2015-12-05 06:00

2015-12-05 06:00

Viljan att hjälpa till finns

FILIPSTAD: Röda korset höll informationsmöte

Röda korset står berett att starta en kurs för stödgruppsledare.
I onsdags kväll hölls ett informationsmöte om kursen på Folkets hus i Filipstad.
Ett tiotal personer kom till mötet för att få reda på vad det innebär att göra psykosociala insatser för asylsökande.

I Filipstad finns det en vilja att göra insatser för dem som kommer till Sverige som asylsökande.

Ett tiotal personer kom till onsdagskvällens informationsmöte i Folkets hus för att få veta hur de kunde engagera sig samt om kursen för stödgruppsledare som kommer att hållas i Karlskoga den 16-17 januari nästa år.

– Bland de asylsökande är det många som har psykosociala problem eller som befinner sig i riskzoner, säger Gunnar Ström, som är ordförande för regionrådet i Röda korset för Värmland och Örebro län.

Behovet av hjälp är stort och det är också därför som Röda korset lokalt försöker att få fler volontärer i de värmländska orterna.

Från Röda korsets sida är förhoppningen att så många som möjligt väljer att gå kursen för stödgruppsledare i Karlskoga. Under den första dagen av kursen kommer deltagarna att försöka få sätta sig in i de asylsökandes situation och de kommer att få lära sig fem grunder till psykologisk första hjälpen. Och under den andra dagen kommer kursen bland annat att ta upp stödgruppsmetodik och hur det går att involvera sin målgrupp och bygga olika aktiviteter.

I Filipstad finns det en vilja att göra insatser för dem som kommer till Sverige som asylsökande.

Ett tiotal personer kom till onsdagskvällens informationsmöte i Folkets hus för att få veta hur de kunde engagera sig samt om kursen för stödgruppsledare som kommer att hållas i Karlskoga den 16-17 januari nästa år.

– Bland de asylsökande är det många som har psykosociala problem eller som befinner sig i riskzoner, säger Gunnar Ström, som är ordförande för regionrådet i Röda korset för Värmland och Örebro län.

Behovet av hjälp är stort och det är också därför som Röda korset lokalt försöker att få fler volontärer i de värmländska orterna.

Från Röda korsets sida är förhoppningen att så många som möjligt väljer att gå kursen för stödgruppsledare i Karlskoga. Under den första dagen av kursen kommer deltagarna att försöka få sätta sig in i de asylsökandes situation och de kommer att få lära sig fem grunder till psykologisk första hjälpen. Och under den andra dagen kommer kursen bland annat att ta upp stödgruppsmetodik och hur det går att involvera sin målgrupp och bygga olika aktiviteter.