2015-11-23 17:00

2015-11-23 17:00

Stena skriver till politiker

FILIPSTAD: Fullmäktigepolitiker får mejl från vindkraftföretaget

Avgörandet närmar sig för vindkraftsplanerna på Grävlingkullarna – och första ödesbeslutet ligger i fullmäktigeledamöternas händer. Därför har vindkraftsföretaget Stena skickat ett mejl till alla ledamöter.

Brevet är på drygt tre tättskrivna A4-sidor och företaget skriver i inledningen att man genom brevet vill att politikerna ”i lugn och ro ska få fundera över vilka för- och nackdelar projektet kan få för Filipstads kommun”. Det är undertecknat av Stenas VD Peter Zachrisson, projektchefen Dan Sandros och projektledaren Tobias Bogeskär. De konstaterar att det blivit mycket debatt kring planerna, både i Filipstad och Hällefors. Och, skriver de, ”Vi ser att en rad missuppfattningar florerar samt en oro kring etableringen”.

Enligt Stena är miljöpåverkan ”relativt liten”, och man hävdar att vindkraftverk och friluftsliv kan samverka. Bland annat skriver de tre att verken inte kommer att inhägnas eller på något annat sätt hämma tillgängligheten till området. De framhåller också att det inte finns några utstakade vandringsleder genom området.

”Vår spontana reaktion vid besök i området visar på att området utgörs av ganska svårtillgänglig skogsterräng” skriver de och hävdar även att påverkan på landskapsbilden blir begränsad.

Av brevet framgår också att det handlar om stora pengar. Bygget av 18 kraftverk är en investering på 700 miljoner. Av dessa beräknas 140 miljoner landa lokalt och regionalt, genom bland annat entreprenadarbeten, berättar de tre. De lyfter också fram att under byggtiden på ett år kommer hotell, restauranger, mackar med flera att få ett uppsving. Väl i drift blir det två-tre jobb i form av tekniker.

De varnar också för att låta vindkraften bli ett ”NIMBY”, not in my back yard, ett epitet som sätts på verksamheter som måste finnas men ingen vill ha inpå sig. De skriver också att ”Vår erfarenhet är också att även om acceptansen för vindkraft minskar under projekttiden, så ökar den igen efter det att vindparken byggs”.

Brevet är på drygt tre tättskrivna A4-sidor och företaget skriver i inledningen att man genom brevet vill att politikerna ”i lugn och ro ska få fundera över vilka för- och nackdelar projektet kan få för Filipstads kommun”. Det är undertecknat av Stenas VD Peter Zachrisson, projektchefen Dan Sandros och projektledaren Tobias Bogeskär. De konstaterar att det blivit mycket debatt kring planerna, både i Filipstad och Hällefors. Och, skriver de, ”Vi ser att en rad missuppfattningar florerar samt en oro kring etableringen”.

Enligt Stena är miljöpåverkan ”relativt liten”, och man hävdar att vindkraftverk och friluftsliv kan samverka. Bland annat skriver de tre att verken inte kommer att inhägnas eller på något annat sätt hämma tillgängligheten till området. De framhåller också att det inte finns några utstakade vandringsleder genom området.

”Vår spontana reaktion vid besök i området visar på att området utgörs av ganska svårtillgänglig skogsterräng” skriver de och hävdar även att påverkan på landskapsbilden blir begränsad.

Av brevet framgår också att det handlar om stora pengar. Bygget av 18 kraftverk är en investering på 700 miljoner. Av dessa beräknas 140 miljoner landa lokalt och regionalt, genom bland annat entreprenadarbeten, berättar de tre. De lyfter också fram att under byggtiden på ett år kommer hotell, restauranger, mackar med flera att få ett uppsving. Väl i drift blir det två-tre jobb i form av tekniker.

De varnar också för att låta vindkraften bli ett ”NIMBY”, not in my back yard, ett epitet som sätts på verksamheter som måste finnas men ingen vill ha inpå sig. De skriver också att ”Vår erfarenhet är också att även om acceptansen för vindkraft minskar under projekttiden, så ökar den igen efter det att vindparken byggs”.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.