2015-11-27 16:42

2015-11-27 16:42

Svenska mineral tar strid

PERSBERG: Söker rättslig prövning av miljö-beslut

SMA Mineral vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen med hopp om att få en prövning av regeringens beslut att göra nytt Natura 2000 område av företagets mark kring Stucks kalkbrott på norra Gotland.

Regeringens beslut togs i augusti och satte stopp för kalkbrytning i området.

”Verksamheten vid Stucks kalkbrott har under 17 års tid verkat i samklang med natur, vatten och samhälle. Regeringsbeslutet riskerar betydande värden och ett stort antal arbetstillfällen på Gotland och på fastlandet” skriver SMA i ett pressmeddelande.

Regeringsbeslutet berör cirka 460 hektar ägd av SMA Mineral och företaget anser att regeringen radikalt ändrar förutsättningarna för en tillståndsprocess som pågått i snart åtta år. Processen handlar om utvidgad verksamhet och SMA har fått fyra domar hittills – alla i företagets favör, framhåller SMA. Beslutet innebär en otillåten politisk inblandning, anser företaget.

SMA hänvisar nu till såväl regeringsformen som Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.

”Vi ser med stor oro på de omfattande prejudicerande effekter beslutet riskerar att få för samhället, inte minst för verksamhetsetableringar inom industrin i stort. Det är därför av stort allmänintresse att lagligheten i detta beslut prövas så att rättssäkerheten tryggas” skriver företaget. Det kräver också att delar av tillståndsprocessen för Stucks kalkstensbrott i Mark- och miljööverdomstolen vilandeförklaras i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Regeringens beslut togs i augusti och satte stopp för kalkbrytning i området.

”Verksamheten vid Stucks kalkbrott har under 17 års tid verkat i samklang med natur, vatten och samhälle. Regeringsbeslutet riskerar betydande värden och ett stort antal arbetstillfällen på Gotland och på fastlandet” skriver SMA i ett pressmeddelande.

Regeringsbeslutet berör cirka 460 hektar ägd av SMA Mineral och företaget anser att regeringen radikalt ändrar förutsättningarna för en tillståndsprocess som pågått i snart åtta år. Processen handlar om utvidgad verksamhet och SMA har fått fyra domar hittills – alla i företagets favör, framhåller SMA. Beslutet innebär en otillåten politisk inblandning, anser företaget.

SMA hänvisar nu till såväl regeringsformen som Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.

”Vi ser med stor oro på de omfattande prejudicerande effekter beslutet riskerar att få för samhället, inte minst för verksamhetsetableringar inom industrin i stort. Det är därför av stort allmänintresse att lagligheten i detta beslut prövas så att rättssäkerheten tryggas” skriver företaget. Det kräver också att delar av tillståndsprocessen för Stucks kalkstensbrott i Mark- och miljööverdomstolen vilandeförklaras i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.