2015-11-27 22:10

2015-11-27 22:11

AIE bjöd in till öppet hus

FILIPSTAD: Arbetsmarknads- och integrationsenheten i nyrenoverade lokaler

Under torsdag förmiddag var det öppet hus på arbetsmarknads- och integrationsenheten, AIE. Efter sommaren flyttade enheten in i nyrenoverade lokaler vid Rosendahl.

Marschallerna lyser utanför och bjuder in till öppet hus. Lokalerna är nyrenoverade och det är ljust och fräscht.

Förutom AIE finns även Finsam - det vill säga försäkringskassan - landstinget, arbetsförmedlingen, samt Filipstad- och Storfors kommun, i samma lokaler. Den fysiska närheten mellan olika aktörer tycker Tony Skoglund, enhetschef på AIE, är en stor styrka.

– Vi uppnår samordningseffekter genom detta. Det blir också snabbare beslutsgångar. VI har en unik fysisk plattform här, berättar Tony Skoglund.

Flera aktörer

Enheten arbetar med frågor som rör arbetsmarknad och integration. Det är frågor som ofta involverar flera olika aktörer.

När tidningen var på besök var det främst personer från andra enheter inom kommunen som var på besök. Men Skoglund hoppades att även andra besökare skulle hitta dit under förmiddagen. Besökarna fick en chans att se lokalerna, ställa frågor kring verksamheten och de bjöds på fika.

Stora utmaningar

Personalen som arbetar vid AIE står inför stora utmaningar när det gäller att få in fler personer på arbetsmarknaden.

– Det handlar om att skapa arbete, praktik eller att få in personer i studier.

Även om det funnits ett stort fokus på behoven hos de nyanlända så betonar han att enheten arbetar för alla medborgare som behöver hjälp för att bryta sitt utanförskap.

För att hjälpa dessa personer bedrivs flera olika projekt. Ett sådant är Finsamprojektet vägvisaren som drivs tillsammans med arbetsförmedlingen. Där kan nyanlända och övriga medborgare få hjälp med olika praktiska frågor.

Ett annat projekt handlar om att ta fram fler praktikplatser tillsammans med arbetsförmedlingen.

Det tredje projektet är Ung i Filipstad som syftar till att få in fler personer i arbete.

– Vi arbetar för att få människor ut på arbetsmarknaden på ett eller annat sätt, säger han.

Marschallerna lyser utanför och bjuder in till öppet hus. Lokalerna är nyrenoverade och det är ljust och fräscht.

Förutom AIE finns även Finsam - det vill säga försäkringskassan - landstinget, arbetsförmedlingen, samt Filipstad- och Storfors kommun, i samma lokaler. Den fysiska närheten mellan olika aktörer tycker Tony Skoglund, enhetschef på AIE, är en stor styrka.

– Vi uppnår samordningseffekter genom detta. Det blir också snabbare beslutsgångar. VI har en unik fysisk plattform här, berättar Tony Skoglund.

Flera aktörer

Enheten arbetar med frågor som rör arbetsmarknad och integration. Det är frågor som ofta involverar flera olika aktörer.

När tidningen var på besök var det främst personer från andra enheter inom kommunen som var på besök. Men Skoglund hoppades att även andra besökare skulle hitta dit under förmiddagen. Besökarna fick en chans att se lokalerna, ställa frågor kring verksamheten och de bjöds på fika.

Stora utmaningar

Personalen som arbetar vid AIE står inför stora utmaningar när det gäller att få in fler personer på arbetsmarknaden.

– Det handlar om att skapa arbete, praktik eller att få in personer i studier.

Även om det funnits ett stort fokus på behoven hos de nyanlända så betonar han att enheten arbetar för alla medborgare som behöver hjälp för att bryta sitt utanförskap.

För att hjälpa dessa personer bedrivs flera olika projekt. Ett sådant är Finsamprojektet vägvisaren som drivs tillsammans med arbetsförmedlingen. Där kan nyanlända och övriga medborgare få hjälp med olika praktiska frågor.

Ett annat projekt handlar om att ta fram fler praktikplatser tillsammans med arbetsförmedlingen.

Det tredje projektet är Ung i Filipstad som syftar till att få in fler personer i arbete.

– Vi arbetar för att få människor ut på arbetsmarknaden på ett eller annat sätt, säger han.