2015-12-18 16:38

2015-12-18 16:38

De lovar ökad trygghet

FILIPSTAD: Överens om att arbeta för en tryggare stad

Polisen och kommunen är överens – tillsammans ska de arbeta för att Filipstad ska bli en tryggare stad.
På torsdagseftermiddagen undertecknade kommunalrådet Per Gruvberger och lokalpolisområdeschefen Lars Serenander ett gemensamt löfte till medborgarna.

Filipstad är först ut i Östvärmland om att få ett medborgarlöfte. Målet med löftet är att lyfta fram konkreta saker som polis och kommun gemensamt kommit fram till att det är problem med, och att jobba ihop för att råda bot på problemen.

Också medborgare har tillfrågats om hur de uppfattar situationen i Filipstad, och så bakas medborgarnas åsikter ihop med kommunens och polisernas och formas till en gemensam problembild.

Centrum ska tryggas

Det problem som Filipstads medborgarlöfte handlar om, är tryggheten i centrum.

Så här beskrivs situationen i medborgarlöftet:

”Centrala Filipstad upplevs som en otrygg plats att vara på. Dagtid förekommer öppet missbruk, framför allt av alkohol men även av narkotika. Medborgarna och näringsidkare känner sig därför otrygga i sin vardag. Kvällstid är det få medborgare som rör sig i centrum vilket gör det ödsligt samtidigt som störande motortrafik förekommer”.

Löftet som polis och kommun nu lovar att arbeta för under det kommande året är att göra centrum tryggare.

– Det viktiga är att det här leder till något. Gör det inte det, får vi göra om och göra rätt, säger kommunpolisen Joakim Nyman, som varit med och arbetat fram löftets innehåll.

Pinnjakten är slut

Att många upplever centrum som otryggt är ingen nyhet vare sig för kommunen eller polisledningen. Nog har de jobbat med de här frågorna förut, men Ulf Sjöö, stationsbefäl vid Filipstadspolisen, har gott hopp om att löftet ska ge ökat fokus – och bättre resultat.

– De satsar mer på vår kommun nu, polisledningen. Vi har inte känt riktigt som i dag förut, säger Ulf Sjöö och lyfter fram både medborgarlöftet och det nya volontärarbetet, där frivilliga utbildas för att kunna hjälpa polisen.

Dessutom får polisen förstärkning i Filipstad: en ny utredare är på plats och ytterligare en ny ansluter efter nyår,

Joakim Nyman tycker också att polisens arbetssätt svängts om:

– Nu är medborgarna i centrum och vår lokala problembild har mycket högre prioritet i dag än förut. Det är lättare för lokala polischeferna att säga att det här tycker vi är viktigt och det här vill vi jobba med, säger han.

Lars Serenander kommer också med en viktig upplysning apropå arbetssätt:

– Pinnjakten är slut!

Sen plockas pennorna fram, löftena ligger på bordet och både Lars Serenander och Per Gruvberger skriver under med glada miner och bestämda pennstreck.

Ett handslag och varsitt leende – och blicken framåt:

– Nu kör vi! säger Lars Serenander.

Filipstad är först ut i Östvärmland om att få ett medborgarlöfte. Målet med löftet är att lyfta fram konkreta saker som polis och kommun gemensamt kommit fram till att det är problem med, och att jobba ihop för att råda bot på problemen.

Också medborgare har tillfrågats om hur de uppfattar situationen i Filipstad, och så bakas medborgarnas åsikter ihop med kommunens och polisernas och formas till en gemensam problembild.

Centrum ska tryggas

Det problem som Filipstads medborgarlöfte handlar om, är tryggheten i centrum.

Så här beskrivs situationen i medborgarlöftet:

”Centrala Filipstad upplevs som en otrygg plats att vara på. Dagtid förekommer öppet missbruk, framför allt av alkohol men även av narkotika. Medborgarna och näringsidkare känner sig därför otrygga i sin vardag. Kvällstid är det få medborgare som rör sig i centrum vilket gör det ödsligt samtidigt som störande motortrafik förekommer”.

Löftet som polis och kommun nu lovar att arbeta för under det kommande året är att göra centrum tryggare.

– Det viktiga är att det här leder till något. Gör det inte det, får vi göra om och göra rätt, säger kommunpolisen Joakim Nyman, som varit med och arbetat fram löftets innehåll.

Pinnjakten är slut

Att många upplever centrum som otryggt är ingen nyhet vare sig för kommunen eller polisledningen. Nog har de jobbat med de här frågorna förut, men Ulf Sjöö, stationsbefäl vid Filipstadspolisen, har gott hopp om att löftet ska ge ökat fokus – och bättre resultat.

– De satsar mer på vår kommun nu, polisledningen. Vi har inte känt riktigt som i dag förut, säger Ulf Sjöö och lyfter fram både medborgarlöftet och det nya volontärarbetet, där frivilliga utbildas för att kunna hjälpa polisen.

Dessutom får polisen förstärkning i Filipstad: en ny utredare är på plats och ytterligare en ny ansluter efter nyår,

Joakim Nyman tycker också att polisens arbetssätt svängts om:

– Nu är medborgarna i centrum och vår lokala problembild har mycket högre prioritet i dag än förut. Det är lättare för lokala polischeferna att säga att det här tycker vi är viktigt och det här vill vi jobba med, säger han.

Lars Serenander kommer också med en viktig upplysning apropå arbetssätt:

– Pinnjakten är slut!

Sen plockas pennorna fram, löftena ligger på bordet och både Lars Serenander och Per Gruvberger skriver under med glada miner och bestämda pennstreck.

Ett handslag och varsitt leende – och blicken framåt:

– Nu kör vi! säger Lars Serenander.

Medborgarlöftet

Här är vad kommunen och polisen nu lovar medborgarna:

• Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att missbruket av droger minskas i Filipstad.

• Polisen lovar polisiär närvaro och synlighet samt regelbundna besök i butiker.

• Kommunen och polisen lovar att göra gemensamma trygghetsvandringar vid minst två tillfällen, då man tittar på vilka trygga/otrygga ställen som finns, exempelvis om man behöver se över belysningen på något ställe.

• Kommunen lovar att skapa tryggare belysning i centrum.

• Polisen lovar att använda polisvolontärer, frivilliga privatpersoner som kan hjälpa polisen, exempelvis vid Oxhälja och Filibjur.

• Kommunen lovar att se över trafiksituationen i centrum.

Löftena kommer att följas upp under första kvartalet 2017.

Källa:

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.