2015-12-03 06:00

2015-12-03 06:00

Bra betyg för gymnasiet

FILIPSTAD: Skolinspektionens tillsyn vid Spångbergsgymnasiet

Brister. Skolinspektionens tillsyn vid Spångbergsgymnasiet visar att verksamheten fungerar bra i stort.
Enligt tillsynsrapporten finns det dock brister i förutsättningar för lärande och trygghet vid Spångbergsgymnasiet, rektorsenhet tre.

Skolenheten Spångbersgymnasiet, rektorsenhet tre, nationella program erbjuder utbildning inom naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Enligt tillsynen arbetar elevhälsan både förebyggande och hälsofrämjande, men bristen handlar om att någon psykolog inte har deltagit i det förebyggande och hälsobefrämjande arbete som elevhälsan bedriver, eller genomfört någon utredning vid enheten.

Skolinspektionen bedömer att en skolpsykolog behöver användas för det förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Senast den 1 mars nästa år ska åtgärder ha vidtagits för att avhjälpa dessa brister.

Bedömningen

I den sammanfattande bedömningen skriver Skolinspektionen:

”I skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att tillförsäkra att elevernas utbildning utgår från de nationella målen och att elevernas miljö är trygg och att de har studiero.

Elevernas mentorer och elevhälsan har viktiga roller i detta arbete. I elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete är dock inte alla nödvändiga kompetenser delaktiga, då skolpsykolog inte ingår.”

Förutom de påtalade bristerna så finner inte skolinspektionen några brister alls i varken undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande särbehandling, eller i styrning och utveckling av verksamheten.

– Vi är oerhört stolta över det resultat vi har fått. Psykologfunktionen i det förebyggande och hälsobefrämjande arbetet är det man fann brister i. Det stora med den här tillsynen är att den visar att allt arbete vi gör här är riktigt bra. Det är ovanligt att en skola har så här pass goda resultat efter en inspektion, men givetvis behöver vi se över detta med psykologfunktionen och komma tillrätta med detta, säger rektor Mattias Belin.

Skolinspektionens tillsyn genomfördes mellan den 19 oktober och den 26 november förra året.

Skolinspektionen har även gjort en tillsyn av Spångbergsgymnasiets gymnasiesärskola och utfärdat en anmärkning mot brister i dokumentation, kring elevernas intyg om avslutad gymnasiesärskoleutbildning.

Enligt skolinspektionen har rektorn inte utfärdat intyg om avslutad utbildning för elever som endast har fått verksamhetsträning och påbörjat sin utbildning för den 1 juli år 2011.

Skolinspektionen konstaterar dock att insatser pågår på skolenheten för att säkerställa denna dokumentation framöver och även retroaktivt, därför behöver inte någon redogörelse lämnas till skolinspektionen.

I övrigt har inga brister konstaterats i verksamheten. Tillsynen genomfördes mellan den 19-22 oktober förra året.

Skolinspektionen genomför regelbundet granskningar av skolverksamhet i hela landet, för att kontrollera att lagar, regler och läroplaner följs. Målsättningen är att alla elever ska ha en lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, samt att alla uppnår minst godkänt resultat i alla ämnen.

Skolenheten Spångbersgymnasiet, rektorsenhet tre, nationella program erbjuder utbildning inom naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Enligt tillsynen arbetar elevhälsan både förebyggande och hälsofrämjande, men bristen handlar om att någon psykolog inte har deltagit i det förebyggande och hälsobefrämjande arbete som elevhälsan bedriver, eller genomfört någon utredning vid enheten.

Skolinspektionen bedömer att en skolpsykolog behöver användas för det förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Senast den 1 mars nästa år ska åtgärder ha vidtagits för att avhjälpa dessa brister.

Bedömningen

I den sammanfattande bedömningen skriver Skolinspektionen:

”I skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att tillförsäkra att elevernas utbildning utgår från de nationella målen och att elevernas miljö är trygg och att de har studiero.

Elevernas mentorer och elevhälsan har viktiga roller i detta arbete. I elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete är dock inte alla nödvändiga kompetenser delaktiga, då skolpsykolog inte ingår.”

Förutom de påtalade bristerna så finner inte skolinspektionen några brister alls i varken undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande särbehandling, eller i styrning och utveckling av verksamheten.

– Vi är oerhört stolta över det resultat vi har fått. Psykologfunktionen i det förebyggande och hälsobefrämjande arbetet är det man fann brister i. Det stora med den här tillsynen är att den visar att allt arbete vi gör här är riktigt bra. Det är ovanligt att en skola har så här pass goda resultat efter en inspektion, men givetvis behöver vi se över detta med psykologfunktionen och komma tillrätta med detta, säger rektor Mattias Belin.

Skolinspektionens tillsyn genomfördes mellan den 19 oktober och den 26 november förra året.

Skolinspektionen har även gjort en tillsyn av Spångbergsgymnasiets gymnasiesärskola och utfärdat en anmärkning mot brister i dokumentation, kring elevernas intyg om avslutad gymnasiesärskoleutbildning.

Enligt skolinspektionen har rektorn inte utfärdat intyg om avslutad utbildning för elever som endast har fått verksamhetsträning och påbörjat sin utbildning för den 1 juli år 2011.

Skolinspektionen konstaterar dock att insatser pågår på skolenheten för att säkerställa denna dokumentation framöver och även retroaktivt, därför behöver inte någon redogörelse lämnas till skolinspektionen.

I övrigt har inga brister konstaterats i verksamheten. Tillsynen genomfördes mellan den 19-22 oktober förra året.

Skolinspektionen genomför regelbundet granskningar av skolverksamhet i hela landet, för att kontrollera att lagar, regler och läroplaner följs. Målsättningen är att alla elever ska ha en lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, samt att alla uppnår minst godkänt resultat i alla ämnen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.