2015-12-11 16:26

2015-12-11 16:26

S-besvikelse efter mötet

FILIPSTAD: Oppositionen fick sin önskan igenom

Trots det illavarslande läget kunde kommunfullmäktige inte enas – frågan om att flytta tillbaks ansvaret för ärenden gällande barn och unga till socialförvaltningen, skickades på en minoritetsåterremiss.
Kommunalrådet Per Gruvberger (S) var besviken efter mötet.
– Jag tänker att det är ansvarslöst, säger han.

Ordväxlingen blev stundtals skarp under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagskvällen. Anledningen var den under veckan starkt diskuterade frågan om en tillbakaflytt av handläggningen av ärenden gällande barn och unga.

Ansvaret flyttades i början av året från socialförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen med anledning av att kommunen ville samla alla uppdrag som rör målgruppen under ett och samma tak. Utfallet har dock inte blivit det önskade – kommunen rapporterar nu om en verksamhet som går på knäna, som saknar personal och ledningsgrupp och som är överhopad med arbetsuppgifter.

Vill skynda långsamt

Förslaget från majoritetens sida var således att återställa organisationen och låta socialförvaltningen återta uppdraget. Något som oppositionen inte såg med blida ögon på. I stället menar de att kommunen skulle vinna på att skynda långsamt och jobba för ett utökat samarbete över förvaltningsgränserna.

Claes Hultgren, kommunchef, var först upp i talarstolen.

– Vi har fått en belastning av ärenden av barn och unga och hanteringen av ensamkommande flyktingbarn. Och det har gjort att vi har en arbetsgrupp som inte fungerar – vi har sjukskrivningar, folk säger upp sig och vi står utan ledning, vi har ingen IFO-chef. Vi har under året gjort stora ansträngningar, rekryteringsförsök och omorganisation för att stötta upp men det har inte varit tillräckligt. Läget är akut nu, vi kan inte vänta, säger han.

Vill skicka på återremiss

Kommunalråd Per Gruvberger (S) var näst på tur. Han menar att då en enig förvaltningsledning föreslagit beslutet och det under veckan skett MBL-förhandlingar, är flera parter överrens – tillbakaflytten måste ske.

– Vi är i en mycket svår situation och det är bråttom – det är en fråga om barns väl och ve. Det här det som bedöms samfällt av personalgruppen, förvaltningsledningen, kommunchefen och facket, som den bästa lösningen, säger Gruvberger och yrkade samtidigt:

– Ett väldigt starkt bifall.

När oppositionen skulle argumentera för sin sak, nämligen att avstå från beslut och skicka ärendet på återremiss, var Patrik Fornander (M) först ut att framföra sin åsikt.

– Vi delar inte uppfattningen att en sådan politisk organisationsförändring kan genomföras med så kort varsel. Det skulle vara mycket olyckligt inte minst ur ett barnperspektiv om vi skulle lämna den offensiva satsningen som vi nådde politisk enighet i förra året, och med utgångspunkt att alla barn ska samlas i en gemensam nämnd och förvaltning.

Fram och tillbaka

Bollen skickades sedan fram och tillbaka mellan majoriteten och oppositionen. Gruvberger beskyllde oppositionen för att inte vilja vara med och lösa situationen. Han målade upp en bild av att elden är lös och att en återremiss av ärendet är detsamma som att be brandbilen vända om.

Oppositionen med Moderaterna i spetsen, slog tillbaks med argumentet att de vill samma sak men på ett annat sätt.

– Det här går att förändra med samarbete över förvaltningarna, menar Fornander.

När diskussionen pågått i 50 minuter bröts det klockan 19.40 för auktionering. När tio minuter passerat och ledamöterna åter skulle infinna sig i biosalongen dök inte oppositionen upp. Klockan 20.00 trillade tillslut den ena politikern efter den andra in i salongen.

Vid omröstningen som följde föll elva röster på förslaget att skicka ärendet på återremiss medan 22 av ledamöterna (S,V, KD och C) röstade för att frågan skulle avgöras under mötet.

Då över en tredjedel röstade för en återremiss blev det en såkallad minoritetsåterremiss. Detta innebär att frågan på nytt måste tas upp i kommunstyrelsen, vilket kommer att ske nästa vecka. Detta var inte vad Per Gruvberger hade hoppats.

