2015-11-27 11:50

2015-11-27 11:55

Röda korset söker volontärer

FILIPSTAD: Stödgrupper för asylsökande ska bildas

Röda korset söker volontärer som ska ge asylsökande stöd och hjälp i sin vardag här i Sverige.
Syftet är att bidra till en bättre social hälsa.
– Det handlar om att orka vara en medmänniska, säger Inga-Lena Nilsson.

På onsdag den 2 december håller Röda korset en träff på Folkets hus i Filipstad för personer som känner sig intresserade av att börja verka som volontärer i stödgrupper.

Stötta och ge hopp

Uppdraget handlar om att ge ett medmänskligt stöd till barn och vuxna som söker asyl här i landet.

Inga-Lena Nilsson, som arbetar inom Röda korsets asylteam i Värmland, berättar att volontärarbetet till stor del handlar om att hjälpa till att träna på svenska språket.

– Men det är inte bara det, man ska stötta asylsökande i deras liv här, få dem att se att det finns samhörighet, hopp och tilltro här i Sverige.

Guider i vardagen

Stödgruppernas volontärer ska fungera som guider i vardagen.

– Hela tiden jobbar vi för ett bättre klimat för de asylsökande. Ett exempel är att tala om att det finns saker de kan göra, de kan ta tillvara på sin tid medan de väntar på sin asylprocess, de behöver inte bara sitta på kammaren och fundera.

Syftet med dessa volontärer är att förbättra asylsökandes psykosociala hälsa och på så sätt bidra till en ökad kapacitet att möta tiden efter asylprocessen.

De som efter onsdagens informationsträff vill fortsätta steget mot att bli volontärer kommer få genomgå en utbildning under två dagar.

– Drömmen är hitta i alla fall tio stycken. Och gärna personer med invandrarbakgrund, de har en annan förståelse och ibland goda erfarenheter.

På onsdag den 2 december håller Röda korset en träff på Folkets hus i Filipstad för personer som känner sig intresserade av att börja verka som volontärer i stödgrupper.

Stötta och ge hopp

Uppdraget handlar om att ge ett medmänskligt stöd till barn och vuxna som söker asyl här i landet.

Inga-Lena Nilsson, som arbetar inom Röda korsets asylteam i Värmland, berättar att volontärarbetet till stor del handlar om att hjälpa till att träna på svenska språket.

– Men det är inte bara det, man ska stötta asylsökande i deras liv här, få dem att se att det finns samhörighet, hopp och tilltro här i Sverige.

Guider i vardagen

Stödgruppernas volontärer ska fungera som guider i vardagen.

– Hela tiden jobbar vi för ett bättre klimat för de asylsökande. Ett exempel är att tala om att det finns saker de kan göra, de kan ta tillvara på sin tid medan de väntar på sin asylprocess, de behöver inte bara sitta på kammaren och fundera.

Syftet med dessa volontärer är att förbättra asylsökandes psykosociala hälsa och på så sätt bidra till en ökad kapacitet att möta tiden efter asylprocessen.

De som efter onsdagens informationsträff vill fortsätta steget mot att bli volontärer kommer få genomgå en utbildning under två dagar.

– Drömmen är hitta i alla fall tio stycken. Och gärna personer med invandrarbakgrund, de har en annan förståelse och ibland goda erfarenheter.