2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Hård kritik i två nämnder

FILIPSTAD: Oppositionen emot återflytt av barn och unga till socialen

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i tisdags att ärenden om barn och unga ska föras tillbaka och åter bli socialförvaltningens ansvar. Detsamma gjorde socialnämnden.
I båda nämnderna blev det diskussioner – oppositionen tycker att förslaget inte är tillräckligt utrett.

– Det blev en liten diskussion i den frågan och vi fick sedan igenom det med en omröstning som slutade 4-3, säger Torbjörn Parling (S), ordförande för bun.

– Det blev samma resultat som i bun, säger Anders Nilsson (V), ordförande i socialnämnden, om beslutet i ”hans” nämnd.

Men för ingen av de båda vid ordförandeklubborna blev det en lätt match. I båda nämnderna blev det mothugg från oppositionen.

Moderaterna Patrik Fornander i barn- och utbildningsnämnden och Christer Olsson, ledamot i socialnämnden, anser att beslutet går för fort fram och reserverar sig till förmån för sina egna förslag.

Kort tid

– Vi delar helt uppfattningen att samverkan mellan förvaltningarna är den bästa lösningen för att nå önskat resultat. Men vi delar inte uppfattningen att en förändring av den politiska organisationen kan genomföras med så kort varsel och helt i avsaknad av konsekvensanalys och en utförlig checklista för hur förändringen påverkar barn och unga, säger Patrik Fornander (M).

– De berörda nämnderna har haft alldeles för kort tid på sig för att belysa vilka effekter förslaget får på verksamheterna och det var även oenighet när förslaget presenterades.

Moderaterna vill istället att personal omfördelas mellan förvaltningarna i enighet med det förslag som socialchef Kristina Steiner tagit fram och reglementena för nämnderna tills vidare kvarstår i nuvarande form till en utvärdering av insatta åtgärder analyserats. (M) vill också att presidiemötena som föregick omorganisationen mellan BUN och socialen återupptas senast i januari 2016 för att underlätta kommunikationen och förbättra samarbetet.

Gedigna buntar

När frågan på onsdagen skulle avhandlas i socialnämnden blev det, som nämnt, precis som i bun – oppositionen sade nej till förslaget. Cecilia Svanlind Thörn (M) motiverar varför:

– Det var ganska gedigna buntar vi fick imorse (läs: i onsdags morse) att läsa igenom, därför godtog vi inte att det skulle ligga med i dagordningen.

Helen Eriksson, Filipstadspartiet, är av samma åsikt.

– Det här är en svår fråga, det vore bättre att ha yrka avslag och komma tillbaks till frågan senare.

Svanlind Thörn menar även att innehållet och beredningen av frågan är för bristfällig för att kunna använda det som beslutsunderlag.

– Vi får inte ha för bråttom, det är våra barn som det handlar om. Klart att vi ska hjälpas åt nu när det är ett nödläge och förvaltningen inte mäktar med det, men jag tror ändå inte vi ska gå tillbaks och ha det som vi hade det förut, säger hon.

Vill se snabb ändring

Men bråttom är just vad det är, menar i stället Anders Nilsson.

– Det är hands on som gäller nu. Det funkar ju inte! Vi har inte så mycket annat att göra än så här, om verksamheten ska fungera, säger han.

Vitsen med en flytt åter låta socialsekreterarna som arbetar med barn och ungdomar höra till socialnämnden tycker han är samordningen, man får samma ledning som övriga socialsekreterare.

– Det finns en styrka hos oss, säger han.

Genom samordningen kan man hjälpas åt mer och hoppet är att det också ska bli en bättre arbetssituation och lättare att rekrytera de som behövs.

Vill skynda på

Anders Nilsson hoppas på fortsatt snabb handläggning av ärendet, för att så snart som möjligt få ändringen till stånd.

– Men det beror ju på hur det går i fullmäktige, säger han, väl medveten om oppositionens kritik.

Du är rädd för att det blir en återremiss?

– Ja.