– Ja, vad tycker jag egentligen. Jag tänker att det är ansvarslöst. Nu måste vi träffas en gång till innan jul, det kostar tid och pengar.

Under fredagen blev det klart att ett nytt fullmäktige ska hållas den 16 december.

Ordväxlingen blev stundtals skarp under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagskvällen. Anledningen var den under veckan starkt diskuterade frågan om en tillbakaflytt av handläggningen av ärenden gällande barn och unga.

Ansvaret flyttades i början av året från socialförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen med anledning av att kommunen ville samla alla uppdrag som rör målgruppen under ett och samma tak. Utfallet har dock inte blivit det önskade – kommunen rapporterar nu om en verksamhet som går på knäna, som saknar personal och ledningsgrupp och som är överhopad med arbetsuppgifter.

Vill skynda långsamt

Förslaget från majoritetens sida var således att återställa organisationen och låta socialförvaltningen återta uppdraget. Något som oppositionen inte såg med blida ögon på. I stället menar de att kommunen skulle vinna på att skynda långsamt och jobba för ett utökat samarbete över förvaltningsgränserna.

Claes Hultgren, kommunchef, var först upp i talarstolen.

– Vi har fått en belastning av ärenden av barn och unga och hanteringen av ensamkommande flyktingbarn. Och det har gjort att vi har en arbetsgrupp som inte fungerar – vi har sjukskrivningar, folk säger upp sig och vi står utan ledning, vi har ingen IFO-chef. Vi har under året gjort stora ansträngningar, rekryteringsförsök och omorganisation för att stötta upp men det har inte varit tillräckligt. Läget är akut nu, vi kan inte vänta, säger han.

Vill skicka på återremiss

Kommunalråd Per Gruvberger (S) var näst på tur. Han menar att då en enig förvaltningsledning föreslagit beslutet och det under veckan skett MBL-förhandlingar, är flera parter överrens – tillbakaflytten måste ske.

– Vi är i en mycket svår situation och det är bråttom – det är en fråga om barns väl och ve. Det här det som bedöms samfällt av personalgruppen, förvaltningsledningen, kommunchefen och facket, som den bästa lösningen, säger Gruvberger och yrkade samtidigt:

– Ett väldigt starkt bifall.

När oppositionen skulle argumentera för sin sak, nämligen att avstå från beslut och skicka ärendet på återremiss, var Patrik Fornander (M) först ut att framföra sin åsikt.

– Vi delar inte uppfattningen att en sådan politisk organisationsförändring kan genomföras med så kort varsel. Det skulle vara mycket olyckligt inte minst ur ett barnperspektiv om vi skulle lämna den offensiva satsningen som vi nådde politisk enighet i förra året, och med utgångspunkt att alla barn ska samlas i en gemensam nämnd och förvaltning.

Fram och tillbaka

Bollen skickades sedan fram och tillbaka mellan majoriteten och oppositionen. Gruvberger beskyllde oppositionen för att inte vilja vara med och lösa situationen. Han målade upp en bild av att elden är lös och att en återremiss av ärendet är detsamma som att be brandbilen vända om.

Oppositionen med Moderaterna i spetsen, slog tillbaks med argumentet att de vill samma sak men på ett annat sätt.

– Det här går att förändra med samarbete över förvaltningarna, menar Fornander.

När diskussionen pågått i 50 minuter bröts det klockan 19.40 för auktionering. När tio minuter passerat och ledamöterna åter skulle infinna sig i biosalongen dök inte oppositionen upp. Klockan 20.00 trillade tillslut den ena politikern efter den andra in i salongen.

Vid omröstningen som följde föll elva röster på förslaget att skicka ärendet på återremiss medan 22 av ledamöterna (S,V, KD och C) röstade för att frågan skulle avgöras under mötet.

Då över en tredjedel röstade för en återremiss blev det en såkallad minoritetsåterremiss. Detta innebär att frågan på nytt måste tas upp i kommunstyrelsen, vilket kommer att ske nästa vecka. Detta var inte vad Per Gruvberger hade hoppats.

– Ja, vad tycker jag egentligen. Jag tänker att det är ansvarslöst. Nu måste vi träffas en gång till innan jul, det kostar tid och pengar.

Under fredagen blev det klart att ett nytt fullmäktige ska hållas den 16 december.