2015-12-11 12:42

2015-12-11 12:42

Ja till spännande bygge– uthus får förvandlas

BRATTFORS: Gammal redskapsbod ska bli fritidshus

Kan man bo i ett uthus?
Ja, om man bygger om det – och nu har miljö- och byggnadsnämnden gett bygglov för ett annorlunda renoveringsprojekt.

Det är ett holländskt par som ansökt om bygglov för ändrad användning av en byggnad i Brattforstrakten. Byggnaden de spanat in är ett större uthus, som de vill bygga om till fritidshus.

Enligt paret är stommen i huset bra men de planerar att byta ut panelen.

Ja till bygglov

Miljö- och byggnadsnämnden sa ja till bygglov, men valde att poängtera en sak inför renoveringen:

– Vi såg på bilderna att det är asbestplattor på taket. Vi gav tjänstemännen i uppdrag att upplysa sökanden extra om att de måste se till att transportera bort plattorna till Långskogen om de byter dem, säger nämndens ordförande Åsa Hååkman Felth.

Nämnden påminner också om att man inte får hantera asbest hur som helst när man river och grejar med den.

Inga synpunkter

I övrigt har varken nämnden eller tillfrågade grannar några synpunkter på projektet. Nämnden har granskat ritningarna och Åsa Hååkman Felth ser positivt på möjligheterna till förvandling. Huset är cirka tio gånger 6 meter och har två våningar, och kommer att innehålla såväl vardagsrum som kök och några sovrum.

– Det ser väldigt fint ut! säger Åsa Hååkman Felth uppmuntrande.

Det är ett holländskt par som ansökt om bygglov för ändrad användning av en byggnad i Brattforstrakten. Byggnaden de spanat in är ett större uthus, som de vill bygga om till fritidshus.

Enligt paret är stommen i huset bra men de planerar att byta ut panelen.

Ja till bygglov

Miljö- och byggnadsnämnden sa ja till bygglov, men valde att poängtera en sak inför renoveringen:

– Vi såg på bilderna att det är asbestplattor på taket. Vi gav tjänstemännen i uppdrag att upplysa sökanden extra om att de måste se till att transportera bort plattorna till Långskogen om de byter dem, säger nämndens ordförande Åsa Hååkman Felth.

Nämnden påminner också om att man inte får hantera asbest hur som helst när man river och grejar med den.

Inga synpunkter

I övrigt har varken nämnden eller tillfrågade grannar några synpunkter på projektet. Nämnden har granskat ritningarna och Åsa Hååkman Felth ser positivt på möjligheterna till förvandling. Huset är cirka tio gånger 6 meter och har två våningar, och kommer att innehålla såväl vardagsrum som kök och några sovrum.

– Det ser väldigt fint ut! säger Åsa Hååkman Felth uppmuntrande.