Frågan kommer upp på ett extrainsatt kommunstyrelsemötet i dag torsdag, för att sedan under kvällen avgöras då kommunfullmäktige sammanträder. Sedan ska det bli ytterligare nämndmöten.

– Det blev en liten diskussion i den frågan och vi fick sedan igenom det med en omröstning som slutade 4-3, säger Torbjörn Parling (S), ordförande för bun.

– Det blev samma resultat som i bun, säger Anders Nilsson (V), ordförande i socialnämnden, om beslutet i ”hans” nämnd.

Men för ingen av de båda vid ordförandeklubborna blev det en lätt match. I båda nämnderna blev det mothugg från oppositionen.

Moderaterna Patrik Fornander i barn- och utbildningsnämnden och Christer Olsson, ledamot i socialnämnden, anser att beslutet går för fort fram och reserverar sig till förmån för sina egna förslag.

Kort tid

– Vi delar helt uppfattningen att samverkan mellan förvaltningarna är den bästa lösningen för att nå önskat resultat. Men vi delar inte uppfattningen att en förändring av den politiska organisationen kan genomföras med så kort varsel och helt i avsaknad av konsekvensanalys och en utförlig checklista för hur förändringen påverkar barn och unga, säger Patrik Fornander (M).

– De berörda nämnderna har haft alldeles för kort tid på sig för att belysa vilka effekter förslaget får på verksamheterna och det var även oenighet när förslaget presenterades.

Moderaterna vill istället att personal omfördelas mellan förvaltningarna i enighet med det förslag som socialchef Kristina Steiner tagit fram och reglementena för nämnderna tills vidare kvarstår i nuvarande form till en utvärdering av insatta åtgärder analyserats. (M) vill också att presidiemötena som föregick omorganisationen mellan BUN och socialen återupptas senast i januari 2016 för att underlätta kommunikationen och förbättra samarbetet.

Gedigna buntar

När frågan på onsdagen skulle avhandlas i socialnämnden blev det, som nämnt, precis som i bun – oppositionen sade nej till förslaget. Cecilia Svanlind Thörn (M) motiverar varför:

– Det var ganska gedigna buntar vi fick imorse (läs: i onsdags morse) att läsa igenom, därför godtog vi inte att det skulle ligga med i dagordningen.

Helen Eriksson, Filipstadspartiet, är av samma åsikt.

– Det här är en svår fråga, det vore bättre att ha yrka avslag och komma tillbaks till frågan senare.

Svanlind Thörn menar även att innehållet och beredningen av frågan är för bristfällig för att kunna använda det som beslutsunderlag.

– Vi får inte ha för bråttom, det är våra barn som det handlar om. Klart att vi ska hjälpas åt nu när det är ett nödläge och förvaltningen inte mäktar med det, men jag tror ändå inte vi ska gå tillbaks och ha det som vi hade det förut, säger hon.

Vill se snabb ändring

Men bråttom är just vad det är, menar i stället Anders Nilsson.

– Det är hands on som gäller nu. Det funkar ju inte! Vi har inte så mycket annat att göra än så här, om verksamheten ska fungera, säger han.

Vitsen med en flytt åter låta socialsekreterarna som arbetar med barn och ungdomar höra till socialnämnden tycker han är samordningen, man får samma ledning som övriga socialsekreterare.

– Det finns en styrka hos oss, säger han.

Genom samordningen kan man hjälpas åt mer och hoppet är att det också ska bli en bättre arbetssituation och lättare att rekrytera de som behövs.

Vill skynda på

Anders Nilsson hoppas på fortsatt snabb handläggning av ärendet, för att så snart som möjligt få ändringen till stånd.

– Men det beror ju på hur det går i fullmäktige, säger han, väl medveten om oppositionens kritik.

Du är rädd för att det blir en återremiss?

– Ja.

Frågan kommer upp på ett extrainsatt kommunstyrelsemötet i dag torsdag, för att sedan under kvällen avgöras då kommunfullmäktige sammanträder. Sedan ska det bli ytterligare nämndmöten.