2015-12-05 06:00

2015-12-05 06:00

Stort intresse för fiber

FILIPSTAD: Näringslivskontoret höll frukostmöte på Hennickehammars herrgård

Fiber var temat när näringslivskontoret i Filipstad bjöd in till ett frukostmöte på Hennickehammars herrgård i torsdags.
Tanken var att det skulle vara en vanlig informationsträff, men många av företagarna kom med ett tydligt budskap:
– Vi vill ha fiber nu!

Björn Kerrulf, som är kommunens bredbandssamordnare, hade bjudits in till frukostmötet för att informera om hur det ska gå till när näringslivet och alla hushåll i Filipstad, Storfors och Kristinehamn ska få möjlighet att ansluta sig till fibernätet som ska läggas genom kommunerna inom några år.

Även representanter för företagen IP-only och Bynet fanns på plats för att berätta om hur inledningen av processen kommer att gå till.

Björn Kerrulf samt Malin Karlzén, som är IP-onlys regionchef för västra Götaland och Värmland, gjorde sitt bästa för att informera så mycket som möjligt, men känslan var att de båda överraskades över att företagarnas intresse för fibernätet var så stort redan nu.

– Vi fick med oss ett tydligt budskap att det vi gör är något som ligger helt rätt i tiden. Just nu är projektet i sin linda och vi har nyss haft vårt första styrgruppsmöte. Nu är det upp till oss att kavla upp ärmarna, säger Malin Karlzén.

Några av företagarna hade gärna sett att fibernätet hade haft sin byggstart redan i dag. De gjorde klart att det inte hade något intresse av att lämna intresseanmälningar, de ville göra sin beställning av fiberanslutning på plats.

Företrädarna för näringslivet i kommunen uttryckte även en oro över bristen på en visionär tidsplan för fiberprojektet samt en oro för vad som kommer att hända om inte hushållen inte vill ansluta sig.

Mikael Helgevall, som är vd för Robust i Nykroppa, ser det som avgörande för företagets verksamhet att den blir fiberansluten så fort som möjligt.

– Med tanke på den internetanslutning vi har i dag har vi under den senaste tiden haft ett avbrott i veckan. När vi jobbar gör vi i stort sett allt i molnet, det vill säga allt från affärssystem till mejl. När det blir ett avbrott kan vi bara arbeta med de order som vi har börjat med, men vi kan inte fylla på med någonting nytt, säger han.

Att jobba i molnet innebär att jobba med all data på internet, i stället för att jobba med olika plattformar.

– Det är snarare stabiliteten i fibernätet vi vill åt än hastigheten. När vi får våra avbrott kan de pågå i fyra till åtta timmar – och det är klart att det är en stor konkurrensnackdel för oss, säger Mikael Helgevall.

Björn Kerrulf, som är kommunens bredbandssamordnare, hade bjudits in till frukostmötet för att informera om hur det ska gå till när näringslivet och alla hushåll i Filipstad, Storfors och Kristinehamn ska få möjlighet att ansluta sig till fibernätet som ska läggas genom kommunerna inom några år.

Även representanter för företagen IP-only och Bynet fanns på plats för att berätta om hur inledningen av processen kommer att gå till.

Björn Kerrulf samt Malin Karlzén, som är IP-onlys regionchef för västra Götaland och Värmland, gjorde sitt bästa för att informera så mycket som möjligt, men känslan var att de båda överraskades över att företagarnas intresse för fibernätet var så stort redan nu.

– Vi fick med oss ett tydligt budskap att det vi gör är något som ligger helt rätt i tiden. Just nu är projektet i sin linda och vi har nyss haft vårt första styrgruppsmöte. Nu är det upp till oss att kavla upp ärmarna, säger Malin Karlzén.

Några av företagarna hade gärna sett att fibernätet hade haft sin byggstart redan i dag. De gjorde klart att det inte hade något intresse av att lämna intresseanmälningar, de ville göra sin beställning av fiberanslutning på plats.

Företrädarna för näringslivet i kommunen uttryckte även en oro över bristen på en visionär tidsplan för fiberprojektet samt en oro för vad som kommer att hända om inte hushållen inte vill ansluta sig.

Mikael Helgevall, som är vd för Robust i Nykroppa, ser det som avgörande för företagets verksamhet att den blir fiberansluten så fort som möjligt.

– Med tanke på den internetanslutning vi har i dag har vi under den senaste tiden haft ett avbrott i veckan. När vi jobbar gör vi i stort sett allt i molnet, det vill säga allt från affärssystem till mejl. När det blir ett avbrott kan vi bara arbeta med de order som vi har börjat med, men vi kan inte fylla på med någonting nytt, säger han.

Att jobba i molnet innebär att jobba med all data på internet, i stället för att jobba med olika plattformar.

– Det är snarare stabiliteten i fibernätet vi vill åt än hastigheten. När vi får våra avbrott kan de pågå i fyra till åtta timmar – och det är klart att det är en stor konkurrensnackdel för oss, säger Mikael Helgevall.