt Sjöberg kontrade då med att påpeka att facken haft möjlighet att yttra sig även efteråt om de skulle ha ändrat uppfattning.

– Det är inte gjort efter boken, men det är en speciell situation och om facken velat hade de kunnat sätta käppar i hjulet. Men det kanske är så att facken tycker att det här är den minst dåliga lösningen, menade Gruvberger.

Fullmäktige röstade även igenom kommunstyrelsens förslag till reglemente för barn- och utbildningsförvaltningen, samt reglemente för socialförvaltningen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.